Sidebar

17
čec, st
17 Aktuality

Externí

 • 2018-2021 ERASMUS+2018-1-SK01-KA203-046375: Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums (řešitel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, spoluřešiltel za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2017-2020 BTHA-FV-3: Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern (Projekt Bayrisch-Tschechischer Forschungsverbünde 2017-2010, řešitel: Prof. Dr. Marek Nekula, spoluřešitelka za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., UK Praha a Univerzita Pasov)
 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0621/SOPD/KH: Oblast vzdělávání dospělých - Podpora výuky německého jazyka v rámci aktivit CEPRONIV (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0620/SOPD/KH: Oblast vzdělávání dospělých  -  Vysokoškolské vzdělávání v kombinované formě studia (doc. Hana Bergerová, Dr.)

Interní

 • IP 2019 MŠMT-2019-B1-1: Podpora mezinárodní spolupráce UJEP 2019 v rámci realizace double degree s Univerzitou Bayreuth (doc. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2019-2021: Interkulturalita jako tendence současné literatury (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století z pohledu biografického (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Rozvoj synergií mezi textovou lingvistikou a výukou němčiny jako cizího jazyka (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2018-2020: Vliv kooperativního psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní studentů germanistických studijních oborů (Mgr. Eva Krovová)
 • IG FF UJEP 2019: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky II (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2019: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext III (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2019: Školní závěrečné zprávy středních škol jako pramen historického poznání (doc. Dr. phil. Miroslav Němec)
 • IG FF UJEP 2019: Modlitby po jídle – Dějiny a specifické formy(Prof. Dr. Georg Schuppener)