Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

pdf Informace ke studijnímu programu

Samostatné studium v prezenční i kombinované formě.

Sdružené studium (v kombinaci s druhým programem, např. Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání, Český jazyk a literatura pro vzdělávání, Historie pro vzdělávání a řada dalších, viz Podmínky přijímacího řízení na FF UJEP) pouze v prezenční formě.

Vaše případné dotazy zodpoví garantka programu Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

Interkulturní germanistika

pdf Informace ke studijnímu programu

Samostatné studium v prezenční formě.

Vaše případné dotazy zodpoví garant programu doc. Dr. phil. Miroslav Němec.

 

 

Na katedře germanistiky FF UJEP dále dobíhají tyto bakalářské studijní obory:

Interkulturní germanistika

pdf Informace ke studijnímu oboru

Německý jazyk a literatura – dvouoborové

Prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)