Sidebar

23
dub, po
35 Aktuality

Externí

Interní

 • SGS 2018-2020: Vliv kooperativního psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní studentů germanistických studijních oborů (Mgr. Eva Krovová)
 • SGS 2018-2019: Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století z pohledu biografického (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Rozvoj synergií mezi textovou lingvistikou a výukou němčiny jako cizího jazyka(řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Motivační strategie učení německému jazyku (řešitel za KGER PhDr. Martin Lachout, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Eva Krovová, realizováno ve spolupráci s FSE)
 • IG FF UJEP 2018: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2018: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2018: Škola a vícejazyčnost (Dr. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2018: Tautologická komposice v němčině (Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Motivační strategie učení německému jazyku (řešitel za KGER PhDr. Martin Lachout, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Eva Krovová, realizováno ve spolupráci s FSE)