Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

     1.  PROGRAM ERASMUS+

Kontakt na FF: Mgr. Jana Burdová, email: jana.burdova@ujep.cz

Kontakt na KGER: Mgr. Eva Krovová, email: eva.krovova@ujep.cz

 

     2. STUDIENBÖRSE GERMANISTIK (Würzburg, Německo)

Studienbörse Germanistik bietet Stipendien für die Förderung von Germanisten und Germanistinnen aus Tschechien, Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Lettland und der Slowakei zum Zweck von Studienaufenthalten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung am Institut für deutsche Philologie der Universität Würzburg.

Kontakt: Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová PhD, Opava: studienboerse@fpf.slu.cz

Termín odevzdání podkladů: do 1. prosince předchozího roku

 

     3.  GFPS-CZ (Německo) 
Studentská organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě GFPS-CZ (dříve JANUA), která vznikla v r. 1999 z iniciativy studujících a vyučujících Katedry germanistiky PF UJEP v Ústí nad Labem, nabízí atraktivní semestrální stipendia do SRN. Výhodou je poměrně vysoké měsíční stipendium, možnost volby univerzity dle vlastních preferencí a pomoc německých partnerů na místě během studia. 

Mezi další aktivity ve spolupráci s partnerskou organizací GFPS, e.v. v Německu a GFPS-Polska patří i organizace jazykových tandemových kurzů, zprostředkování praxí a dalších kulturně zaměřených akcí jako jsou "Städtetage" nebo "Quadrat" (mezinárodní setkání stipendistů, na kterém prezentují své výsledky).

Kontakt: gfpscz@gmail.com

Termíny odevzdání podkladů:

 • Na letní semestr (v době 1.4.-31.8.) - do 31. října
 • Na zimní semestr (v Německu: 1.10.-31.3.) - do 31. března

 

    4.   STIPENDIA DAAD (Německo)
          Kontakt: Dr. Katrin Ankenbrand, email: ankenbrandkatrin@gmail.com

                      a) DAAD-STIPENDIEN für GermanistikstudentInnen

 • Hochschulsommerkurs (Dauer 3-4 Wochen/ Aufenthalt in Deutschland/ Themen unterschiedlich)
 • Semesterstipendien (Dauer 1 Semester/ Aufenthalt an einer deutschen Universität/ genauer Studienplan wird verlangt) für StudentInnen im 3. und 4.Studienjahr
 • Kurzstipendien für Fertigstellung der Diplomarbeit (Dauer 1-3 Monate von Juni bis Dezember)
 • Bewerbungsschluss ist der 31. 10. jeden Jahres!

                     b) DAAD-STIPENDIEN für Graduierte, d.h. StudentInnen, die ihr Studium abgeschlossen haben

 • Jahresstipendien
 • Vertiefungs-/ Aufbaustudiengänge
 • Bewerbungsschluss ist der 1. Februar jedes Jahres!

                  c) STIPENDIEN des pädagogischen Austauschdienstes

 • ideal für GermanistikstudentInnen, die LehrerInnen werden wollen!
 • Unterrichtspraktikum an einer deutschen Schule (Dauer 6-8 Monate von Oktober - Mai/ für Studenten ab 3.Studienjahr/ finanzielle Eigenbeteiligung ist erforderlich)
 • Bewerbungsschluss ist der 1. Februar jedes Jahres!

                                                                

       5.  STIPENDIA AKTION (Rakousko)

Kontakt: Dr. Karin S. Wozonig, email: karin.wozonig@posteo.de

Rakouská stipendia jsou určena především pro přípravu diplomové nebo bakalářské práce (nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami) v délce 1-9 měsíců. Ucházet se mohou studující ve věku od 20ti let, studující oboru germanistika musejí být v době podání žádosti minimálně ve druhém ročníku studia.

Potřebné formuláře (Bewerbung um ein Auslandsstipendium, Empfehlunsschreiben, Betreuungszusage) lze stáhnout na webových stránkách www.dzs.cz/AKTION/.