Sidebar

1
dub, ne
35 Aktuality

Mezinárodní

 • 2018-2021 ERASMUS+2018-1-SK01-KA203-046375: Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums (řešitel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, spoluřešiltel za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • BTHA-AP-2021-10: Hybridkurs Deutsch (Prof. Dr. Gesine Schiewer, Univerzita Bayreuth) ve spolupráci s UJEP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Andrea Frydrychová)
 • CNFB 8-21-11716: Německo-české autorské čtení v Ústí nad Labem ku příležitosti slavnostního předání knižního daru globale Brémy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.) ve spolupráci s globale Brémy a Collegiem Bohemicem v Ústí nad Labem
 • 2021 AKTION 87p14: Populistická reklama ve srovnání Česko-Rakousko-Německo (prof. Dr. Georg Schuppener)
 • BTHA-AP-2020-DIG-5: Hybridkurs Deutsch als Fremdsprache (Prof. Dr. Gesine Schiewer, Univerzita Bayreuth) ve spolupráci s UJEP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Andrea Frydrychová)
 • BTHA-AP-2020-6: Interkulturelle Dialoge zwischen Bild und Text  (Prof. Dr. Gesine Schiewer, Univerzita Bayreuth) ve spolupráci s UJEP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2017-2020 BTHA-FV-3: Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern (Projekt Bayrisch-Tschechischer Forschungsverbünde 2017-2010, řešitel: Prof. Dr. Marek Nekula, spoluřešitelka za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., UK Praha a Univerzita Pasov)
 • EEL-0329-CZ-28.02.2018 Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV: Programový rok 2018 (řešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • EEL-0319-SN-04.06.2018 Kulturní a jazyková animace v muzeu (řešitel Sächsische Kultursammlungen Dresden, spoluřešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • 2016-2017 EEL-0159-CZ-13.10.2016: Pilotprojekt: Zentrum zur Förderung des Deutschunterrichts und der interkulturellen Bildung (Projekt Euroregionu Elbe Labe Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2020, řešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • 2017 AKTION 78p12: Interkulturelles und interaktives Erleben der gemeinsamen Geschichte (řešitelka Mgr. Jarmila Jehličková ve spolupráci s PPH Diözese Linz)
 • 2016-2017 AKTION 76p3: Die Wiederkehr des Nationalen - Nationale Elemente in der Produktwerbung im Vergleich Österreich - Tschechien (řešitel Prof. Dr. Georg Schuppener, ve spolupráci s Pädagogische Hochschule Tirol, Prof. Dr. Jörg Meier) 
 • 2016 EEL-0115-CZ-13.05.2016: Internationale germanistische Tagung "Vielfältige Konzepte - Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit (Projekt Euroregionu Elbe Labe Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2010, řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2016 16/SML2358: Celosvětové setkání zástupců interkulturní germanistiky (Projekt Fondu Ústeckého kraje 2016, řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2014-2016: Výzkum regionálních periodik někdejších provincií Rakouska-Uherska „Mediale Selbstreferenzen: Das Netzwerk der Presse in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten 1855-1925“ (Rakouská akademie věd ve Vídni a síť Rakouských knihoven v zahraničí – Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., členka spoluřešitelského týmu za ČR)
 • 2015 DAAD: Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss für das Hochschuljahr 2015/16 - Förderungsphase (KGER ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth, Prof. Dr. Wolf Otto, spoluřešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2014 ČNFB 4/14/4122: Nové nacionalismy. Česko-německý studentský seminář (řešitel Hans-Peter Dörr - Ackermann-Gemeinde in der Diözese Würzburg, spoluřešitelé Dr. phil. Mirek Němec, Prof. Dr. Matthias Stickler - Universität Würzburg)
 • 2014 ČNFB 4/14/3969:  Direkt vor der Haustür - deutsch-tschechisches Begegnungsseminar (řešitel Prof. Dr. Luger Udolph - TU Dresden, spoluřešitelé Carolin-Christine Eckardt, M.A. (UJEP), Antikomplex, Brücke-Most-Stiftung), podporován z prostředků DAAD, Česko-německého fondu budoucnosti a programu Cíl 3
 • 2014 DAAD: Sprachliche Vielfalt in Norddeutschland (řešitelka Mgr. Hana Bergerová, Dr., partneři Prof. Dr. Antje Heine - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Dr. Patrick Grommes - Universität Hamburg)
 • 2013-2014 WTZ Österreich – Tschechien 7 AMB13AT026: Begegnungen und Bewegungen: Österreichische Literaturen (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Dr. Susanne Hochreiter - Universität Wien) 
 • 2012-2014 Projekt Cíl 3: INGO - Společný rozvoj a zavedení konceptu Blended learning v kombinované výuce studia "Interkulturní germanistika" s pomocí online výukové platformy (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., lead parner TU Dresden)
 • 2012-2014 DAAD: Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss für das Hochschuljahr 2012/13 - Vorbereitungsphase (KGER ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth, Prof. Dr. Bernd Müller-Jaquier, spoluřešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2009-2013: Výzkum regionálních periodik někdejších provincií Rakouska-Uherska „Medialisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914“ (Rakouská akademie věd ve Vídni a sítě Rakouských knihoven v zahraničí – Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D., členka spoluřešitelského týmu za ČR)
 • 2012 AKTION 63p17: Národní – postnárodní – transnárodní? Nové perspektivy německojazyčné současné literatury ze střední a východní Evropy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Dr. Sandra Vlasta - Universität Wien)
 • 2012 AKTION 62p2: Gemeinsame Geschichte erleben: interkulturell, interdisziplinär, interaktiv (Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl - Private pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2012 ČNFB 4/12/2517: Nacionální – postnacionální – transnacionální? Nové perspektivy na současnou německy psanou literaturu ze střední a východní Evropy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Marek Nekula - Universität Regensburg)
 • 2011 AKTION 60p11: Reflexion der Kunst in Kultur- und Bildungskonzepten – interaktive Workshops zu tschechisch-österreichischen interkulturellen Beziehungen (Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl, Private pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2010 AKTION 56p19: Kolloquium "Migrationsformen im 20. und 21. Jahrhundert in Gechichte und Kunst" (Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2009 AKTION 53p9: Kolloquium zur Problematik des Holocaust in der Literatur, Musik, Sprache, Bildenden Kunst und im Unterricht mit einem Besuch der Gedenkstätten in Theresienstadt, Mauthausen und des Schlosses Hartheim (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2008 AKTION 51p14: Kulturelles und landeskundliches Umfeld der Nordböhmischen Region und ausgewählte Kapitel aus den deutsch-tschechischen-österreichischen kulturellen Beziehungen (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Michaela Kuklová, Slawistik der Univ. Wien)
 • 2008 DAAD 432-pb: Deutsch-tschechische interkulturelle Begegnungen“, 7.11.2008, Ústi nad Labem UJEP ve spolupráci s DAAD v Bonnu (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Rudolf Werner, Alumni klub DAAD v Praze, Dr. Hana Suchánková FSE)
 • 2007 AKTION 47p4: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Susanne Faistauer - Universität Wien)
 • 2006 AKTION 45p5: Gemeinsames didaktisches Kolloquium der PADÄK Linz und der Pädagogischen Fakultät der UJEP Ústí zur interkulturellen Gestaltung des Sprachunterrichts an österreichischen und tschechischen Grundschulen / Hauptschulen mit unterrichtspraktischem Modul (Prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc., Dr. Hans Schachl, PÄDAK der Diözese Linz)
 • 2006 AKTION 45p15 a 44p10: Institutionalisierung der Gender Studies am Lehrstuhl für Germanistik der UJEP Ústí n. L. und gemeinsame editorische Tätigkeit (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Dr. Susanne Hochreiter - Universität Wien)
 • 2006 AKTION 47p4 a 42p12: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien. Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Stipendienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Renate Faistauer - Universität Wien)
 • 2005 AKTION 42p13 a 41p31: Österreichisch-tschechisches germanistisches Symposion “Wende –Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels“ (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., DDr. Ekkehard E. Haring, Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler - Universität Wien)
 • 2005 AKTION 42p5 a 39p9: Didaktische Austauschexkursion von Lehramtstudenten des Lehrstuhls für Germanistik der UJEP Ústí nad Labem und der PADÄK Linz mit interkulturellem Schulpraxismodul (Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl - PÄDAK der Diözese Linz)
 • 2005 AKTION 42p12 a 41p28: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien. Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Stipendienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Renate Faistauer - Universität Wien)
 • 2005 ČNFB 4/04/547: Internationales literaturwissenschaftliches Symposion „Wende – Bruch – Kontinuum“ (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2004 AKTION 41p27 a 39p6: Besuch und Workshop des Projektzentrums Genderforschung der Universität Woen im Rahmen des gemeinsamen Projekts in Wien (Mgr. Renata Cornejo, Dr. Karin Wozonig, Projektzentrum Genderforschung Wien)
 • 2004 AKTION 41 p28 a 39p7: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Prof. Dr. Renate Faistauer, Universität Wien)
 • 2004 AKTION 39p9: Odborná výměnná exkurze studentů PF UJEP do Horního Rakouska a studentů PÄDAK Linz do ČR s didaktickým interkulturním a literárně-historickým zaměřením (Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková)
 • 2003 AKTION 36p3 a 34p7: Literitisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Prof. Dr. Renate Faistauer, Universität Wien)
 • 2003 AKTION 36p4: Fachexkursion von GermanistikstudentInnen der UJEP Ústí n. Labem nach Oberösterreich u. der LehrerstudentInnen der PÄDAK Linz in die ČR mit interkultureller didaktischer und literaturhistorischer Zielsetzung (Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Schachl Hans, PÄDAK der Diözese Linz)
 • 2003 „Mezinárodní studentská odborná konference Perspektivy mladé generace pro Evropu. Česko-německé vztahy v pracích studentů 2000 a 2003“, pořádáno s přispěním: Česko-německého fondu budoucnosti, Sdružení Ackermann-Gemeinde, Institutum Bohemicum a Nadace Konrada Adenauera (Mgr. Helena Pavlíčková)

Národní

 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0621/SOPD/KH: Oblast vzdělávání dospělých - Podpora výuky německého jazyka v rámci aktivit CEPRONIV (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0620/SOPD/KH: Oblast vzdělávání dospělých  -  Vysokoškolské vzdělávání v kombinované formě studia (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2011-2015 NAKI Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost (projekt KHI, členové řešitelského týmu za KGER Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Dr. phil. Miroslav Němec, Mgr. Tereza Pavlíčková)
 • 2009-13 GA ČR 405/09/0718: Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci (řešitelka Doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka Mgr. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2009-10 GA ČR 405/09/P339: Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny z Otradovic. Německé předlohy českých duchovních písní 17. století (Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • 2008-2010 GA ČR 405/08/P211: Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity v dílech českých autorů píšících po r. 1968 německy (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2008-2010 GA ČR 409/08/P249: Střední školství v meziválečném Československu (Dr. phil. Miroslav Němec)
 • 2008 FRVŠ A1022/08: Multimediální učebna katedry germanistiky (Dr. phil. Miroslav Němec)
 • 2007 ESF CZ.04.1.03/3.2.15.3/0429: Kvalitativní rozvoj a realizace inovovaného kombinovaného studia učitelství němčiny pro ZŠ. (Projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, s dotací ve výši 3,2 mil. z 19. 12. 2006 MŠMT ČR 20905/2006-303 (Mgr. Helena Pavlíčková)
 • 2006 FRVŠ 1804/2006: Tvorba multimediální učební pomůcky k německé frazeologii (Mgr. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2005-2006 GA ČR 405/05/0535: Beletrie v českých a německých časopisech vydávaných v Čechách ve 20. až 40. letech XIX. století jako pramen k poznání literárního vývoje a proměn multietnického kulturního typu (Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., spoluřešitel Mgr. Jan Kvapil)
 • 2005 FRVŠ 772/05: Inovace studijních programů: Tvorba multimediální pomůcky pro vybrané disciplíny katedry germanistiky (Mgr. Monika Růžičková)
 • 2004 FRVŠ 1229/04: Databáze českých a německých literárních textů od XVI. do počátku XIX. stol. (Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., spoluřešitel Mgr. Jan Kvapil)
 • 2003 „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ v rámci rozvojového projektu Ústeckého kraje s názvem „Projekt dalšího rozvoje středního školství v Ústeckém kraji formou rozšíření a inovace vybraných studijních a učebních oborů ve středních a vyšších odborných školách“ (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelka Mgr. Helena Pavlíčková)
 • 2003 MŠMT: Transformační a rozvojový program: Využití technologie ve výuce studentů na PF UJEP 2003 (řešitelka Ing. Kubištová, spoluřešitelka Mgr. Monika Růžičková)
 • 2001 FRVŠ Inovace studijních programů: Inovace výuky komunikativní kompetence (grant MŠMT, řešitelka Mgr. Monika Jiterská) 
 • 2000 RG 3978 Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit – „Cizojazyčná mediotéka“ (řešitelka Mgr. Renata Cornejo, spoluřešitelka Mgr. Monika Jiterská)