Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

Externí

 • 2023-2025 GAČR: Ženské psaní a překládání na přelomu 19. a 20. století v Praze a Českých zemích (řešitelka Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.)
 • 2022-2023 MSMT-12202/2021-35: Obrazy a obrazotvornost dětí: inovativní strategie vyprávění v literatuře pro děti a mládež, realizováno ve spolupráci s Univerzitou Vídeň (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2022-2024 GAČR: (Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000, realizováno ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2022-2024 GAČR: Jazyková specifika hnutí Říšských občanů (řešitel prof. Dr. Georg Schuppener)
 • 2021-2023 Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-HE-094271: Germanistik digital/German Studies digital (koordinátor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě - doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., koordinátorka za UJEP doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2021-2023 Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410: Practical and methodical handbook for teaching German online (řešitel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě - PhDr. Jan Demčišák, PhD., koordinátor za UJEP doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)

Interní

 • IG FF 2022: Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka II (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF 2022: (Inter)Kulturní transfer v literatuře NJO se zaměřením na česko-německé vztahy III (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF 2022: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na analýzu historického tisku (Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IG FF 2022: Modlitby po jídle - příprava monografie (Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • SGS 2022–2024: Frazeologická kompetence ve výuce němčiny jako cizího jazyka(doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2022–2024: Česko-německý kulturní transfer. Na příkladu literatury 20. a 21. století (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2022–2024: Mnohojazyčnost v sekundárním stupni vzdělávání (SŠ) v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého, její podpora a rozvoj. (doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)
 • SGS 2021-2023: Realizace online výuky německého jazyka na gymnáziích a její efektivita (Mgr. Petra Fuková)