Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Kontakty

e-mail: martin_tichy@atlas.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2004–2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – magisterské studium
 • 1998–2003 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – bakalářské studium
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – člen pracovní skupiny pro vzdělávací obor Dějepis

Odborná specializace, téma disertační práce

Téma disertační práce: Vybrané politické procesy. Propaganda, mediální obraz. Problémy a limity interpretace…

Student externího doktorského studia na FF UJEP

 • Proměna české společnosti po druhé světové válce
 • Třetí odboj
 • Kultura a politika v prvním desetiletí komunistického režimu

Publikační činnost

Monografie

 • TICHÝ, Martin: Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajské obory. USTR, Praha 2017
 • TICHÝ, Martin: Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistického odboje – Bayer a spol. ÚSTR, Praha 2011

Editor kolektivní monografie

 • SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2015

Články a kapitoly v kolektivních monografiích

 • TICHÝ, Martin: Popravy z lásky. Dokumenty milosti, naděje a zoufalství. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin: Za svojí ideou, za svým cílem. Doplněk, Brno – Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2018, s. 203-227. 
 • TICHÝ, Martin: Hledání spravedlnosti v roce 1958. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor: Československo v letech 1954–1962. ÚSTR, Praha 2015, s. 559–568.
 • TICHÝ, Martin: Rudolf Kalčík. Životopisná črta. In: SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014, 205–229.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek o motivaci k třetímu odboji – výchozí podmínky, tradice a společenská východiska. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, s. 167–180.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • TICHÝ, Martin: K počátkům kolektivizace v okrese Doksy. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2014, č. 12. ABS – ÚSTR, Praha 2014, s. 123–152.
 • TICHÁ, Jana – TICHÝ, Martin: Dvacáté století ve světle života jedné ženy. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 48–58.
 • TICHÝ, Martin: Po vodě ku svobodě. Několik momentů ze života Josefa Nováka aneb o možných cestách protikomunistického odboje. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 3, s. 97–108.
 • TICHÝ, Martin: „Vše je vymyšleno, vylháno a zkombinováno mnou…“ Konfrontace výpovědi agenta StB ve vězení a vzpomínek pamětníka aneb Několik otázek nad příběhem jména B. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2011, č. 9. ABS – ÚSTR, Praha 2011, s. 125–177.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Úvod. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 7–13.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek k případu Jiřího Rábla. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 303–318.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Česká a slovenská hudba a totalita. Pokus o nástin historických souvislostí. In: DOUBRAVOVÁ, Jarmil (ed.): Česká a slovenská hudba a totalita. Hudební Chrudim. Sborník referátů muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi. Chrudim 2009, s. 27–37.
 • TICHÝ, Martin: Muklovská dekáda jednoho „agrárníka“ aneb Oldřich Barták – jeden z tisíce. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2008, č. 6. ABS – ÚSTR, Praha 2009, s. 277–322.
 • HRADILEK, Adam – TICHÝ, Martin: Osudová mise Moravcova kurýra. Příběh plukovníka letectva ve výslužbě Miroslava Dvořáčka. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s 72–85.
 • TICHÝ, Martin: Tajný svaz osvobození Evropy. Odpor nebo odboj? Problém interpretace a několik úvah nad souvislostmi represí komunistického režimu. In: I mlčení je lež aneb jak mluvit a učit o komunistických zločinech. Sborník z konference. PANT, Ostrava 2009, s. 19–22

Další výstupy

Od roku 2015 spolupracuje s Plzeňskou filharmonií a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU na komponovaných koncertech:

 • 2015 Umělec a totalita.
 • 2018 Čelem k masám? Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948
 • 2018 Nejen Mnichov 1938. Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!
 • Nakladatelstvím FRAUS – spolupráce na webové podpoře s rozšiřujícími informacemi k dějepisnému učivu pro základní školy a víceletá gymnázia – 20. století: učebnicový text Třetí odboj

Spoluautor výstav a expozic:

 • Králové Šumavy (Die Könige des Böhmerwaldes) https://www.ustrcr.cz/vystavy/vystava-kralove-sumavy/
 • Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu https://rozkulaceno.cz/
 • Případ Světlana… Proměny obrazu třetího odboje http://pripadsvetlana.cz/#header
 • „Ve světle šťastných zítřků!“ Kolektivizace na Voticku https://www.kolektivizacevotice.cz/
 • 2009„My jsme to nevzdali!“. Příběhy 20. století – spolupráce na městské expozici spolu s Post Bellum – autor panelu na Jungmannově náměstí: Listopad 1989 z pohledu Britského velvyslanectví (Instalace: Praha 29. 10. – 23. 11. 2009)
 • 2009 Na úsvitu. Výstava k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv – příprava textových podkladů a fotografických dokumentů na téma lidská práva v Československu v 50. až 80. letech 20. století (Instalace: Úřad vlády v Praze 13. 10. – 27. 1. 2009)