Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

Ohledně termínů odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

SZZ pro bakalářské studijní obory

  • Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika (prezenční a kombinované)
  • Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

má formu ústní zkoušky a skládá se ze tří částí: lingvistické, literárněvědné a z části zaměřené na historii, kulturu a reálie německé jazykové oblasti.

Studující si losuje otázky z každé části (lingvistické, literárněvědné a kulturněhistorické), přičemž část literárněvědná se vztahuje na dvě oblasti - na literární teorii a dějiny literatury NJO. Pro každou část je vymezeno cca 15 - 20 minut.

1) pdf Informace k lingvistické části

2) Informace k literárněvědné části

3) Informace ke kulturněhistorické části

Poznámka

Pro dobíhající studijní obory 7310R106 Německý jazyk a literatura (jednooborové), 7310R249 Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) a 7507R080 Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (KS) platí státnicové okruhy dvouoborového studia.