Sidebar

21
zář, čt
21 Aktuality

Externí

 • 2023-2025 GAČR: Ženské psaní a překládání na přelomu 19. a 20. století v Praze a Českých zemích (řešitelka Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.)
 • 2022-2023 MSMT-12202/2021-35: Obrazy a obrazotvornost dětí: inovativní strategie vyprávění v literatuře pro děti a mládež, realizováno ve spolupráci s Univerzitou Vídeň (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2022-2024 GAČR: (Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000, realizováno ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2022-2024 GAČR: Jazyková specifika hnutí Říšských občanů (řešitel prof. Dr. Georg Schuppener)
 • 2021-2023 Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-HE-094271: Germanistik digital/German Studies digital (koordinátor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě - doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., koordinátorka za UJEP doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2021-2023 Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410: Practical and methodical handbook for teaching German online (řešitel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě - PhDr. Jan Demčišák, PhD., koordinátor za UJEP doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)

Interní

 • IG FF 2023: Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka II (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF 2023: Plurikulturalita jako paradigma v literatuře střední Evropy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF 2023: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na analýzu historického tisku II (Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IG FF 2023: Modlitby po jídle - příprava monografie (prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • SGS 2022–2024: Frazeologická kompetence ve výuce němčiny jako cizího jazyka(doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2022–2024: Česko-německý kulturní transfer. Na příkladu literatury 20. a 21. století (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2022–2024: Mnohojazyčnost v sekundárním stupni vzdělávání (SŠ) v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého, její podpora a rozvoj. (doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)
 • SGS 2021-2023: Realizace online výuky německého jazyka na gymnáziích a její efektivita (Mgr. Petra Fuková)

Mezinárodní

 • 2018-2021 ERASMUS+2018-1-SK01-KA203-046375: Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums (řešitel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, spoluřešiltel za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • BTHA-AP-2021-10: Hybridkurs Deutsch (Prof. Dr. Gesine Schiewer, Univerzita Bayreuth) ve spolupráci s UJEP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Andrea Frydrychová)
 • CNFB 8-21-11716: Německo-české autorské čtení v Ústí nad Labem ku příležitosti slavnostního předání knižního daru globale Brémy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.) ve spolupráci s globale Brémy a Collegiem Bohemicem v Ústí nad Labem
 • 2021 AKTION 87p14: Populistická reklama ve srovnání Česko-Rakousko-Německo (prof. Dr. Georg Schuppener)
 • BTHA-AP-2020-DIG-5: Hybridkurs Deutsch als Fremdsprache (Prof. Dr. Gesine Schiewer, Univerzita Bayreuth) ve spolupráci s UJEP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Andrea Frydrychová)
 • BTHA-AP-2020-6: Interkulturelle Dialoge zwischen Bild und Text  (Prof. Dr. Gesine Schiewer, Univerzita Bayreuth) ve spolupráci s UJEP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2017-2020 BTHA-FV-3: Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern (Projekt Bayrisch-Tschechischer Forschungsverbünde 2017-2010, řešitel: Prof. Dr. Marek Nekula, spoluřešitelka za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., UK Praha a Univerzita Pasov)
 • EEL-0329-CZ-28.02.2018 Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV: Programový rok 2018 (řešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • EEL-0319-SN-04.06.2018 Kulturní a jazyková animace v muzeu (řešitel Sächsische Kultursammlungen Dresden, spoluřešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • 2016-2017 EEL-0159-CZ-13.10.2016: Pilotprojekt: Zentrum zur Förderung des Deutschunterrichts und der interkulturellen Bildung (Projekt Euroregionu Elbe Labe Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2020, řešitel Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • 2017 AKTION 78p12: Interkulturelles und interaktives Erleben der gemeinsamen Geschichte (řešitelka Mgr. Jarmila Jehličková ve spolupráci s PPH Diözese Linz)
 • 2016-2017 AKTION 76p3: Die Wiederkehr des Nationalen - Nationale Elemente in der Produktwerbung im Vergleich Österreich - Tschechien (řešitel Prof. Dr. Georg Schuppener, ve spolupráci s Pädagogische Hochschule Tirol, Prof. Dr. Jörg Meier) 
 • 2016 EEL-0115-CZ-13.05.2016: Internationale germanistische Tagung "Vielfältige Konzepte - Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit (Projekt Euroregionu Elbe Labe Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2010, řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2016 16/SML2358: Celosvětové setkání zástupců interkulturní germanistiky (Projekt Fondu Ústeckého kraje 2016, řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2014-2016: Výzkum regionálních periodik někdejších provincií Rakouska-Uherska „Mediale Selbstreferenzen: Das Netzwerk der Presse in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten 1855-1925“ (Rakouská akademie věd ve Vídni a síť Rakouských knihoven v zahraničí – Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., členka spoluřešitelského týmu za ČR)
 • 2015 DAAD: Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss für das Hochschuljahr 2015/16 - Förderungsphase (KGER ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth, Prof. Dr. Wolf Otto, spoluřešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2014 ČNFB 4/14/4122: Nové nacionalismy. Česko-německý studentský seminář (řešitel Hans-Peter Dörr - Ackermann-Gemeinde in der Diözese Würzburg, spoluřešitelé Dr. phil. Mirek Němec, Prof. Dr. Matthias Stickler - Universität Würzburg)
 • 2014 ČNFB 4/14/3969:  Direkt vor der Haustür - deutsch-tschechisches Begegnungsseminar (řešitel Prof. Dr. Luger Udolph - TU Dresden, spoluřešitelé Carolin-Christine Eckardt, M.A. (UJEP), Antikomplex, Brücke-Most-Stiftung), podporován z prostředků DAAD, Česko-německého fondu budoucnosti a programu Cíl 3
 • 2014 DAAD: Sprachliche Vielfalt in Norddeutschland (řešitelka Mgr. Hana Bergerová, Dr., partneři Prof. Dr. Antje Heine - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Dr. Patrick Grommes - Universität Hamburg)
 • 2013-2014 WTZ Österreich – Tschechien 7 AMB13AT026: Begegnungen und Bewegungen: Österreichische Literaturen (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Dr. Susanne Hochreiter - Universität Wien) 
 • 2012-2014 Projekt Cíl 3: INGO - Společný rozvoj a zavedení konceptu Blended learning v kombinované výuce studia "Interkulturní germanistika" s pomocí online výukové platformy (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., lead parner TU Dresden)
 • 2012-2014 DAAD: Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss für das Hochschuljahr 2012/13 - Vorbereitungsphase (KGER ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth, Prof. Dr. Bernd Müller-Jaquier, spoluřešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2009-2013: Výzkum regionálních periodik někdejších provincií Rakouska-Uherska „Medialisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914“ (Rakouská akademie věd ve Vídni a sítě Rakouských knihoven v zahraničí – Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D., členka spoluřešitelského týmu za ČR)
 • 2012 AKTION 63p17: Národní – postnárodní – transnárodní? Nové perspektivy německojazyčné současné literatury ze střední a východní Evropy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Dr. Sandra Vlasta - Universität Wien)
 • 2012 AKTION 62p2: Gemeinsame Geschichte erleben: interkulturell, interdisziplinär, interaktiv (Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl - Private pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2012 ČNFB 4/12/2517: Nacionální – postnacionální – transnacionální? Nové perspektivy na současnou německy psanou literaturu ze střední a východní Evropy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Marek Nekula - Universität Regensburg)
 • 2011 AKTION 60p11: Reflexion der Kunst in Kultur- und Bildungskonzepten – interaktive Workshops zu tschechisch-österreichischen interkulturellen Beziehungen (Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl, Private pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2010 AKTION 56p19: Kolloquium "Migrationsformen im 20. und 21. Jahrhundert in Gechichte und Kunst" (Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2009 AKTION 53p9: Kolloquium zur Problematik des Holocaust in der Literatur, Musik, Sprache, Bildenden Kunst und im Unterricht mit einem Besuch der Gedenkstätten in Theresienstadt, Mauthausen und des Schlosses Hartheim (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz)
 • 2008 AKTION 51p14: Kulturelles und landeskundliches Umfeld der Nordböhmischen Region und ausgewählte Kapitel aus den deutsch-tschechischen-österreichischen kulturellen Beziehungen (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Michaela Kuklová, Slawistik der Univ. Wien)
 • 2008 DAAD 432-pb: Deutsch-tschechische interkulturelle Begegnungen“, 7.11.2008, Ústi nad Labem UJEP ve spolupráci s DAAD v Bonnu (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Rudolf Werner, Alumni klub DAAD v Praze, Dr. Hana Suchánková FSE)
 • 2007 AKTION 47p4: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Susanne Faistauer - Universität Wien)
 • 2006 AKTION 45p5: Gemeinsames didaktisches Kolloquium der PADÄK Linz und der Pädagogischen Fakultät der UJEP Ústí zur interkulturellen Gestaltung des Sprachunterrichts an österreichischen und tschechischen Grundschulen / Hauptschulen mit unterrichtspraktischem Modul (Prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc., Dr. Hans Schachl, PÄDAK der Diözese Linz)
 • 2006 AKTION 45p15 a 44p10: Institutionalisierung der Gender Studies am Lehrstuhl für Germanistik der UJEP Ústí n. L. und gemeinsame editorische Tätigkeit (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Dr. Susanne Hochreiter - Universität Wien)
 • 2006 AKTION 47p4 a 42p12: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien. Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Stipendienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Renate Faistauer - Universität Wien)
 • 2005 AKTION 42p13 a 41p31: Österreichisch-tschechisches germanistisches Symposion “Wende –Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels“ (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., DDr. Ekkehard E. Haring, Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler - Universität Wien)
 • 2005 AKTION 42p5 a 39p9: Didaktische Austauschexkursion von Lehramtstudenten des Lehrstuhls für Germanistik der UJEP Ústí nad Labem und der PADÄK Linz mit interkulturellem Schulpraxismodul (Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Hans Schachl - PÄDAK der Diözese Linz)
 • 2005 AKTION 42p12 a 41p28: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien. Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Stipendienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Prof. Dr. Renate Faistauer - Universität Wien)
 • 2005 ČNFB 4/04/547: Internationales literaturwissenschaftliches Symposion „Wende – Bruch – Kontinuum“ (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2004 AKTION 41p27 a 39p6: Besuch und Workshop des Projektzentrums Genderforschung der Universität Woen im Rahmen des gemeinsamen Projekts in Wien (Mgr. Renata Cornejo, Dr. Karin Wozonig, Projektzentrum Genderforschung Wien)
 • 2004 AKTION 41 p28 a 39p7: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Prof. Dr. Renate Faistauer, Universität Wien)
 • 2004 AKTION 39p9: Odborná výměnná exkurze studentů PF UJEP do Horního Rakouska a studentů PÄDAK Linz do ČR s didaktickým interkulturním a literárně-historickým zaměřením (Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková)
 • 2003 AKTION 36p3 a 34p7: Literitisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem (Mgr. Renata Cornejo, Prof. Dr. Renate Faistauer, Universität Wien)
 • 2003 AKTION 36p4: Fachexkursion von GermanistikstudentInnen der UJEP Ústí n. Labem nach Oberösterreich u. der LehrerstudentInnen der PÄDAK Linz in die ČR mit interkultureller didaktischer und literaturhistorischer Zielsetzung (Doc. PhDr. Ottokar Veselý, CSc., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková, Dr. Schachl Hans, PÄDAK der Diözese Linz)
 • 2003 „Mezinárodní studentská odborná konference Perspektivy mladé generace pro Evropu. Česko-německé vztahy v pracích studentů 2000 a 2003“, pořádáno s přispěním: Česko-německého fondu budoucnosti, Sdružení Ackermann-Gemeinde, Institutum Bohemicum a Nadace Konrada Adenauera (Mgr. Helena Pavlíčková)

Národní

 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0621/SOPD/KH: Oblast vzdělávání dospělých - Podpora výuky německého jazyka v rámci aktivit CEPRONIV (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0620/SOPD/KH: Oblast vzdělávání dospělých  -  Vysokoškolské vzdělávání v kombinované formě studia (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2011-2015 NAKI Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost (projekt KHI, členové řešitelského týmu za KGER Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Dr. phil. Miroslav Němec, Mgr. Tereza Pavlíčková)
 • 2009-13 GA ČR 405/09/0718: Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci (řešitelka Doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka Mgr. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2009-10 GA ČR 405/09/P339: Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny z Otradovic. Německé předlohy českých duchovních písní 17. století (Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • 2008-2010 GA ČR 405/08/P211: Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity v dílech českých autorů píšících po r. 1968 německy (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2008-2010 GA ČR 409/08/P249: Střední školství v meziválečném Československu (Dr. phil. Miroslav Němec)
 • 2008 FRVŠ A1022/08: Multimediální učebna katedry germanistiky (Dr. phil. Miroslav Němec)
 • 2007 ESF CZ.04.1.03/3.2.15.3/0429: Kvalitativní rozvoj a realizace inovovaného kombinovaného studia učitelství němčiny pro ZŠ. (Projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, s dotací ve výši 3,2 mil. z 19. 12. 2006 MŠMT ČR 20905/2006-303 (Mgr. Helena Pavlíčková)
 • 2006 FRVŠ 1804/2006: Tvorba multimediální učební pomůcky k německé frazeologii (Mgr. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2005-2006 GA ČR 405/05/0535: Beletrie v českých a německých časopisech vydávaných v Čechách ve 20. až 40. letech XIX. století jako pramen k poznání literárního vývoje a proměn multietnického kulturního typu (Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., spoluřešitel Mgr. Jan Kvapil)
 • 2005 FRVŠ 772/05: Inovace studijních programů: Tvorba multimediální pomůcky pro vybrané disciplíny katedry germanistiky (Mgr. Monika Růžičková)
 • 2004 FRVŠ 1229/04: Databáze českých a německých literárních textů od XVI. do počátku XIX. stol. (Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., spoluřešitel Mgr. Jan Kvapil)
 • 2003 „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ v rámci rozvojového projektu Ústeckého kraje s názvem „Projekt dalšího rozvoje středního školství v Ústeckém kraji formou rozšíření a inovace vybraných studijních a učebních oborů ve středních a vyšších odborných školách“ (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelka Mgr. Helena Pavlíčková)
 • 2003 MŠMT: Transformační a rozvojový program: Využití technologie ve výuce studentů na PF UJEP 2003 (řešitelka Ing. Kubištová, spoluřešitelka Mgr. Monika Růžičková)
 • 2001 FRVŠ Inovace studijních programů: Inovace výuky komunikativní kompetence (grant MŠMT, řešitelka Mgr. Monika Jiterská) 
 • 2000 RG 3978 Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit – „Cizojazyčná mediotéka“ (řešitelka Mgr. Renata Cornejo, spoluřešitelka Mgr. Monika Jiterská)

2022

 • IG FF 2022: Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka II (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF 2022: (Inter)Kulturní transfer v literatuře NJO se zaměřením na česko-německé vztahy III (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF 2022: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na analýzu historického tisku (Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IG FF 2022: Modlitby po jídle - příprava monografie (Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)

 

2021

 • IG FF 2021:Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF 2021:(Inter)Kulturní transfer v literatuře NJO se zaměřením na česko-německé vztahy II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF 2021:Učitel, zprostředkovatel kultury, nepřítel lidu a mírotvorce? Pauker, Kulturträger, Volksfeind und Friedensstifter? (doc. Dr. phil. Miroslav Němec)
 • IG FF 2021: Domovina – koncepty a politické diskurzy (prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • SGS 2020-2021:Rakouský realismus – autoři, díla a literární kritika (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2020-2021:Frazeologie ve výuce německého jazyka na českých školách (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2019-2021: Interkulturalita jako tendence současné literatury (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

2020

 • IG FF UJEP 2020: (Inter)Kulturní transfer v literatuře NJO se zaměřením na česko-německé vztahy (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2020: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky III (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2020: Deutsch als Fremdsprache – Didaktische, sprach-, literatur-und kulturwissenschaftliche Perspektiven (doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2020: Jazyk politiky – slova, diskursy, texty (prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2020: Altgriechisch in der Moderne? (doc. Dr. phil. Miroslav Němec)
 • SGS 2018-2020: Podpora vícejazyčnosti v předškolním a primárním stupni vzdělávání v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého (doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)

2019

 • IP 2019 MŠMT-2019-B1-1: Podpora mezinárodní spolupráce UJEP 2019 v rámci realizace double degree s Univerzitou Bayreuth (doc. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století z pohledu biografického (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2018-2019: Rozvoj synergií mezi textovou lingvistikou a výukou němčiny jako cizího jazyka (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2019: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky II (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2019: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext III (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2019: Školní závěrečné zprávy středních škol jako pramen historického poznání (doc. Dr. phil. Miroslav Němec)
 • IG FF UJEP 2019: Modlitby po jídle – Dějiny a specifické formy(Prof. Dr. Georg Schuppener)

2018

 • IP 2018 MŠMT-2018-B1-1: Podpora mezinárodní spolupráce UJEP 2018 v rámci realizace double degree s Univerzitou Bayreuth (řešitelka doc. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • SGS 2017-2018: Motivační strategie učení německému jazyku (řešitel za KGER PhDr. Martin Lachout, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Eva Krovová, realizováno ve spolupráci s FSE)
 • IG FF UJEP 2018: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky (doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2018: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2018: Škola a vícejazyčnost (Dr. Miroslav Němec)
 • IG FF UJEP 2018: Tautologická komposice v němčině (Prof. Dr. Georg Schuppener)

2017

 • IG FF UJEP 2017: Aktuální otázky lexikologie a lingvodidaktiky (řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IG FF UJEP 2017: Aktuální vývoje v lexikologii (řešitel Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2017: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext I (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková)
 • IG FF UJEP 2017: Jazyk a nacionalismus (řešitel Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2017: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na srovnávací aspekty II (řešitelka Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IP 2017, PO1: Peer-support jako efektivní cesta snižování studijní neúspěšnosti ve vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů (řešitel doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • IP 2017 UJEP, PO 2: Pokračování procesu profilac odborných praxí studijních oborů FF UJEP směřující ke zlepšní uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (řešitel Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., spoluřešitelka za KGER Mgr. Eva Krovová)
 • IP 2017 UJEP, PO3: Heritage and progress in connected world (řešitel Mgr. David Tomíček, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2017: Podpora studia zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP (aktivita b4, doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2017: Mezinárodní mobilita studentů a pracovníků UJEP na výjezd akad. pracovníků do zahraniční za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (aktiviva b1, doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

2016

 • IP 2016 UJEP, aktivita B1: Mezinárodní mobilita studentů a pracovníků UJEP na výjezd akad. pracovníků do zahraničí za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP 2016 UJEP, PO1: Analýza studijní neúspěšnosti v rámci přípravného vzdělávání učitelů na UJEP (řešitel doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • Analýza studijní neúspěšnosti v rámci přípravného vzdělávání učitelů na UJEP
 • IP 2016 UJEP, PO2: Inovace systému odborných praxí studijních oborů FF UJEP směřující ke zlepšení možnosti absolventského uplatnění (řešitel Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., spoluřešitelka za KGER Mgr. Eva Krovová)
 • IG FF UJEP 2016: Aktuální otázky lexikologie a (meta)lexikologie (řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelé Dr. Carolin Eckardt, Agnes Goldhahn, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2016: Na pomezí. Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu III (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.,spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková)
 • IG FF UJEP 2016: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na srovnávací aspekty (řešitelka Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2016: Polemický jazyk v pravicovém extremismu (řešitel Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2016: Štěstí být židem? Mauthnerův román "Der neue Ahasver" v kontextu antisemitské kampaně (řešitel Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2016: Tvary překladu I: Intelektuální historie na přelomu 19. a 20. století v habsburské monarchii (řešitelka Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.)

2015

 • IP 2015 UJEP: PO 2.1 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků v double degree studijních programech, realizace doble degree studijních programů (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IP UJEP 2015: PO 1. 3. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů reagující na potřeby zaměstnavatelů a požadavky trhu práce (řešitelka doc. PhDr. Hrubá, Ph.D., spoluřešitelka za KGER doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2015: Aktuální otázky dvojjazyčné (meta)lexikografie na příkladu němčiny a češtiny II (řešitelka doc. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitel Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2015: Fritz Mauthner v česko-německém kontextu (řešitelka Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2015: Jazyk a obraz v pravicovém extremismu (řešitel Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2015: Jazykovědný výzkum historického tisku v interdiciplinárním pojetí (řešitelka Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2015: Na pomezí. Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu II (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková)
 • IG FF UJEP 2015: Teorie a praxe ve výuce němčiny jako cizího a mateřského jazyka (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé doc. Hana Bergerová, Dr., Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Eva Krovová, Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., PhDr. Martin Lachout, Ph.D., Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková, Mgr. Marek Schmidt) 
 • IG FF UJEP 2015: Židovské školství v první Československé republice (řešitel Dr. phil. Mirek Němec)

2014

 • IP UJEP 2014: PO 3.2 Pilotní realizace společných magisterských mezinárodních studijních programů/oborů - double degree (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2014: Aktuální otázky dvojjazyčné (meta)lexikografie na příkladu němčiny a češtiny (řešitelka Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitel Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2014: Aktuální tendence interdisciplinárního jazykového výzkumu s důrazem na analýzu politického diskurzu (Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2014: Hanebný zemská řeč? Němčina v první Československé republice (Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2014: Konstitution, Bearbeitung und Auflösung von sprachlichen und kutlurellen Grenzen in der interkulturellen Kommunikation (Carolin-Christine Eckardt, M.A., Dipl.-Päd.)
 • IG FF UJEP 2014: Na pomezí. Jazyky a literatura jako prostředek kulturního transferu (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)

2013

 • IG FF UJEP 2013: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty III. (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitel Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2013: Analýza diskurzu a interdisciplinární pojetí jazykovědného diskurzu (Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2013: Germánská mytologie jako specifický prvek pravicově extrémního jazyka na internetu (Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2013: Migrace jako interkulturní a literární fenomén II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2013: Sudety jako palimpsest (Dr.phil. Mirek Němec)

2012

 • IG FF UJEP 2012: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty II (Mgr. Marek Schmidt, spoluřešitelé Mgr. Hana Bergerová, Dr., Prof. Dr. Georg Schuppener)
 • IG FF UJEP 2012: Migrace jako interkulturní a literární fenomén (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelky Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jarmila Jehličková, Mag. Eva Gänsdorfer)
 • IG FF UJEP 2012: Reflexe druhé světové války a holocaustu v moderní německy psané literatuře (Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Jarmila Jehličková)
 • IG FF UJEP 2012: Rozvoj interdisciplinárního výzkumu v lingvistice (Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.)

2011

 • IG FF UJEP 2011: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelé Mgr. Tereza Pavlíčková, Mgr. Marek Schmidt)
 • IG FF UJEP 2011: Analytický výzkum dovedností studijního čtení současných německy psaných textů (publicistických a odborných) u budoucích filologů (PhDr. Jana Folprechtová, CSc.)
 • IG FF UJEP 2011: Migrace jako interkulturní fenomén současnosti (Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Monika Růžičková, Mag. Eva Gänsdorfer)
 • IG FF UJEP 2011: Pracovní skupina „Hymnologia bohemica“ (Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., spoluřešitelka Mgr. Tereza Pavlíčková)
 • IGFF UJEP 2011: Škola jako most. Procesy kulturního transferu v oblasti školství meziválečného Československa (Dr. phil. Mirek Němec)
 • IG FF UJEP 2011: Zobrazení druhé světové války a holocaustu u vybraných německojazyčných lyriků po r. 1945 (Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.)

2010

 • IG FF UJEP 2010: Německá kancionálová a zpěvníková tvorba v Českých zemích (Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.)
 • IG FF UJEP 2010: Pozanárodní spisovatel Z Čech: Třetí mezinárodní a interdisciplinární konference o Johannesovi Urzidilovi (Dr. phil. Mirek Němec, spoluřešitelé Prof. Dr. Steffen Höhne, Dr. phil. Klaus Johann)
 • IG FF UJEP 2010: Prameny, proudy a břehy badatelské činnosti na KGER FF UJEP 1990-2010 (Mgr. Hana Bergerová, Dr., spoluřešitelé Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Mgr. Tereza)
 • IG FF UJEP 2010: Výrazové prostředky emocionality z německo-českého pohledu na příkladě frazeologických spojení (Mgr. Hana Bergerová, Dr.)