Sidebar

1
dub, ne
35 Aktuality

Kombinovaná forma studia znamená, že zhruba jedna třetina výuky je realizována prostřednictvím prezenčních forem výuky, dvě třetiny pak formou samostudia za pomoci speciálních pomůcek pro tuto fázi studia, tzv. studijních opor, které jsou k dispozici na studijním portálu Moodle. Prezenční část výuky na katedře germanistiky probíhá od akademického roku 2021/22 jednou za 14 dní (v sudé týdny) vždy v pátek (od 14 hod.) a v sobotu (po celý den). Je však třeba počítat s tím, že výuka předmětů zabezpečovaných pedagogickou fakultou může probíhat také v lichých týdnech.

Od akademického roku 2021/22 nabízí katedra germanistiky FF UJEP (KGER) dva studijní programy v kombinované formě studia:

  • bakalářský studijní program Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (bližší informace Vám poskytne a Vaše dotazy zodpoví garantka programu Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.)
  • navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (bližší informace Vám poskytne a Vaše dotazy zodpoví garantka programu doc. Hana Bergerová, Dr.)

Zároveň dobíhají v kombinované formě následující studijní obory:

  • Interkulturní germanistika (tříletý bakalářský studijní obor ve studijním programu B 7310) – garantka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
    Ve 3. ročníku IKG si studující volí specializační modul vzdělávací nebo specializační modul oborový (odborná praxe). U modulu vzdělávacího je třeba počítat s tím, že výuka předmětů zabezpečovaných katedrami PF může probíhat také v lichých týdnech.
  • Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (tříletý bakalářský obor ve studijním programu B 7310) – garantka doc. Hana Bergerová, Dr.
  • Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouletý navazující magisterský studijní obor ve studijním programu N 7503) – garantka doc. Hana Bergerová, Dr.
  • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (dvouletý navazující magisterský obor ve studijním programu N 7503) – garantka doc. Hana Bergerová, Dr.

Studující získají přístup do Moodlu na základě elektronického předzápisu předmětů v portálu STAG.

Bližší informace o studijním portálu Moodle Vám poskytne a Vaše dotazy zodpoví koordinátorka systému Moodle na KGER: Mgr. Andrea Frydrychová