Sidebar

21
lis, út
48 Aktuality

Pozice:      odborná asistentka (KGER)

Kontakt:     Pasteurova 3571/13, CZ-400 96 Ústí nad Labem 

Kancelá:    B 101 (budova FF)

Telefon:     47528 - 6487
E-mail:       veronika.jicinska@gmail.com

 

K osobě:

 • 1991-1999 magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor: anglistika a amerikanistika, germanistika, specializace: americká literatura, moderní německá literatura
 • 1999-2007 externí doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Moderní německá literatura, školitel: prof. Jiří Stromšík
 • disertační práce na téma: Reflexionen über die Sprache im Werk von Hugo von Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka
 • 2004-2005 odborná asistentka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Katedra německého jazyka a literatury
 • 2006-2007 hostující přednášející na University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Germanic Languages and Literatures
 • 2007 externí přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií
 • 2008-10  překladatelka, externí lektorka nakladatelství Euromedia Group
 • 2010-2013 lektorka na Johns Hopkins University v Baltimore, Department of German and Romance Languages and Literatures
 • od 9/2013 odborná asistentka na UJEP v Ústí nad Labem, Katedra germanistiky

Zahraniční pobyty a stipendia

 • DAAD (dvouměsíční výzkumné stipendium), Universität Konstanz, 2009
 • Fulbright Dissertation Fellowship, Columbia University, 2005-2006—odmítnuto
 • Universität Konstanz, výzkumné stipendium, 2002 (prof. Almut Todorow)
 • DAAD, postgraduální stipendium, Universität Konstanz, 2001-2002 (prof. Almut Todorow)
 • Universität Bern, postgraduální stipendium, 2000
 • Filozofická fakulta UK Praha, postgraduální stipendium 1999-2001
 • New York University, 1998. výměnný program: srovnávací literatura, německá literatura
 • DAAD, Technische Universität Berlin, 1994-95

Výuka:

 • Úvod do studia literatury 
 • Úvod do interpretace literárních textů
 • Překladatelský seminář

Oblasti vědeckého bádání:

 • německá a rakouská literatura 19. a 20. století
 • pražská německá literatura
 • teorie překladu

Publikační činnost:

MONOGRAFIE

EDITORSKÁ ČINNOST

Glosiková, V. / Jičínská, V. (Hrsg.) (2007): Anthologie der deutschen Dichtung. Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock. Band I. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 235 stran. ISBN 978-80-7290-289-7

VĚDECKÉ STATI   

 • Jičínská, V. (2016): Hledání dokonalého jazyka v rakousko-uherské monarchii. In: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století / Unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts (Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 26.-28. února 2015). Hg. v. V. Peterbok, T. Patrasová u. P. Machalíková. Praha: Academia, str. 280-289, ISBN 978-80-200-2562-3
 • Jičínská, V. (2014): Franz Kafkas (Un)Musikalität: Bemerkungen zu Max Brods Übersetzung des Librettos von Janáčeks Jenůfa. In: Aussiger Beiträge 8, str. 171-190, ISSN 1802-6419
 • Jičínská, V. (2014): Wer ist der bessere Fälscher? Die gefälschten tschechischen Manuskripte im Nationalitätenkampf um kulturelle Hegemonie. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik Jg. 5, H. 2/2014, str. 57-72, ISBN 978-3-8376-2871-5
 • Jičínská, V. (2009): Vražda fyzika, vražda s fyzikou. Doslov ke knize Juli Zeh: Temná energie, přel. Jana Zoubková,  Praha: Euromedia Group - Odeon, str. 291-295, ISBN 978-80-207-1292-9
 • Jičínská, V. (2005): Německy psaná literatura. In: Literatura ve světě 2004. Praha: Gutenberg, str. 172-186, ISBN 80-86349-20-9
 • Jičínská, V. (2004): Německy psaná literatura. In: Literatura ve světě 2003. Praha: Gutenberg, str. 77-82,  ISBN 80-86349-16-0
 • Jičínská, V. (2001): Ein Leben in Fiktionen: Die Prager Jahre von Fritz Mauthner. In: Klaus Schenk (Hrsg.): Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur. Tübingen und Basel: Francke, str. 155-ä166,  ISBN 3772027555
 • Jičínská, V. (1999): Zapomenutý rodák Fritz Mauthner. In: Literární noviny, ročník 10, č. 47, str. 8-9.

PŘEKLADY

Angelika Corbineau-Hoffmannová (2009). Úvod do komparatistiky. Praha: Akropolis, 208 stran. ISBN: 978-80-86903-78-1

RECENZE

1999-2010 rozsáhlá recenzní činnost pro Literární noviny, Hospodářské noviny, Tvar, A2, iliteratura.cz

Konferenční příspěvky:

Kafka im interkulturellen Kontext, Symposion in Prag, 1.-3.12. 2016. „Mein Nichttanzen wird ja verschiedene Gründe haben“. Franz Kafka und die Prager Tanzszene.

Vielfältige Konzepte - Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit. Internationale Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Ústí nad Labem - Prag, 4.-9.10.2016: Der "provinzielle" Exotismus: Franz Kafkas Reisen nach Nordböhmen

Deutsch ohne Grenzen, Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik und Konferenz in České Budějovice, Tschechien, 16.-18. 9. 2014: Karl Kraus als Shakespeare-Übersetzer

German Studies Association, 37th Annual Conference in Denver, Colorado, 3. – 6. 10. 2013: Who is the better forger? German parodies of Czech fake medieval manuscripts as a struggle for cultural hegemony 

From the Margins: Revisiting European History, ca. 1400 to Present. GRAINES (Graduate Interdisciplinary Network for European Studies). SciencesPo Menton, Francie, 17. - 20. 6. 2013: Franz Kafka: A Postcolonial Writer?

Forging Linguistic Identities. Language in the Nation, the Region, and the World. An International Conference. University of Towson, 14. - 16. 3. 2013: Czech ‘jazz’ Translation in the 1920s

ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) 44th Annual Convention, New Orleans, LA, 15. - 18. 11. 2012: Translating from German into Czech, Translating of German into Czech

Soziale/Kulturelle (Stadt-)Räume und Transkulturalität in Prag. Universität Konstanz, 15. - 17. 7. 2011: Tschechische Literatur in deutschen Übersetzungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und ihre Reflexion in den Werken der Prager Deutschen

Forging Linguistic Identities. Language in the Nation, the Region, and the World. An International Conference. University of Towson, 17. - 19. 3. 2011: Translating Identities: fin-de-siècle Czech-German culture

Workshop: Prager deutsche Literatur – Neue Perspektiven. Univerzita Karlova v Praze, 23.-24.10.2009: Karl Kraus und Franz Kafka über das Mauscheln

8th Annual Czech Workshop: Czechs in the Old and New Europe. University of Illinois at Urbana-Champaign, 30. 3. – 1. 4. 2007: Finding the Middle Ground: Competing Cultures in Translations from Czech into German in the Early 20th Century 

International conference on Walter Benjamin: JETZT - The Now of Recognizability. Sites of Engagment: Walter Benjamin in the history of culture, the arts and sciences. Berlín, 17. – 22. 10. 2006: Search for the Pure Language/Suche nach der reinen Sprache 

Členství v odborných organizacích

 • DAAD Alumni Club v České republice (členka předsednictva)
 • Svazu germanistů České republiky
 • German Studies Association (USA)
 • Association of Slavic, Eastern European, and Eurasian Studies
 • Goethova společnost v České republice (v letech 2000-2001 jednatelka, spoluorganizátorka přednáškové řady  “Goethe a jeho doba”)