Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: vendula.hracova@ujep.cz
tel.: +420 475 286 444
kancelář: A 206
úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 11:00; 12:00 – 15:00 (jinak dle dohody)

Pozice

Sekretářka KHI

Sekretariát KHI zajišťuje

  • poskytuje potřebné informace studentům (ohledně přítomnosti vyučujících, kanceláří, konzultací, výuky, harmonogramy SZZ a obhajob, hesla do dokumentů na web stránkách FF aj.)
  • na sekretariátu katedry lze zanechávat žádosti k vyřízení pro vedoucího KHI
  • k dispozici jsou zde poštovní přihrádky jednotlivých vyučujících, kde lze na základě předchozí domluvy s vyučujícím zanechat potřebné dokumenty, seminární práce aj.
  • zadání výsledků do Stagu (pouze v ojedinělých případech, zejména když se vyučujícímu nedaří zadat výsledky do systému, vždy budou vloženy na základě dohody s vyučujícím a po vyplnění příslušného formuláře)
  • odevzdání seznamů literatury a didaktických příprav k SZZ
  • vyzvedávání zadání BP a DP – tisk z IS STAG
  • odevzdávání BP a DP (nejprve se musí student dostavit na příslušné stud. odd. fakulty, kde obdrží razítko, bez razítka nebudou práce přijaty)