Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

2021

 • IG FF 2021:Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF 2021:(Inter)Kulturní transfer v literatuře NJO se zaměřením na česko-německé vztahy II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF 2021:Učitel, zprostředkovatel kultury, nepřítel lidu a mírotvorce? Pauker, Kulturträger, Volksfeind und Friedensstifter? (doc. Dr. phil. Miroslav Němec)
 • IG FF 2021: Domovina – koncepty a politické diskurzy (prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • SGS 2020-2021:Rakouský realismus – autoři, díla a literární kritika (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2020-2021:Frazeologie ve výuce německého jazyka na českých školách (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2019-2021: Interkulturalita jako tendence současné literatury (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

 

2020

 • IG FF UJEP 2020: (Inter)Kulturní transfer v literatuře NJO se zaměřením na česko-německé vztahy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2020: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky III (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2020: Deutsch als Fremdsprache – Didaktische, sprach-, literatur-und kulturwissenschaftliche Perspektiven (doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2020: Jazyk politiky – slova, diskursy, texty (prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2020: Altgriechisch in der Moderne? (doc. Dr. phil. Miroslav Němec)
 • SGS 2018-2020: Podpora vícejazyčnosti v předškolním a primárním stupni vzdělávání v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého (doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)

2019

 • IP 2019 MŠMT-2019-B1-1: Podpora mezinárodní spolupráce UJEP 2019 v rámci realizace double degree s Univerzitou Bayreuth (doc. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století z pohledu biografického (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Rozvoj synergií mezi textovou lingvistikou a výukou němčiny jako cizího jazyka (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2019: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky II (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2019: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext III (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2019: Školní závěrečné zprávy středních škol jako pramen historického poznání (doc. Dr. phil. Miroslav Němec)
 • IG FF UJEP 2019: Modlitby po jídle – Dějiny a specifické formy(Prof. Dr. Georg Schuppener)

2018

 • IP 2018 MŠMT-2018-B1-1: Podpora mezinárodní spolupráce UJEP 2018 v rámci realizace double degree s Univerzitou Bayreuth (řešitelka doc. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Motivační strategie učení německému jazyku (řešitel za KGER PhDr. Martin Lachout, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Eva Krovová, realizováno ve spolupráci s FSE)
 • IG FF UJEP 2018: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2018: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2018: Škola a vícejazyčnost (Dr. Miroslav Němec)
 • IG FF UJEP 2018: Tautologická komposice v němčině (Prof. Dr. Georg Schuppener)

2017

 • IG FF UJEP 2017: Aktuální otázky lexikologie a lingvodidaktiky (řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2017: Aktuální vývoje v lexikologii (řešitel Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2017: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext I (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková)
 • IG FF UJEP 2017: Jazyk a nacionalismus (řešitel Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2017: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na srovnávací aspekty II (řešitelka Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IP 2017, PO1: Peer-support jako efektivní cesta snižování studijní neúspěšnosti ve vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů (řešitel doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IP 2017 UJEP, PO 2: Pokračování procesu profilac odborných praxí studijních oborů FF UJEP směřující ke zlepšní uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (řešitel Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., spoluřešitelka za KGER Mgr. Eva Krovová)
 • IP 2017 UJEP, PO3: Heritage and progress in connected world (řešitel Mgr. David Tomíček, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2017: Podpora studia zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP (aktivita b4, doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2017: Mezinárodní mobilita studentů a pracovníků UJEP na výjezd akad. pracovníků do zahraniční za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (aktiviva b1, doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

2016

 • IP 2016 UJEP, aktivita B1: Mezinárodní mobilita studentů a pracovníků UJEP na výjezd akad. pracovníků do zahraničí za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP 2016 UJEP, PO1: Analýza studijní neúspěšnosti v rámci přípravného vzdělávání učitelů na UJEP (řešitel doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • Analýza studijní neúspěšnosti v rámci přípravného vzdělávání učitelů na UJEP
 • IP 2016 UJEP, PO2: Inovace systému odborných praxí studijních oborů FF UJEP směřující ke zlepšení možnosti absolventského uplatnění (řešitel Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., spoluřešitelka za KGER Mgr. Eva Krovová)
 • IG FF UJEP 2016: Aktuální otázky lexikologie a (meta)lexikologie (řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelé Dr. Carolin Eckardt, Agnes Goldhahn, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2016: Na pomezí. Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu III (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.,spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková)
 • IG FF UJEP 2016: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na srovnávací aspekty (řešitelka Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2016: Polemický jazyk v pravicovém extremismu (řešitel Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2016: Štěstí být židem? Mauthnerův román "Der neue Ahasver" v kontextu antisemitské kampaně (řešitel Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2016: Tvary překladu I: Intelektuální historie na přelomu 19. a 20. století v habsburské monarchii (řešitelka Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.)

2015

 • IP 2015 UJEP: PO 2.1 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků v double degree studijních programech, realizace doble degree studijních programů (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2015: PO 1. 3. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů reagující na potřeby zaměstnavatelů a požadavky trhu práce (řešitelka doc. PhDr. Hrubá, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2015: Aktuální otázky dvojjazyčné (meta)lexikografie na příkladu němčiny a češtiny II (řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitel Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2015: Fritz Mauthner v česko-německém kontextu (řešitelka Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2015: Jazyk a obraz v pravicovém extremismu (řešitel Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2015: Jazykovědný výzkum historického tisku v interdiciplinárním pojetí (řešitelka Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2015: Na pomezí. Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu II (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková)
 • IG FF UJEP 2015: Teorie a praxe ve výuce němčiny jako cizího a mateřského jazyka (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé doc. Hana Bergerová, Dr., Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Eva Krovová, Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., PhDr. Martin Lachout, Ph.D., Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková, Mgr. Marek Schmidt) 
 • IG FF UJEP 2015: Židovské školství v první Československé republice (řešitel Dr. phil. Mirek Němec)

2014

 • IP UJEP 2014: PO 3.2 Pilotní realizace společných magisterských mezinárodních studijních programů/oborů - double degree (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2014: Aktuální otázky dvojjazyčné (meta)lexikografie na příkladu němčiny a češtiny (řešitelka Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitel Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2014: Aktuální tendence interdisciplinárního jazykového výzkumu s důrazem na analýzu politického diskurzu (Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2014: Hanebný zemská řeč? Němčina v první Československé republice (Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2014: Konstitution, Bearbeitung und Auflösung von sprachlichen und kutlurellen Grenzen in der interkulturellen Kommunikation (Carolin-Christine Eckardt, M.A., Dipl.-Päd.)
 • IG FF UJEP 2014: Na pomezí. Jazyky a literatura jako prostředek kulturního transferu (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)

2013

 • IG FF UJEP 2013: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty III. (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitel Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2013: Analýza diskurzu a interdisciplinární pojetí jazykovědného diskurzu (Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2013: Germánská mytologie jako specifický prvek pravicově extrémního jazyka na internetu (Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2013: Migrace jako interkulturní a literární fenomén II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2013: Sudety jako palimpsest (Dr.phil. Mirek Němec)

2012

 • IG FF UJEP 2012: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty II (Mgr. Marek Schmidt, spoluřešitelé Mgr. Hana Bergerová, Dr., Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2012: Migrace jako interkulturní a literární fenomén (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelky Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jarmila Jehličková, Mag. Eva Gänsdorfer)
 • IG FF UJEP 2012: Reflexe druhé světové války a holocaustu v moderní německy psané literatuře (Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková)
 • IG FF UJEP 2012: Rozvoj interdisciplinárního výzkumu v lingvistice (Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.)

2011

 • IG FF UJEP 2011: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelé Mgr. Tereza Pavlíčková, Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2011: Analytický výzkum dovedností studijního čtení současných německy psaných textů (publicistických a odborných) u budoucích filologů (PhDr. Jana Folprechtová, CSc.)
 • IG FF UJEP 2011: Migrace jako interkulturní fenomén současnosti (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Monika Růžičková, Mag. Eva Gänsdorfer)
 • IG FF UJEP 2011: Pracovní skupina „Hymnologia bohemica“ (Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Tereza Pavlíčková)
 • IGFF UJEP 2011: Škola jako most. Procesy kulturního transferu v oblasti školství meziválečného Československa (Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2011: Zobrazení druhé světové války a holocaustu u vybraných německojazyčných lyriků po r. 1945 (Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.)

2010

 • IG FF UJEP 2010: Německá kancionálová a zpěvníková tvorba v Českých zemích (Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2010: Pozanárodní spisovatel Z Čech: Třetí mezinárodní a interdisciplinární konference o Johannesovi Urzidilovi (Dr. phil. Mirek Němec, spoluřešitelé Prof. Dr. Steffen Höhne, Dr. phil. Klaus Johann)
 • IG FF UJEP 2010: Prameny, proudy a břehy badatelské činnosti na KGER FF UJEP 1990-2010 (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelé Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Mgr. Tereza)
 • IG FF UJEP 2010: Výrazové prostředky emocionality z německo-českého pohledu na příkladě frazeologických spojení (Mgr. Hana Bergerová, Dr.)