Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

BigBlueButton (na UJEP) - https://blue.ujep.cz/

Studentům i pedagogům je k dispozici webový konferenční server BigBlueButton. Jeho prostřednictvím lze vytvářet vlastní virtuální místnosti pro pořádání on-line konferencí, přednáškových i seminárních výukových aktivit. 

Návod pro využívání systému:

 

POKYNY K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM na FF UJEP v ak. roku 2020/2021

 1. Pokyny pro mentory 

  Důležité kontakní údaje:

 • Obecné informace o souvislé pedagogické praxi II na FF UJEP: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz, tel. 475286501
   
 • Oboroví didaktici odpovědní za praxi na FF UJEP: 
   - KGER: Mgr. Jarmila Jehličková – jarmila.jehlickova@ujep.cz
   - KHI: Mgr. Josef Märc – cram@volny.cz
   - KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz  
   
 • Korespondenční adresa:  Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (v případě zasílání dokumentů k praxím uvádějte na první řádek adresy: Sekretariát KPF)

Přístup do systému: přihlášení do systému Moodle se realizuje prostřednictvím stejného přihlašovacího jména a hesla jako do hlavního studijního systému IS/Stag. 

 

Další články...