Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

  • KHI/R401 Dějiny středověku II
  • KHI/R403 Dějiny novověku II
  • KHI/R405 Moderní dějiny II
  • KHI/R431 Pomocné vědy historické II
  • KHI/R411 Úvod do studia historie II

1) Přihlášení na zkoušku

  • Splnění zkoušek je nutno domluvit s níže uvedenými garanty a vyučujícími předmětů.
  • Student si zapisuje zkoušky v systému IS Stag, pod niže uvedenými kódy. Zkoušky jsou součástí studijního plánu a lze je nalézt v samostatném segmentu.

2) Zápis výsledků zkoušek (formulář a IS Stag)

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející dotištěného formuláře, který může student stáhnout na webu FF UJEP (sekce STUDIUM - formuláře ke stažení - doc Rozdílové zkoušky)

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek, kódů a zkoušejících:

KHI/R401 Dějiny středověku II *
- obecné dějiny - doc. PhDr. V. Drška, Ph.D
- české dějiny - doc. PhDr. M. Hrubá, Ph.D., Mgr. V. Zábranský, Ph.D.

KHI/R403 Dějiny novověku II *
- obecné dějiny - doc. PhDr. K. Kaiserová, CSc., Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
- české dějiny - PhDr. J. Koumar, Ph.D., Mgr. S. Musilová, Ph.D.

KHI/R405 Moderní dějiny II *
- obecné dějiny - doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D., PhDr. A. Šerberová, CSc.
- české dějiny - PhDr. J. Rokoský, Ph.D., doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D.

KHI/R431 Pomocné vědy historické II - Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

KHI/R411 Úvod do studia historie II - doc. PhDr. T. Velímský, CSc., Mgr. D. Tomíček, Ph.D.

* Splnění rozdílových zkoušek KHI/R401, R403, R405 spočívá v realizaci dvou dílčích zkoušek (z obecných a českých dějin daného období). Do formuláře zapisují oba zkoušející nejprve výsledek dílčí zkoušky, druhý zkoušející poté zapisuje též výsledek celkový. V pořadí druhý zkoušející zaznamenává pod hlavním  kódem celkový výsledek též do IS Stag.

3) Zápis předmětů jako povinně volitelné kurzy

Pro úspěšné vykonání výše uvedených zkoušek je vhodné (nikoliv nutné) absolvovat konkrétní předměty i v jejich řádné výuce (přednášky, semináře). V případě, že se student rozhodne pro toto úplné řešení, je možné výše zmíněné předměty zapsat jako povinně volitelný kurz (zakončený zápočtem), a to pod níže uvedenými kódy. (Upozorňujeme, že kódy předmětů v LS semestru se z důvodu odlišné dotace kreditních bodů a zakončení odlišují.)

Dějiny středověku:
•    KHI/0400A - Dějiny českého středověku I (ZS)
•    KHI/R401A - Dějiny českého středověku II (LS)
•    KHI/0400B- Obecné dějiny středověku I (ZS)
•    KHI/R401B - Obecné dějiny středověku II (LS)

Dějiny novověku:
•    KHI/0402A - Dějiny českého novověku I (ZS)
•    KHIR403A - Dějiny českého novověku II (LS)
•    KHI/0402B - Obecné dějiny novověku I (ZS)
•    KHI/R403B - Obecné dějiny novověku II (LS)

Moderní dějiny:
•    KHI/0404A - Moderní dějiny I A - ZS (Dějiny Československa I)
•    KHI/R405A - Moderní dějiny II A (PVK) - LS  (Dějiny Československa II)
•    KHI/0404B - Moderní dějiny I B (PVK) - ZS
•    KHI/R405B - Moderní dějiny II B (PVK) - LS

Pomocné vědy historické:
•    KHI/R435 - Pomocné vědy historické (PVK)

Úvod do studia historie:
•    KHI/0410- Úvod do studia historie I (ZS)
•    KHI/R411B - Úvod do studia historie II (LS)