Sidebar

5
pro, út
26 Aktuality

Doktorské studium je určeno nejnadanějším absolventům magisterského studia. Je otevřeno nejen studentům FF UJEP, ale i absolventům jiných vysokých škol.

Doktorské studium se řídí:

Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Studijní program: Historické vědy

Garantkou studijního programu je prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Studijní obor: