Sidebar

15
říj, út
41 Aktuality

LUCIE ČECHOVÁ, absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“, získala za svůj projekt „Rasende Schüler“ v soutěži Deutschlehrerpreis 2013/14 o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka v České republice 1. místo v kategorii Základní školy. Cena ve výši 20 tis. Kč ji byla slavnostně předána 17.6.2014 na Velvyslanectví SRN.  Již v předchozím roce  se ji podařilo ve této soutěži a kategorii (Deutschlehrerpreis 2012/13)obsadit krásné 4. místo. Více se dočtete v článku "Ústecké němčinářky bodovaly".


MICHAELA HOLÁ,  absolventka magisterského studia „Učitelství cizího jazyka pro ZŠ – německý jazyk“, vyučuje od r. 2013 na TU Chemnitz jazykové kurzy DaF, pracuje jako odborná referentka pro německý jazyk ve vzdělávacím projektu FOX a v současné době je zaměstána jako koordinátorka česko-saských vztahů u Obchodní komory v Chemnitz (Industrie- und Handelskammer Chemnitz). Zde podporuje německé firmy, které mají zájem navázat spolupráci s firmami v ČR, působí ve schvalovací projektové radě pro přeshraniční česko-německé projekty realizované zejména v oblasti hospodářství, vzdělávání a kultury. K jejím úkolům dále patří navazování kontaktů a upevňování kulturně-politických a hospodářských vztahů Německa a České republiky na úrovni ministerstev, konzulátů, organizací a firem všech velikostí za účelem rozvoje spolupráce obou zemí, zejména pak v příphraničním regionu. Kromě toho působí jako překladatelka a tlumočnice v mezinárodním projektu ENERGIE für morgen a v přeshraničních projektech Ziel3. Úzce pak spolupracuje s oddělením pro zahraniční vztahy radnice města Chemnitz, pro které překládá, tlumočí a koordinuje mezinárodní projekty, zejména  pak s partnerským městem Ústí nad Labem. Během svého dřívějšího působení na jazykové škole ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem se stala v r. 2009 se svým krátkým německým filmem vítězkou mezinárodní projektové soutěže Arche EUROPA 2009, kterou vypsalo Ministerstvo kultury v Berlíně a České centrum v Berlíně pro Českou republiku a Spolkovou republiku Německo. V rámci tohoto vítězného projektu pak absolvovala s dětskými představiteli 10-ti denní plavbu z Berlína do Prahy, během které se setkala s předními politiky, herci i osobnostmi české i německé scény. O této plavbě a projektu vysílala Česká televize s jejími účastníky ze ZŠ Stříbrnická dne 20.9.2009 pořad v dětské relaci Hřiště 7.

KATEŘINA KOZÁKOVÁ, absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“, získala v soutěži o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka Deutschlehrerpreis 2013/14  Zvláštní cenu v kategorii Základní školy. Cena ve formě dvoutýdenního pobytu v Rakousku ji byla udělena za projekt „Projektwoche gegen Rechts: Demokratie will gelernt sein!“  Již v r. 2013 reprezentovala úspěšně katedru germanistiky se svou diplomovou prací o knihách Otfrieda Preußlera pro děti a mládež „Die kleine Hexe“ (Malá čarodějnice) a „Krabat“ (Čarodějův učeň) na studentské konferenci Pragestt 2013.


 

   ALEŠ MISAŘ, student bakalářského studia „Německý jazyk a literatura pro školskou praxi“, získal ve 20. ročníku prestižní Překladatelské soutěži Jiřího Levého určené pro mladé překladatele do 35 let první místo v kategorii „poezie“. Odborná porota mu udělila 20.6.2012 tuto významnou cenu za jeho překlad z německého jazyka – R.M. Rilke: „Sonety k Orfeovi“.

Svůj překlad prezentoval široké veřejnosti v prostorách Rakouského kulturního fóra v Praze dne 10.3.2014 ve společné diskuzi s překladateli Milošem Kučerou a Radkem Malým.

MARCELA PAŽOUTOVÁ, absolvetka studia germanistiky FF UJEP, obsadila v 1. ročníku soutěže Absolventská práce Ústeckého kraje 2011, kterou ve spolupráci s Ústeckým krajem a Asistenčním centrem a.s. připravila Krajská hospodářská komora ÚK, 2. místo v kategorii  diplomových prací. Tuto cenu, dotovanou částkou 10 tis. Kč, obdržela 25.10.2011 za svou poutavou analýzu 702 nouzových platidel z doby po první světové válce, která jsou součástí numismatické sbírky ústeckého muzea. Interdisciplinární charakter práce s názvem „Notgeld als spezifische Textsorte“  dokládá, že důkladná textově lingvistická analýza může být nejen fundovaným exkurzem do řady dalších vědních oborů, ale že se vědecký zápal a noci probdělé nad rešeršemi vyplatí a závěrečné práce nemusejí vždy končit jen v univerzitních knihovnách.

KLÁRA SOFKOVÁ, absoventka bakalářského oboru "Interkulturní germanistika", obhájila v r. 2013 na katedře germanistiky svou bakalářskou práci „Fritz Gärners Werk als Utopie der schnell sich entwickelnden industriellen Welt“, věnovanou dílu poněkud pozapomenutého ústeckého rodáka, grafika, malíře a výtvarníka Fritze Gärtnera. Výsledky této práce jsou natolik zajímavé a přínosné, že byly na jaře 2014 publikovány v pdf německém časopise Technische Kulturdenkmale (Köhler, Hubert: „Fritz Gärtner im Land der Arbeit.“ Eine neue Forschungsarbeit über einen fast vergessenen Künstler. In: TKD Technische Kulturdenkmale, Zeitschrift für Handwerks- und Technikgeschichte, Ausgabe Nr. 60, April 2014, S. 10-11).

KLÁRA ŠMICOVÁ, absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“, vyučovala již během svého studia německý a anglický jazyk na ZŠ a SŠ v Ústí nad Labem. Od roku 2011 působí jako učitelka německého a anglického jazyka na Základní škole Na Stínadlech v Teplicích, kde nápaditě zpestřuje výuku vzájemnými výměnnými pobyty ve spoluprací s partnerskými školami v Německu a motivuje své žáky k osvojení německého jazyka i řadou zajímavých projektů. Již v r. 2013 se umístila na 2. místě v prvním ročníku soutěže Deutschlehrerpreis 2012/13 s projektem „Mit eTwinning durch das Schuljahr“. V r. 2015 obsadila v této soutěži (Deutschlehrerpreis 2014/15) 1. místo v kategorii "Základní školy" s projektem „Gesundes Leben ohne Grenzen“. Cena ve výši 20 tis. Kč ji byla slavnostně předána 12.5.2015 na Velvyslanectví SRN. Více se dočtete v článku idnes nebo ve článku MFDnes 2.11.2015 (ZDE).

KATEŘINA ŽELEZNÁ, absolvetka magisterského studia "Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk" , působí v Míšni (Meißen) jako překladatelka, tlumočnice a učitelka. Mimo to se významně podílí na prohlubování vzájemných česko-německých vztahů města Míšně s jeho partnerským městem Litoměřicemi. Založila v Míšni první kurzy českého jazyka, obnovila kontakty mezi míšeňskými a českými vinaři, pracuje jako průvodkyně pro české návštěvníky v Míšni, v Litoměřicích a okolí pak organizuje kulturní akce pro německé skupiny. Její dosavadní práce a aktivity byly oceněny 13.1.2014 v článku jpg Karin Domann s názvem „Die Botschafterin“ (Domann, Karin: Die Botschafterin: In: Sächsische Zeitung, 13.1.2014, S. 15, Meißen).