Sidebar

23
led, so
30 Aktuality

Studijní obory realizované v kombinované formě

Na nové katedře Archivnictví a pomocných věd historických

Studijní portál - MOODLE

Aktuální informace na zimní semestr akademického roku 2020/2021

Organizace výuky v ZS

Výuka bude prozatím realizována online s využitím nástroje BigBlueButton, pro který není třeba nic instalovat na vašem počítači a stačí mít jen odkaz na příslušnou virtuální místnost určenou pro váš předmět. Odkazy na jednotlivé virtuální místnosti naleznete na úvodní stránce v Moodlu po přihlášení (přihlašovací údaje jsou stejné jako do systému STAG).

Povinně volitelné kurzy (PVK) - seznam

Bc. studium

 

 

NMgr. studium