Sidebar

22
dub, út
28 Aktuality

Externí
 • 2017-2020 BTHA-FV-3 Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern (Projekt Bayrisch-TschechischerForschungsverbünde 2017-2010, řešitel: Prof. Dr. Marek Nekula, spoluřešitelka za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., UK Praha a Univerzita Pasov)
 • EEL-0329-CZ-28.02.2018 Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV: Programový rok 2018 (řešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • EEL-0319-SN-04.06.2018 Kulturní a jazyková animace v muzeu (řešitel Sächsische Kultursammlungen Dresden, spoluřešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)

Interní

 • IP 2018 MŠMT-2018-B1-1: Podpora mezinárodní spolupráce UJEP 2018 v rámci realizace double degree s Univerzitou Bayreuth (řešitelka doc. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2020: Vliv kooperativního psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní studentů germanistických studijních oborů (Mgr. Eva Krovová)
 • SGS 2018-2019: Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století z pohledu biografického (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Rozvoj synergií mezi textovou lingvistikou a výukou němčiny jako cizího jazyka(řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Motivační strategie učení německému jazyku (řešitel za KGER PhDr. Martin Lachout, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Eva Krovová, realizováno ve spolupráci s FSE)
 • IG FF UJEP 2018: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2018: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2018: Škola a vícejazyčnost (Dr. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2018: Tautologická komposice v němčině (Prof. Dr. Georg Schuppener)