Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Čechová Lucie

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ získala za svůj projekt „Rasende Schüler“ v soutěži Deutschlehrerpreis 2013/14  o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka v České republice 1. místo v kategorii Základní školy. Více se dočtete v článku Ústecké němčinářky bodovaly. Mimoto je spoluzakladatelkou jazykové školy Contexta a v letech 2015-2019 byla členkou předsednictva Spolku germanistů a učitelů němčiny ČR (SGUN).

Dražilová Zlámalová Sandra

Absolventka učitelského magisterského studia „Německý jazyk a literatura – Český jazyk a literatura“ je dnes autorkou dětských knížek. K psaní ji inspirovalo její studium na vysoké škole v Ústí nad Labem (viz rozhovor s autorkou). V r. 2017 vyšla její první knížka pro děti Kulíškovi neposedné příhody, v r. 2019 pak pohádka Čarodějnice Bordelína, odehrávající se v Jizerských horách. Tam se do poklidného lesa Bambručáku jednoho dne nastěhuje čarodějnice Bordelína a začne pořádná mela!

Holá Michaela

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizího jazyka pro ZŠ – německý jazyk“ je koordinátorkou česko-saských vztahů u Obchodní komory v Saské Kamenici (Industrie- und Handelskammer Chemnitz). Jejím úkolem je  navazovat kontakty a upevňovat jak kulturně-politické tak i hospodářské vztahy mezi Německem a Českou republikou na úrovni ministerstev, konzulátů, organizací a firem s cílem rozvíjet spolupráce obou zemí, zejména pak v příhraničním regionu. Během svého dřívějšího působení na jazykové škole ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem se stala v r. 2009 vítězkou v mezinárodní projektové soutěži Arche EUROPA 2009 a absolvovala za odměnu s dětskými představiteli svého německého filmu 10-ti denní plavbu z Berlína do Prahy, během které se setkala s předními politiky, herci i osobnostmi české i německé scény (více v dětském pořadu ČT ze dne 20.9.2009 Hřiště 7).

Jahn Veronika

Absolventka bakalářského studia „Německý jazyk a literatura“ po navazujícím magisterském studiu germanistiky a slavistiky na Technické univerzitě v Drážďanech působila jako překladatelka a tlumočnice, poté jako projektová manažerka. V současné době je vedoucí příhraničního Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří, a to na německé straně ve Freiberku.

Kořánová Michaela

Absolventka magisterského studia „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ je koodinátorkou projektové animace na ZŠ Němčina nekouše v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni.

Kozáková Kateřina

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ získala v soutěži o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka Deutschlehrerpreis 2013/14  Zvláštní cenu v kategorii Základní školy za projekt „Projektwoche gegen Rechts: Demokratie will gelernt sein!“

Lipský Vladimír

Absolvent magisterského dvouoborového studia „Německý jazyk – Dějepis“ je ředitelem Euroregionu Elbe/Labe, který formou projektů a dotačních programů významně přispívá k rozvoji příhraničního regionu jak v oblasti rozvoje cestovního ruchu, regionální dopravy, ochrany přírody, zdravotnictví a sociálních záležitostech, tak i v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.

Misař Aleš

Absolvent bakalářského studia „Německý jazyk a literatura pro školskou praxi“ získal v r. 2012 1. místo ve 20. ročníku prestižní Překladatelské soutěži Jiřího Levého určené pro mladé překladatele do 35 let v kategorii „poezie“. Odborná porota mu udělila tuto významnou cenu za jeho překlad básní Sonety Orfeovi R. M. Rilkeho, které vyšly dvojjazyčně v r. 2013 v nakladatelství Literární salon.

Novotná Lenka

Absolventka magisterského studia „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu/ Interkulturní germanistika“ s dvojitým diplomem na UJEP a na Univerzitě Bayreuth našla po studiu uplatnění se získanými magisterskými tituly jako osobní asistentka velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze.

Ofner Marcela

Absolventka magisterského dvouoborového studia „Německý jazyk – Český jazyk“ je ředitelkou Základní školy J. A. Komenského ve Vídni. Spolek J. A. Komenského je provozovatelem soukromé bilingvální školky, základní školy a reálného gymnázia. Děti se zde mohou vzdělávat ve věku od 2 do 18 let v německém a zároveň i v českém popř. slovenském jazyce v duchu hesla: „Dvojjjazyčně od školky až po maturitu.“

Šmicová Klára

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ působí jako učitelka německého a anglického jazyka na Základní škole Na Stínadlech v Teplicích. V r. 2013 získala  2. místo v soutěži Deutschlehrerpreis 2012/13 s projektem „Mit eTwinning durch das Schuljahr“. V r. 2015 si odnesla ve stejné soutěži 1. místo v kategorii Základní školy s projektem „Gesundes Leben ohne Grenzen“ (Deutschlehrerpreis 2014/15). Více se dočtete v článku idnes.

Štillerová Jana

Absolventka magisterského učitelského studia „Německý jazyk a literatura – Český jazyk a literatura“ získala po studiu zkušenosti jako tutorka českého jazyka na univerzitách v Lipsku a Erlangenu. Díky programu „Krajané“ (DZS MŠMT) dostala příležitost vyučovat češtinu také u našich sousedů v Lužici na lužickosrbských základních školách, dnes je učitelkou na Lužickosrbském gymnáziu v Budyšíně.

Železná Kateřina

Absolventka magisterského studia "Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk" působí jako překladatelka, tlumočnice a učitelka v Míšni (Meißen) a aktivně se zasazuje o prohlubování vzájemných česko-německých vztahů Míšně s jeho partnerským městem Litoměřicemi. V Míšni založila první kurzy českého jazyka, obnovila kontakty mezi míšeňskými a českými vinaři, v Litoměřicích a okolí pak organizuje kulturní akce pro německé skupiny. Její dosavadní práce a aktivity byly oceněny v článku Die Botschafterin (Sächsische Zeitung, 13.1.2014, S. 15).