Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: michaljirman@gmail.com

Vzdělání

 • 2020/21 Erasmus Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 • 2020- krátkodobý výzkumný pobyt Vídeň
 • 2019- současnost FF UJEP obor: (PhD) Česká Historie
 • 2016-2019 FF UJEP obor: (Mgr.) Historie
 • 2016/17 Erasmus Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 • 2013-2016 FF UJEP obor: (Bc.) Historie, společenské vědy
 • 2009-2013 Gymnázium Písek
 • 2000-2009 ZŠ T.G. Masaryka Písek

Odborná témata a zaměření

Období 19. století s přesahy, hospodářské dějiny, šlechta, správní dějiny, úředníci, podniky

Studijní materiály

doc výstupy na semináři (obecný novověk)

Účast na projektech

 • 2019-2021 SGS: Via ad excelentiam.
 • 2018-2020 NAKI: Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, pozice: Archivní rešerše

Kvalifikačnípráce

 • JIRMAN Michal, Jan Adolf II. ze Schwarzenberga (1799-1888) – Pokus o portrét aristokrata a podnikatele, Bakalářská práce, FF UJEP, Ústí nad Labem 2016.
 • JIRMAN Michal, Jan Adolf II. ze Schwarzenberga; biografie první poloviny života 1799–1848, Diplomová práce, FF UJEP, Ústí nad Labem 2019.

Odborné články

 • JIRMAN Michal, Svatba uprostřed biedermeieru; Jan Adolf II. Ze Schwarzenberga si bere Eleonoru z Liechtensteina, in. Sborník; prací z celostátní studentské vědecké konference konané 11. a 12. dubna 2018 v Praze; Historie 2017-2018, edd. Jana Kepartová, Praha 2019.
 • JIRMAN Michal, Historie chmelových konstrukcí a mnohem více, in. Monumentorum Custos 2018, s. 69-76.
 • JIRMAN Michal, Cesta Jana Adolfa II. do Itálie, in. Historica Olomucensia, 60 2021, s. 31-54.
 • JIRMAN Michal, The death of Jaromir Czernin 1908, in. Theatum Historie 27 2020, s. 85-94.
 • JIRMAN Michal, Leopold M. I. Zeithammer, in Prameny a Studie, 69 2021, s. 43-57.
 • JIRMAN Michal, Informationsvermittlung in den 50.-70. Jahren des 19. Jahrhunderts im Umfeld der landwirtschaftlichen Bildung, in. Konferenz DTDSHK, Leipzig 2022, https://www.portal-historikerkommission.de/de/online-journal
 • JIRMAN, Michal. Přestupky a zločiny Schwarzenberských úředníku. In MOLNÁROVÁ, Mária - RIGOVÁ, Viktória (eds.).Vita Trans Historiam. Zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie 13. - 14. septembra 2021 v Nitre. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 218-228
 • JIRMAN Michal, První desetiletí chemické pokusné stanice v Lovosicích, in. Prameny a Studie, 71 2022, s. 21-40.

 

Publicistické články

 • Šlechtici průkopníci; Schwarzenberskou banku vytuneloval její ředitel, History revue, 1/2020, s. 38-39.
 • Knížecí svatba; Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistily diamanty, History revue, 3/2020, s. 74-75. 
 • Podnikatelské impérium; Vojtěch Lanna se stal za zásluhy rytířem, History revue, 5/2020, s. 46-47.
 • Nešťastný hon; Císař si spletl knížete Schwarzenberga s jelenem, History revue, 12/2020, s. 64-65.
 • Císařův přítel; Prošel Eggenberkovi finanční podvod? History revue, 4/2021,s. 82-83.
 • Africké dobrodružství; Zamiloval si kníže Schwarzenberg farmu v Keni? History revue, 6/2021, s. 26-27.
 • Jak se na Pražském hradě rozdával Řád zlatého rouna? History revue, 9/2021, s. 76-77.
 • Vybudoval si kníže Schwarzenberg soukromou železnici? History revue, 11/2021, s. 70–71.
 • Vychovával syna Marie Luisy dvorní doktor? History revue, 3/2022, s. 76–77.
 • Přivezl k nám řepku kníže Schwarzenberg? History revue, 6/2022, s. 31.