Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: eva.grisova@ujep.cz
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doktorské studium (obor České dějiny), 2015 dosud.
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, magisterské studium (obor Kulturněhistorická regionalistika - archivnictví), 2012-2014.
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářské studium (obor Dokumentace památek), 2008-2012.

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Dějiny židovského obyvatelstva na našem území a ve Vídni v 19. století s aspektem na sociální, jazykové, demografické a náboženské změny.
 • Téma disertační práce: Západomoravští Židé ve Vídni 1867-1914.

Výzkum

 • Projekt Studentské grantové soutěže - Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Via ad excellentiam. Hlavní řešitelka Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 2019 dosud.
 • Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku. Hlavní řešitel Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 2016-2018.
 • Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století. Hlavní řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 2014-2015.

Výuka

 • PVK – Židovství a antisemitismus na našem území

Publikační činnost

 • Eva GRISOVÁ, Employment of database for research of the so-called long nineteenth century, in: eds. Jiří KOCIÁN, Jakub MLYNÁŘ, Petra HOFFMANOVÁ, Malach Center for Visual History on its 10th Anniversary: Compendium of Papers of the Prague, Visual History and Digital Humanities Conference 2020, Prague 2020, p. 35-43.
 • Eva GRISOVÁ, Židé na Ústecku v roce 1918, in: ed. Jan, GRISA, Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018, s. 46-65.
 • Eva GRISOVÁ, Velkomeziříčští Židé ve Vídni aneb obraz moravského Žida v hlavním městě monarchie, in: ed. Petr PÁLKA, Židé a Morava XXIV., Kroměříž 2018, s. 74-88.
 • Eva GRISOVÁ, Židé na Ústecku v roce 1918, ed. Jan, GRISA, Rok 1918 na Ústecku, Ústí nad Labem 2017, s. 38-55.
 • Eva GRISOVÁ, Židovská škola ve Velkém Meziříčí ve druhé polovině 19. století. Problematika židovských elementárních škol ve druhé polovině 19. století, in: ed. Petr PÁLKA, Židé a Morava XXI, Kroměříž 2015, s.103-114.

Příspěvky na konferencích a odborných seminářích

 • Poster Ideál ženy. Proměny pohledu na roli židovských žen v období fin de siècle, Genderové perspektivy v humanitních vědách, Praha, 6. listopadu 2020.
 • Eva GRISOVÁ, Employment of database for research of the so-called long nineteenth century, Prague Visual History and Digital Humanities Conference, Praha, 27-28. ledna 2020.
 • Eva GRISOVÁ, Velkomeziříčští Židé ve Vídni aneb obraz moravského Žida v hlavním městě monarchie, 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13 - 15. září 2017.