Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Studijní obory realizované v kombinované formě

Studijní portál - MOODLE

Aktuální informace na LS 2017/2018

Bc. studium

 

NMgr. studium

 

Důležité upozornění pro studenty vyšších ročníků Bc. jednooborové historie KS (se studijním plánem dle staré akreditace oboru)

V souvislosti s reakreditacemi studijních oborů se mění studijní plány a zároveň i kódy jednotlivých předmětů. Kurzy z prvních ročníků dle staré akreditace již nebudou rozvrhovány. V případě, že jste v minulých letech úspěšně nezakončili některý z kurzů z 1., 2. a 3. ročníku studia a máte zájem jej splnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

1) Zapíšete si náhradní kurz dle nové akreditace, který je ekvivalentem kurzu z vašeho studijního plánu, viz rozpis v příloze. Ten budete mít následně vizualizovaný i v rozvrhu.

2) Po jeho splnění vám vyučující zapíše do formuláře pro uznávání předmětů, že kurz pod původním kódem z vašeho studijního plánu uznává.

3) Vyplněný a vyučujícím podepsaný formulář odevzdáte na studijní oddělení a splnění kurzu vám bude zaznamenáno do STAGu.

4) V případě, že kurz nemá ekvivalent mezi novými, nebo bude nově nasazen až ve vyšších ročnících, je nutné se individuálně domluvit s garantem kurzu.

  1. pdf KHI - náhrada za kurzy ze staré akreditace