Sidebar

30
zář, so
26 Aktuality

Kontakty

e-mail: martinvesely.ff@centrum.cz
tel.: 475 286 446
kancelář: A 208

Vzdělání

1996-1999
Pedagogická fakulta UJEP, Kulturně-historická regionalistika (Bc.)
1999-2002
Pedagogická fakulta UJEP, Kulturně-historická regionalistika (Mgr.)
2002-2007
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, České a československé dějiny (Ph.D.)
2012
Filozofická fakulta UJEP, habilitační řízení v oboru České dějiny (doc.),
jmenování k 1. únoru 2013

Praxe v oboru

2002-2006
Ústav slovansko-germánských studií UJEP, vědecký koordinátor
2007-2012
Katedra historie FF UJEP, odborný asistent
od 2013
Katedra historie FF UJEP, docent
od 1. září 2015
Katedra historie FF UJEP, vedoucí katedry

Členství v profesních organizacích

 • Rada pro vnitřní hodnocení UJEP, člen, od roku 2017
 • NAÚ, hodnotitel v oblasti vzdělávání Historické vědy, od roku 2023
 • Vědecká rada FF UJEP, člen, od roku 2015
 • Vědecká rada Collegia Bohemica, člen, od roku 2017
 • Oborová rada DSP Historie (Historický ústav FF Univerzity Hradec Králové), člen, od roku 2022
 • Oborová rada DSP Historické vědy, obor České dějiny (FF UJEP), člen, od roku 2015
 • Redakční rada časopisu Fontes Nissae, člen, od roku 2022
 • Redakční rada časopisu Historia Aperta, člen, od roku 2021
 • Redakční rada časopisu Moderní dějiny, člen, od roku 2020
 • Společnost pro dějiny Němců v Čechách, člen, od roku 2002

Zahraniční pobyty a stáže v letech 2008-2020

 • Prešovská univerzita, Prešov, SR, Erasmus+, 12/2022
 • University of Birmingham, Birmingham, Velká Británie, měsíční vědecko-výzkumný pobyt, 10-11/2022
 • University of Dubrovnik, Chorvatsko, CEEPUS, 5/2022
 • Prešovská univerzita, Prešov, SR, Erasmus+, 11/2021
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR, CEEPUS, 08/2021
 • University of Birmingham, Birmingham, Velká Británie, měsíční vědecko-výzkumný pobyt, 10-11/2019
 • Prešovská univerzita, Prešov, SR, Erasmus+, 04/2019
 • University of Birmingham, Birmingham, Velká Británie, měsíční vědecko-výzkumný pobyt, 10-11/2018
 • Universität Leipzig, Lipsko, SRN, CHIBOW final conference and Network Open Day, 06/2018
 • Bosnjacki Institut, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, konference v rámci řešení projektu CHIBOW, A transgenerational perspective on conflict-related sexual violence: Facing the Past – Transforming the Future, 05/2018
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR, Erasmus+, 04/2018
 • Prešovská univerzita, Prešov, SR, Erasmus+, 12/2017
 • University of Birmingham, Birmingham, Velká Británie, workshop v rámci řešení projektu CHIBOW, 6/2017
 • Univerzita s. Cyrila a Metoda, Trnava, SR, Erasmus+, 04/2017
 • Prešovská univerzita, Prešov, SR, Erasmus+, 12/2016
 • Deutsches Historisches Institut, Varšava, Polsko, workshop v rámci řešení projektu CHIBOW, 9/2016
 • Psychotraumacentrum Zuid, Den Bosch, Nizozemí, workshop v rámci řešení projektu CHIBOW, 6/2016
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR, Erasmus+, 11/2015
 • Múzeum SNP, Banská Bystrica, konference Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944, 4/2014
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR, projektová mobilita, 05/2013
 • Technische Universität, Drážďany, SRN, Erasmus, 06/2010
 • Collegium Carolinum, Mnichov, SRN, Bohemisten Treffen, 03/2010
 • Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, SRN, Erasmus, 02/2010
 • Academia Baltica, Sankelmark, SRN, konference Tschechen und Deutsche im 20. und 21. Jahrhundert, 10/2009
 • Technische Universität, Drážďany, SRN, Erasmus, 06/2009
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR, Erasmus, 11/2008

Přehled řešených výzkumných projektů

 • Horizon 2020 – Children Born Of War; Past - Present - Future, řešitel, 2015-2019.
 • NAKI - Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost, řešitel, 2011-2015.
 • SGS UJEP - Prameny a historický narativ, řešitel, od 2020
 • SGS UJEP - Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech, řešitel, 2017-2020.
 • SGS UJEP - Ztracené dvacetiletí 1938-1958, řešitel, 2016-2019.
 • SGS UJEP - Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989), řešitel, 2013-2015.
 • IGA UJEP - Místo a paměť; Proměny společnosti v letech 1938-1958, hlavní řešitel, 2010-2013.
 • Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace, řešitel, 2012.
 • GAČR 409/09/P331 – Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-1945), hlavní řešitel, 2009-2011.

Seznam vědeckých nebo odborných publikací

Vědecké monografie

 • Martin VESELÝ, Zklamání, strach a naděje. Život v Ústeckém kraji v letech 1938-1946, FF UJEP, Ústí nad Labem 2020, 204 s., ISBN 978-80-7561-266-3.
 • Martin VESELÝ, Sudetská župa do kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945, FF UJEP a Nakladatelství Českého lesa, Ústí nad Labem-Domažlice 2018, 295 s., ISBN 978-80-7561-091-1 a 978-80-87316-79-5.
 • Martin VESELÝ, Zlomená křídla/ Broken Wings, FF UJEP a albis int., Ústí nad Labem 2015, 108 s., ISBN 978-80-7414-900-9 a ISBN 978-80-86971-56-88.
 • Martin VESELÝ, Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? 1939-1945, Ústí nad Labem 2011, 864 s. ISBN 978-80-7414-383-0.
 • Martin VESELÝ, Do krytu! Protiletecká ochrana v severozápadní části sudetské župy (1939-1945), Ústí nad Labem 2008, 323 s. ISBN 978-80-7414-000-6.
 • Martin VESELÝ, Hvězdy nad Krušnohořím, Letecká válka nad severozápadními Čechami (1944-1945),Naše vojsko, Praha 2005, 126 s. ISBN 80-206-0793-5.
 • Martin VESELÝ, Vojenské dějiny Ústecka, Ústí nad Labem 2003, 236 s. ISBN 80-86646-03-3.

Kapitoly ve vědeckých publikacích

 • Martin VESELÝ, Ve jménu jeho…republiky. Rok 1919 na Ústecku z perspektivy případů Okresního soudu v Ústí and Labem, in: P. ŠVORC–P. KOVAĹ (eds.), Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania, Prešovská univerzita v Prešove 2020, s. 110–128.
 • Martin VESELÝ, Tři měsíce do příchodu. Léto 1941 pohledem denních zpráv řídícího úseku bezpečnostní služby v Praze, in: J. ROKOSKÝ - M. VESELÝ (eds.), Za svojí ideou, za svým cílem, Doplněk, Brno 2018, s. 13-59. ISBN 978-80-7239-338-1.
 • Martin VESELÝ, Vnitroříšské rozdělení? Hranice mezi Říšskou župou Sudety a Protektorátem Čechy a Morava v letech 1939-1945, in: T. VELÍMSKÝ-K. KAISEROVÁ (eds.), Region na hranici, FF UJEP, Ústí nad Labem 2015, s. 209-258, ISBN 978-820-7414-970-2.
 • Martin VESELÝ, Na cestě. Uprchlíci v sudetské župě v letech 1944–1945, in: M. VESELÝ – J. ROKOSKÝ (eds.), Paměť a místo Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století, Doplněk, Praha 2014, s. 137-210, ISBN 978-80-7414-765-4.
 • Martin VESELÝ, „Tady se ještě zdraví Heil Hitler?“ Nálada obyvatel Říšské župy Sudety v roce 1944, in: Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 2014, s. 218-227, ISBN 978-80-89514-30-4.
 • Martin VESELÝ, Náhradní domov v „Trockenlandu“, in: Východočeské listy historické 27, Hradec Králové 2011, s. 100-120, ISBN 978-80-7405-104-3.
 • Martin VESELÝ, Cesta mezi osmičkami; příběh obyčejného člověka, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století 3. Osudové osmičky v našich dějinách, Ústí nad Orlicí 2008, s. 105-111. ISBN 978-80-7405-032-9.
 • Martin VESELÝ, Moji nejdražší! Ze vzpomínek a dopisů z koncentračního tábora Sachsenhausen, Východočeské listy historické 23-24, Hradec Králové 2005, s. 407 – 431, ISBN 80-903509-3-3.

Práce publikované v zahraničních impaktovaných periodikách

 • Martin DOLEJŠ – Jan PACINA – Martin VESELÝ – Dominik BRÉTT, Aerial Bombing Crater Identification: Exploitation of Precise Digital Terrain Models, ISPRS International Journal of Geo-Information, 9, no. 12: 713. ISSN: 2220-9964
 • Martin DOLEJŠ – Vojtěch SAMEK – Martin VESELÝ – Jitka ELZNICOVÁ, Detecting World War II bombing relics in markedly transformed landscapes (city of Most, Czechia), Applied Geography Volume 119, June 2020. ISSN: 0143-6228.

Práce publikované v recenzovaných tuzemských vědeckých periodikách

 • Martin VESELÝ, Čekání na Godota. Souvislosti náletů britského letectva na území Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940, Historie a vojenství, 1/2021, s. 56-67.
 • Martin VESELÝ, „Nálada obyvatel dnes podstatně závisí na stavu jejich žaludků.“ Zásobování okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant ovocem a zeleninou v letech 1942–1944, Fontes Nissae 2/2019, s. 2-19. ISSN: 1213-5097.
 • Martin VESELÝ, Sovětský nálet na Děčín-Podmokly 8. května 1945 z pohledu lékařských chorobopisů, Historie a vojenství, 3/2015, s. 58-66. ISSN 0018-2583.
 • Martin VESELÝ, Postoj obyvatel Protektorátu Čechy a Morava ke spojeneckým náletům v roce 1944 ve světle denních zpráv SD, Historie a vojenství, 2/2010, s. 52-66. ISSN 0018-2583.
 • Martin VESELÝ, Protiletecká opatření ve firmě Georg Schicht AG v letech 1939-1945, Historie a vojenství, 2/2006, s. 40-45. ISSN 0018-2583.
 • Martin VESELÝ - Karel NOVÁK, Zapomenutá letecká bitva – 16. říjen 1944, Historie a vojenství, 1/2004, s. 54 – 57. ISSN 0018-2583.

Práce publikované v univerzitních aktech a sbornících

 • Martin VESELÝ, Dokud nezůstane stát poslední; Geneze a zánik pivovarů v severozápadních Čechách, in: Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007, s. 161-178. ISBN 978-80-7044-930-1.
 • Martin VESELÝ,Program DWH na příkladu Vládního kraje Ústí nad Labem 1943-1945, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století 2, Hradec Králové 2007, s. 340-348. ISBN 978-80-86845-81-4.
 • Martin VESELÝ, Nástin problematiky přemístění závodů a  příchodu říšských Němců z bombardováním postižených částí Německa do severozápadní části sudetské župy 1943-1945, in: České, slovenské a československé dějiny: moderní přístupy k soudobým dějinám, Hradec Králové 2006, s. 214-221. ISBN 80-86845-63-X.
 • Martin VESELÝ,Nástin role sudetoněmeckého obyvatelstva v odbojové činnosti proti ČSR v česko-saském pohraničí v roce 1938, in: Dál v Sasku stejně jako v českých zemích … Weit drin in Sachsen wie in Böhmerland … České země a Sasko v proměnách dějin. Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte, Ústí nad Labem 2004, s. 180-188 a , ISBN 80-7044-542-4.
 • Martin VESELÝ,Nástin letecké války nad územím severozápadní části sudetské župy, in: Historie okupovaného pohraničí 1938 – 1945 VII., Zdeněk Radvanovský (ed.), Ústí nad Labem 2003, s. 229 – 261, ISBN 80-7044-459-2.
 • Martin VESELÝ,Příspěvek k případům lynče amerických letců v severozápadní části odtrženého pohraničí v letech 1944 – 1945, in: Historie 2001, Sborník příspěvků z celostátní studentské vědecké konferencekonané v Ústí nad Labem 4.-5.12.2001, Ústí nad Labem 2002, s. 109 – 125. ISBN 80-7044-437-1.
 • Martin VESELÝ, Letecká válka nad severozápadní částí odtrženého pohraničí (květen 1944 - květen 1945), in: Sborník z II. ročníku soutěže o Cenu ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tematikou II. světové války, Opava 2001, s. 52-103. ISBN 80-86224-42-2.

Učební texty

 • Martin VESELÝ, Trpká cesta na konec česko-německého soužití, in: Kristina KAISEROVÁ - Walter SCHMITZ (eds.), Česko-saské vztahy v proměnách času; Odborné texty, Thelem 2013, s. 291-306, ISBN 978-3-942411-91-2.
 • Martin VESELÝ-Dana MUSILOVÁ-Jan MERVART, Čítanka k dějinám 20. století, Hradec Králové 2005, 212 s. ISBN 80-7041-799-4.

Popularizační články

 • Martin VESELÝ – Jiří RAJLICH – Michal PLAVEC, Noční stíhači Osy nad protektorátem, HPM 3/2008 s. 34-41, ISSN 1210-1427.
 • Martin VESELÝ – Jiří RAJLICH – Michal PLAVEC, Noční stíhači Osy nad protektorátem, HPM, 4/2008 s. 28-37, ISSN 1210-1427.
 • Martin VESELÝ, Nálety na Ústí nad Labem: seznam dosud známých obětí náletů na Ústí nad Labem = Air raids on Ústí nad Labem: list of casualties = Luftangriffe auf Ústí nad Labem/Aussig an der Elbe: Totenverzeichnis = Nalety na Usti na Labe: spisok žertv. Ústí nad Labem 2005. 119 s. ISBN 80-86646-09-2.
 • Martin VESELÝ, Tragický epilog česko-německého soužití, Impulsy Severozápadu, 06/2005, s. 16-17, ISSN 1213-4740.

Redakční a editorská činnost

 • Martin VESELÝ (ed.), Orosené dějiny, Ústí nad Labem 2019, ISBN 978-80-7561-168-0.
 • Jaroslav ROKOSKÝ - Martin VESELÝ (eds.), Za svojí ideou, za svým cílem, Doplněk, Brno 2018, s. 13-59. ISBN 978-80-7239-338-1.
 • Martin VESELÝ – Jaroslav ROKOSKÝ (eds.), Paměť a místo Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století, Doplněk, Praha 2014, s. 137-210, ISBN 978-80-7414-765-4.
 • Martin VESELÝ-Kristina KAISEROVÁ (red.), Bosna 1878-2008. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29. - 30. května 2008 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2009. ISBN 978-80-7414-171-3.
 • Martin VESELÝ-Kristina KAISEROVÁ (red.), Pivo lepších časů. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 20. - 21. dubna 2006 ve Velkém Březně, Ústí nad Labem 2007. ISBN 978-80-7044-930-1.
 • Martin VESELÝ-Kristina KAISEROVÁ (red.), Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21. - 22. dubna 2005 v Ústí nad Labem,Ústí nad Labem 2006. ISBN 807044777X, 9788070447772.
 • Martin VESELÝ-Michaela Hrubá(red.),Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané 23. - 24. listopadu 2005 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006. ISBN 80-7044-843-1.
 • Martin VESELÝ (red.), Trpaslík v evropské kultuře. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 16. - 18. června 2004 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2005. ISBN 8070446803.
 • Martin VESELÝ - Jiří RAK (red.), Armáda a společnost 1799-1938.Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29. - 31. května 2003 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2004, ISBN 80-7044-560-2.
 • Martin VESELÝ-Kristina KAISEROVÁ-Zdeněk RADVANOVSKÝ (red.), Dál v Sasku stejně jako v českých zemích … Weit drin in Sachsen wie in Böhmerland … České země a Sasko v proměnách dějin. Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte, Ústí nad Labem 2004, ISBN 80-7044-542 -4.
 • Martin VESELÝ (red.), Ó werthestes Vatter-Land! : Kultur Deutschböhmens 17. - 19. Jh., Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách II/2003, Ústí nad Labem 2003. ISBN 80-7044-469-X, 80-86475-02-06.
 • Martin VESELÝ-Michaela Hrubá-Jiří KOUMAR, Historie 2001, Sborník příspěvků z celostátní studentské vědecké konferencekonané vÚstí nad Labem 4.-5.12.2001, Ústí nad Labem 2002. ISBN 80-7044-437-1.

Výstavy

 • Naděje, zklamání a strach. Život na Děčínsku v letech 1938-1945, Oblastní muzeum v Děčíně, 29. 6. 2022 - 8. 1. 2023 (autor)
 • Zklamání, strach a naděje. Život v Ústeckém kraji 1938-1946, FF UJEP, 2021 (autor)
 • Zlomená křídla/ Broken Wings, FF UJEP, Ambasáda ČR ve Washingtonu, 2015, Muzeum města Ústí nad Labem, 2016 (autor)
 • Společenské, kulturní a ideové transfery, Muzeum města Ústí nad Labem, 2014 (spoluautor)
 • Bombardování města Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, 2005 (autor)

Ocenění

 • 2022 Cena děkanky FF UJEP za vynikající prezentaci výzkumu fakulty a jeho aplikaci ve veřejném prostoru.
 • 2018 Cena rektora UJEP za knihu roku 2018
 • 2015 Cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost
 • 2012 Cena rektorky za nejhodnotnější knihu roku
 • 2003 Zvláštní cena rektora pro pracovníky do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit

Seznam obhájených doktorských prací

2017

 • Martin FLOSMAN, Vojenští duchovní v československé zahraniční armádě 1939-1945.

Seznam obhájených bakalářských a diplomových prací

2022

 • 114. Markéta PALKOSKOVÁ, Přemysl Pitter a pátrání po německých dětech v kontextu jeho korespondence 1945-1947, DP.
 • 113. Štěpán STRNAD, Semily 1945-1948, BP.
 • 112. Kathrin HORSKÁ, Divadlo Vlasty Buriana ve 30. – 40. letech minulého století, BP.
 • 111. Leonardo BESA, Obraz ČSR v italském tisku v meziválečném období, BP.

2021

 • 110. Barbora ŠPŮROVÁ, Obec Tisá v letech 1948-1990, DP.
 • 109. Jan STOKLASA, Křesťan na počátku moderní doby – život ve venkovské farnosti na přelomu 19. a 20. století, DP.
 • 108. Michaela SLÁNSKÁ, Mělník pod hákovým křížem 1943-1945, DP.
 • 107. Jan BARTOŠ, Kralupy nad Vltavou v letech 1918-1938, DP.

2020

 • 106. Monika BÉREŠOVÁ, Vznik, vývoj a pád rockového klubu Tukan v Ústí nad Labem v letech 1992-1993, DP.
 • 105. Roman CYMOREK, Polská anexe Těšínska v roce 1938 z pohledu místních orgánů, DP.
 • 104. Hana HALÍŘOVÁ, Poslední parašutista generálporučík Jaroslav Klemeš versus výsadkář současnosti, DP.
 • 103. Iveta KORNDÖRFEROVÁ, Činnost Sboru národní bezpečnosti na Ústecku (1945-1960), DP.
 • 102. Šárka KVĚTOŇOVÁ, Bombardování Pardubic v roce 1944 a jejich obnova, BP.
 • 101. Matěj MÄRC, Komparace Ernesta Hemingwaye a George Orwella ve Španělské občanské válce, BP.
 • 100. Jakub MYŠKA, Konec 2. světové války a poválečný vývoj Českolipska na příkladu obce Okna, DP.
 • 99. Pavel POKORNÝ, Liberecký zajatecký tábor v první světové válce, BP.
 • 98. Jan ŠÍMA, Počátky československého letectva (1918-1926), DP.
 • 97. Kateřina ŠMÍDOVÁ, Strakonicko za 1. světové války, DP.
 • 96. Alena ŠTORKOVÁ, Lázeňství v Ústí nad Labem 1918-1968, BP.

2019

 • 95. Petr WERNER, Verneřice (Wernstadt) - zapomenuté město (Vývoj města Verneřice mezi lety 1938 až 1946), DP.
 • 94. Pavel TAŠÁR, Pražská tramvajová doprava v době Protektorátu Čechy a Morava, DP.
 • 93. Barbora ŠPŮROVÁ, Obec Tisá v letech 1918-1948, BP.
 • 92. Marek MĚDÍLEK, Vývoj kadaňského okresu v letech 1945-1949, DP.
 • 91. Lukáš JIŘÍČEK, Československý rozhlas v období normalizace, DP.
 • 90. Jaroslav HOLAS, Dějiny tělocvičné jednoty Sokol na Malé Skále v letech 1894 – 1948, BP.
 • 89. Jan HLADÍK, Finské války v letech 1939-1944 na fotografiích, BP.
 • 88. Barbora ČIHÁKOVÁ, Historie obce Prosmyky od roku 1945 až do jejího zániku v roce 1977, BP.
 • 87. Eliška ČERNÁ, Deník Jana Spáčila - československého legionáře v Rusku, BP.

2018

 • 86. Vladimír ZÁPOTOČNÝ, Četnické stanice na Brněnsku v letech 1918-1945 na příkladu vybraných obcí Ivančice, Domašov a Oslavany, BP.
 • 85. Michaela SLÁNSKÁ, Mělník pod hákovým křížem 1939 – 1942, BP.
 • 84. Eva URBANOVÁ, Dějiny veslařského klubu v Děčíně v letech 1945 – 1989, BP.
 • 83. Adiyam SETYAMOVA, Hladomor v Kazachstánu v letech 1932 – 1933, BP.
 • 82. Ondřej HŘÍBAL, Vybrané případy Mimořádného lidového soudu Litoměřice v letech 1945 – 1948, DP.
 • 81. Karolína ČABELKOVÁ, Úštěk v letech 1945-1948, BP.
 • 80. Roman CYMOREK, Československo-polský spor o Těšínsko se zaměřením na plebiscit v letech 1919-1920, BP.
 • 79. Jan CRHÁN, Letecká válka nad středními Čechami 1944 -1945, BP.
 • 78. Jan BARTOŠ, Kralupy nad Vltavou v letech 1938 – 1945, BP.

2017

 • 77. Zuzana STREUBELOVÁ, Město Krupka v letech 1945-1948, DP.
 • 76. Aneta OSTROŽLÍKOVÁ, Město Kolín v roce 1945, DP.
 • 75. Marek MĚDÍLEK, Internační střediska na Kadaňsku v letech 1945-1949, BP.
 • 74. Lukáš MAHNERT, Košťany ve 30. letech 20. století, DP.
 • 73. Lenka MACKOVÁ, Školství v 50. letech 20. století v Chebu, DP.
 • 72. Jana KLEINEROVÁ, Reflexe náboženských a politicko-společenských změn na Libochovicku pohledem farních kronik z let 1918-1938, BP.
 • 71. Martin KACEJ, Letecká činnost v Mladé Boleslavi v letech 1909 – 1946, BP.
 • 70. Petr HASIL, Báňskohistorická studie dolu Sauersack/Rolava, okres Sokolov, BP.
 • 69. Andrea GRECMANOVÁ, Výstavba panelového sídliště Čankovská v Karlových Varech, DP.
 • 68. Lubomíra FOŘTOVÁ, Česko-německé soužití v Novém Boru v letech 1945-48, BP.
 • 67. Dan FORMÁNEK, Město Bělá pod Bezdězem v letech 1945 až 1948, BP.
 • 66. Jana BERANOVÁ, Vybrané případy nacistické perzekuce české studující mládeže v Protektorátu Čechy a Morava, DP.

2016

 • 65. Mirka SALAVOVÁ, Život novináře Jaroslava Hájka, DP.
 • 64. Tomáš MAROUNEK, Letecké bombardování a protiletecká ochrana Chomutova za druhé světové války, BP.
 • 63. Nikola KROUPOVÁ, Obrana československých hranic v letech 1965-1990 ve vzpomínkách pamětníků, DP.
 • 62. Jan KRAMPERA, České filmové publikace vydané během Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945, BP.
 • 61. Iveta KORNDÖRFEROVÁ, Četnické stanice na Teplicku (1918 - 1938), BP.
 • 60. Paraska KLASOVÁ, Hladomory na Ukrajině a likvidace Ukrajinců v období 20. století, DP.

2015

 • 59. Jana BERANOVÁ, Životní příběh Libuše Šimkové - Chourové, oběti kauzy roudnických studentů (1942), BP.
 • 58. Petr BRŮNA, Civilní obrana a její prostředky (1945 - 1989), DP.
 • 57. Stanislava HVĚZDOVÁ, Rozkrádání socialistického majetku v potravinářských a stravovacích zařízení na Děčínsku mezi lety 1977 - 1983, DP.
 • 55. Jaroslav JIRÁT, Weberovy pivovary v Ostrově nad Ohří (1906 - 1945) a v Karlových Varech - Rybářích (1879 - 1945) a osobnost Antona Webera Hohengrunda, DP.
 • 54. Lukáš MAHNERT, Vzestup a upevnění nacistické moci v teplickém okrese ve 30. letech 20. století v regionálním dobovém tisku, BP.
 • 53. Jiří MYRONIUK, Duchcov v období Třetí Československé republiky, BP.
 • 51. Lenka, POOROVÁ, Cheb v období Pražského jara a srpnových dnů roku 1968, BP.
 • 50. Richard ŠVANDA, Tři osudy, dvě války, jedno město, BP.

2014

 • 49. Vojtěch CIVÁŇ, Děčínský skaut v letech 1945 - 1948, DP.
 • 48. Jan GRISA, "Pijte bohušovické pivo! Podporujte menšinový podnik." Jazyková hranice pod pivovarským komínem 1900 - 1948, DP.
 • 47. Kamila MINAŘÍKOVÁ, Experiment Lebensborn a jeho výskyt v Protektorátu Čechy a Morava, BP.
 • 46. Jiří TŮMA, Pivovarnictví a chmelařství v Rakovníku a jeho okolí mezi léty 1860 - 1920. DP.

2013

 • 45. Martina BIČIŠŤOVÁ, Z německého českým aneb Osidlování Jablonce nad Nisou v letech 1945-1948, DP.
 • 44. Petr BRŮNA, Kryty Civilní obrany v Ústí nad Labem, Lovosicích a Litoměřicích (1945 - 1989), BP.
 • 43. Jakub DOLEŽEL, Měšťanský pivovar Německý Brod v letech 1900 - 1918, BP.
 • 42. Jan HULÍN, Město Bílina v letech 1945-1948, DP.
 • 41. Ota KOHOUT, Zánik obcí na Mostecku v důsledku těžby hnědého uhlí, DP.
 • 40. Petra KOUBOVÁ, Hlinsko v období druhé světové války, DP.
 • 39. Michal ŠTĚPÁNEK, Soudní okres Lipová 1945 - 1949, BP.
 • 38. Lucie VELKOVÁ, Osud rodiny Jiřího Bauma a její odbojová činnost za Protektorátu, DP.

2012

 • 37. Ivan FUKSA, Překážky v rámci těžkého opevnění z let 1935-38 mezi objekty N-S 78 a N-S 87, BP.
 • 36. Jan GRISA, První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích 1918 - 1952, BP.
 • 35. Jaroslav JIRÁT, Historie pivovarů a chmelařství v Sokolově v 19. století, BP.
 • 34. Lukáš LITAVSKÝ, Činnost ONV Žlutice v letech 1945-1948, DP.
 • 33. Lukáš ROSŮLEK, Místní tisk na Novobydžovsku v éře první republiky, DP.
 • 32. Tomáš VALTR, Internační středisko Chomutov 1945-1946, DP.

2011

 • 31. Jan DVOŘÁK, Československá samostatná obrněná brigáda - Velitelství a štábní rota 1943-1945, DP.
 • 30. Jan HULÍN, Osek v letech 1945-1948, BP.
 • 29. Kateřina MAŠTALÍŘOVÁ, Vývoj města Litvínov od osvobození v roce 1945 do února roku 1948, DP.
 • 28. Tamila PELCOVÁ, Odsun Němců z Kamenického Šenova 1945-1947, BP.
 • 27. Radka POKLUDOVÁ, Vývoj sokolovského těžebního průmyslu po roce 1950 - Vybrané historické aspekty dané problematiky, DP.
 • 26. Radka ŠKOPKOVÁ, K dějinám obce Cerhenice v éře první republiky 1918 - 1927, BP.
 • 25. Václav TRUP, Mnichovská zrada jako příčina sebevražd v Československé branné moci v r. 1938, DP.
 • 24. Radek VOŽENÍLEK, Vojenské dějiny Litoměřicka od nejstarších písemných zmínek do současnosti, DP.

2010

 • 23. Martina BIČIŠŤOVÁ, Nikolaj Kubarič - Rusín, vězeň Gulagu, voják "Svobodovy jednotky", BP.
 • 22. Kateřina CERMONOVÁ, Skauting v Děčíně v letech 1968-1970, BP.
 • 21. Václav DYCKA, Kolaborace na Roudnicku v době Protektorátu Čechy a Morava, DP.
 • 20. Jakub HAVIAR, Pohled na osidlování Chomutovského regionu mezi lety 1945 - 1948, BP.
 • 19. Tereza KOZELKOVÁ, Reklama jako zrcadlo malého a středního podnikání a výroby v Litoměřicích
 • v 1. polovině 20. století, BP.
 • 18. Martin LAMPLOT, Dlouhá Třebová 1938 - 1945, BP.
 • 17. Lukáš LITAVSKÝ, Odsun Němců z okresu Žlutice v letech 1945-1947, BP.
 • 16. Jiří MAŠEK, Československý pevnostní systém v letech 1935-1938 se zaměřením na ústecký region, BP,  2010.
 • 15. Jiří PACLÍK, Vzpomínky na osvobození českých zemí v roce 1945, DP.
 • 14. Milan RUDIK, Dějiny vybraných německých automobilových klubů v českých zemích v letech 1905 - 1938, DP.

2009

 • 13. Radoslav DAVID, Československá obec legionářská Litoměřice v letech 1945 - 1955, BP.
 • 12. Kateřina JAVŮRKOVÁ, Páter Josef Štemberka, BP.
 • 11. Jiřina KAŠPAROVÁ, Deník Československého legionáře Josefa Halače v letech 1918 - 1920, BP.
 • 10. Kateřina MAŠTALÍŘOVÁ, Četnické stanice na Teplicku v období první republiky, BP.
 • 9. Tomáš MORAWSKI, Norimberský proces; pohledem československého tisku, BP, 2009.
 • 8. Veronika PETRÁŇOVÁ, Deník Josefa Halače (1916-17) - československého legionáře v Rusku, BP.
 • 7. Tomáš VALTR, Poválečný odsun německého obyvatelstva z okresu Chomutov se zaměřením na Internační středisko Chomutov, BP.
 • 6. ŽEMLIČKA Martin, Pohled do událostí na Děčínsku ve světle obrany republiky (1937-1938), BP.

2008

 • 5. Kristina ERNSTOVÁ, Letecké nálety na Pardubice v roce 1944, DP.
 • 4. Jan NĚMEC, Vznik a vývoj motorismu na Děčínsku a Šluknovsku do roku 1938, DP.
 • 3. Milan RUDIK, Německé automobilové kluby na území Čech v rozmezí let 1905 - 1945, BP.
 • 2. Jiří ŠRAIL, Třicet let bojů na území Afghánistánu (1978-2008), DP.
 • 1. Václav TRUP, Sebevraždy v ČSBM jako důsledky Mnichovské zrady od 1.10.1938 do 10.10.1938, BP.