Sidebar

7
čvn, čt
45 Aktuality

Díky spolupráci s Euroregionem Elbe Labe a Goethe-Institutem v Praze mohlo být v r. 2017 zřízeno při katedře germanistiky Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV), které nabízí jednak různé semináře, školení nebo exkurze pro vyučující německého jazyka v severočeském regionu a jednak realizuje animační programy pro žáky základních a středních škol. Mimo to je jeho součástí specializovaná metodicko-didaktická knihovna, jejíž fond je prezenčně k dispozici v prostorách Vědecké knihovny UJEP nebo přes meziknihovní výpůjční službu.

V rámci aktivit centra CEPRONIV jsou realizovány také společné projekty se Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD), jejichž cílem je příprava materiálů pro české školní výpravy, navštěvující muzeální expozice v Rezidenčním zámku v Drážďanech.

Ve spolupráci s Činoherním studiem v Ústí nad Labem se studující katedry germanistiky podíleli na realizaci projektu Překročit hranice, a to formou překladatelských seminářů, jejichž výsledky – překlady her současných německojazyčných dramatiků do českého jazyka studujícími germanistiky – byly následně nastudovány studenty JAMU a DAMU a prezentovány široké veřejnosti formou scénických čtení v ústeckém Činoherním studiu.

Katedra germanistiky dále spolupracuje s ústeckým Veřejným sálem Hraničářpři realizace česko-německých besed nad aktuálními společenskými tématy.

Ve spolupráci s Collegiem Bohemicem v Ústi nad Labem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka, Goethe-InstitutemRakouským kulturním fórem v Praze pořádá katedra germanistiky pro své studující a pedagogy nejen odborné přednášky a semináře, ale zejména řádu zajímavých kulturních akcí jako jsou autorská čtení, dvojjazyčné výstavy, diskusní fóra k česko-německým vztahům, prezentace významných publikací aj. (viz Archív akcí).

Písemný test (zkouška) z Úvodu do studia literatury pro skupiny USL a 2USL denního studia se koná 23.1. od 13 hodin v místnosti A219. Zkouška byla posunuta, jak jsem již oznamovala emailem, z 10. na 13. hodinu. 

Veronika Jičínská

Кафедра германской филологии Университета им. Яна Эвангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем

Изучение германской филологии в Усти-над-Лабем – это окно в среднюю Европу.

Вы изучаете немецкий язык на уровне бакалавра и хотели бы расширить свою осведомлённость в области Средней Европы? Подайте своё заявление к обучению на магистратуре на Кафедре германской филологии в университете города Усти-над-Лабем, учитесь один год в Чешской Республике и один год в немецком университете в городе Байройт и в итоге получите два титула, чешский Mgr. и немецкий M.A. одновременно!

Магистерская специальность НЕМЕЦКАЯ ФИЛОЛОГИЯ В ЧЕШСКО-НЕМЕЦКОМ МЕЖКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ (см. дополнительную информацию на чешском языке ЗДЕСЬ) предлагает:

1. Привлекательную возможность изучения межкультурной германской филологии, специализирующейся на Среднюю Европу (с акцентом на чешско-немецкие и чешско-австрийские отношения)

2. Двойной Диплом (DoubleDegree) – уникальная возможность получения чешско-немецкого двойного диплома в рамках одного курса обучения. Избранные участники окончат первый год обучения в университете в Усти-над-Лабем, а второй год в нашем партнёрском университете в городе Байройт (нем. Bayreuth), напишут одну дипломную работу, а после успешно сданных экзаменов получат как чешский, так и немецкий титул магистра Mgr. и M.A.

3. «Чешские» затраты на обучение на немецком уровне (затраты в Чешской Республике приблизительно в два раза меньше, чем в Германии), а проживание в Байройте возможно финансировать по программе Erasmus+

4. Межкультурная компетентность для частной и государственной сферы деятельности

5. Для обучения на этой специальности НЕНУЖНО сдавать экзамен по чешскому языку

6. Опекун в начале обучения

7. Возможность освоить чешский язык

8. Расположение университетского городка вблизи двух больших городов – из Усти-над-Лабем до Дрездена 60 км, а до Праги 90 км

9. Возможность обучения в рамках программы Erasmus+ в многих государствах Европейского Союза

10. Возможность последующего образования на докторской степени специальности НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА (см. дополнительную информацию на чешском языке ЗДЕСЬ)

11. Магистерское обучение следует за бакалавриатом по специальности МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (см. дополнительную информацию на чешском языке ЗДЕСЬ)

У Вас есть вопросы? Обращайтесь по следующему электронному адресу: renata.cornejo@ujep.cz(по немецкому и чешскому языку)

Вивчайте з нами германістику на німецькому рівні в чеських умовах!

 • Високий рівень бакалаврських та магістерських програм
 • Безкоштовне навчання  (з можливістю отримання стипендії на житло та за досягнення)
 • Низькі витрати на життя (порівняно з Німеччиною)
 • Подвійний диплом (англ. Double Degree, титулимагістр Mgr. та M.A.) з Університетом Байройт (нім. Bayreuth)
 • 60 км до метрополю Саксонії, Дрездену, та 100 км до Праги
 • Довготривалі стипендійні проживання на партнерських университетах у Німеччині ті Австрії
 • Австрійська бібліотека (нім. Österreichbibliothek) та багато оснащена бібліотека на кафедрі
 • Багаті культурні заходи
 • Професіональна практика на договірних чеських та німецьких університетах
 • Абітурієнти з випускними іспитами з німецької мови або з наявністю сертифіката про закінчення курсів з німецької мови будуть прийняті без вступних екзаменів
 • Українськомовний репетитор

Студійні програми: детальніше ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ

 • Бакалавр:
  • Інтеркультурна германістика
  • Німецька мова та література у комбінації з англійською/чеською мовою та іншими спеціалізаціями
 • Магістр:
  • Німецька філологія у чесько-німецькому інтеркультурному контексті
   • З можливістю придбання подвійного диплому (англ.Double Degree) у співпраці з Університетем Байройт (перший рік навчання в Усті над Лабем, другий рік зі стипендією в Байройту (нім. Bayreuth)) – детальніше ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ
  • Вивчання німецької мови та літератури – самостійно та в поєднанні з іншими спеціалізаціями

Про нашу кафедру ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ.

Інформація про приймальну комісію ЧЕСЬКОЮ.

Контакти:

Наш українськомовний репетитор Дарія Курпас Вам відповість на Ваші запитання, допоможе з написанням заяв та на початку вичання Вами німецької мови в Усті над Лабем.

Aktuálně připravujeme

 • Cornejo, Renata/Schmitz, Walter (Hgg.) (2023): Über Jaroslav Rudiš. Dresden: Thelem, ISBN 978-3-95908-578-6
 • Jičínská, Veronika (2023): 'Reine Sprache'/Übersetzungssprache. Die Neuordnung des semiotischen Raumes im Werk deutschjüdischer Schriftsteller und Intellektueller (Hugo von Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka). Dresden: Thelem (Reihe Lesecher).

V poslední době vyšlo

Další články...