Sidebar

30
lis, čt
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: veronika.jicinska@ujep.cz
tel.: 475 286 487
kancelář: B 101

K osobě

 • 1991-1999 magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor: anglistika a amerikanistika, germanistika, specializace: americká literatura, moderní německá literatura
 • 1999-2007 externí doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Moderní německá literatura, školitel: prof. Jiří Stromšík
 • disertační práce na téma: Reflexionen über die Sprache im Werk von Hugo von Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka
 • 2004-2005 odborná asistentka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Katedra německého jazyka a literatury
 • 2006-2007 hostující přednášející na University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Germanic Languages and Literatures
 • 2007 externí přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií
 • 2008-10  překladatelka, externí lektorka nakladatelství Euromedia Group
 • 2010-2013 lektorka na Johns Hopkins University v Baltimore, Department of German and Romance Languages and Literatures
 • od 9/2013 odborná asistentka na UJEP v Ústí nad Labem, Katedra germanistiky

Zahraniční pobyty a stipendia

 • DAAD (tříměsíční výzkumné stipendium), Universität Konstanz, 2022
 • DAAD (dvouměsíční výzkumné stipendium), Universität Konstanz, 2009
 • Fulbright Dissertation Fellowship, Columbia University, 2005-2006—odmítnuto
 • Universität Konstanz, výzkumné stipendium, 2002 (prof. Almut Todorow)
 • DAAD, postgraduální stipendium, Universität Konstanz, 2001-2002 (prof. Almut Todorow)
 • Universität Bern, postgraduální stipendium, 2000
 • Filozofická fakulta UK Praha, postgraduální stipendium 1999-2001
 • New York University, 1998. výměnný program: srovnávací literatura, německá literatura
 • DAAD, Technische Universität Berlin, 1994-95

Výuka

 • Literární prosemináře
 • Dějiny literatury
 • Kulturní studia
 • Překladatelský seminář

Oblasti vědeckého bádání

 • německá a rakouská literatura 19. a 20. století
 • pražská německá literatura
 • teorie překladu

Projekty

 • 2023–25 Projekt GA ČR 23-07669S: „Ženské psaní a překládání na přelomu 19. a 20. století v Praze“ (ve spolupráci s Dr. habil. Anna-Dorothea Ludewig, Moses-Mendelssohn-Zentrum, Universität Potsdam)
 • 2021–2023 Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-HE-094271: Germanistik digital/German Studies digital (koordinátor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě – doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., koordinátorka za UJEP doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • 2022–23 Rakousko-český výzkumný projekt 8J22AT016 „Childhood Imag(inari)es: Innovative Strategies of Narration in Children’s and Young Adult Literature“ (ve spolupráci s Univerzitou Vídeň, řešitelka Dr. Susanne Hochreiter a doc. Renata Cornejo)

Publikační činnost

Monografie

Editorská činnost

 • Jičínská, V. (Hrsg.) (2021): Fritz Mauthner (1849–1923): Zwischen Sprachphilosophie und Literatur. Köln – Weimar: Böhlau. 247 stran. ISBN: 9783412520878.
 • Schuppener, G./Jičínská, V./Kałasznik, Marcelina  (Hrsg.) (2021): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław II. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. 258 stran. ISBN 978-3-96023-394-7
 • Hornáček Banášová, M./Jičínská, V./Staniewski, P. (Hrsg.) (2021): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław III. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. 170 stran. ISBN 978-3-96023-402-9
 • Glosiková, V. / Jičínská, V. (Hrsg.) (2007): Anthologie der deutschen Dichtung. Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock. Band I. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 235 stran. ISBN 978-80-7290-289-7

Vědecké stati

 • Jičínská, V. (2021): Fritz Mauthners Erinnerungen als Kritik am österreichischen Bildungswesen. In: Fritz Mauthner (1849–1923): Zwischen Sprachphilosophie und Literatur, hrsg. v. Veronika Jičínská, Köln – Weimar: Böhlau, s. 197–216.
 • Jičínská, V. (2021): Die transkulturelle Welt von Fritz Mauthner (předmluva). In: Fritz Mauthner (1849–1923): Zwischen Sprachphilosophie und Literatur, hrsg. v. Veronika Jičínská, Köln – Weimar: Böhlau, s. 7–12.
 • Jičínská, V. (2020): Der Ausflug ins Kabarett: Die Ästhetik von Jazz­‑Tänzen in der Prager Moderne. In: brücken Neue Folge 27/2, s. 77–91.
 • Jičínská, V. (2019): Nachwort. Doslov ke knize Auguste Hauschner: Tod des Löwen, Erlangen: homunculus verlag, s. 163-172, ISBN 978-3-946120-28-5
 • Jičínská, V. (2018): Begegnung mit dem ‚Geist der Tschechen‘ am Beispiel des Březina-Bildes. Rudolf Pannwitz’ Studien zur tschechischen Kultur. In: Aussiger Beiträge 12, S. 175-196, ISSN 1802-6419
 • Jičínská, V. (2018): pdf Fantasmagorie v Kafkově „Zámku“. In: Fraktál, 2018, roč. 1, č. 3, s. 78–80, ISSN 2585-8912
 • Jičínská, V. (2017): Der ‚provinzielle‘ Exotismus. Kafkas Reisen nach Nordböhmen. In: brücken, Neue Folge 25/1-2, s. 127-140, ISBN 978-80-7422-634-2
 • Jičínská, V. (2016): Hledání dokonalého jazyka v rakousko-uherské monarchii. In: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století / Unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts (Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 26.-28. února 2015). Hg. v. V. Petrbok, T. Patrasová u. P. Machalíková. Praha: Academia, str. 280-289, ISBN 978-80-200-2562-3
 • Jičínská, V. (2014): Franz Kafkas (Un)Musikalität: Bemerkungen zu Max Brods Übersetzung des Librettos von Janáčeks Jenůfa. In: Aussiger Beiträge 8, str. 171-190, ISSN 1802-6419
 • Jičínská, V. (2014): Wer ist der bessere Fälscher? Die gefälschten tschechischen Manuskripte im Nationalitätenkampf um kulturelle Hegemonie. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik Jg. 5, H. 2/2014, str. 57-72, ISBN 978-3-8376-2871-5
 • Jičínská, V. (2009): Vražda fyzika, vražda s fyzikou. Doslov ke knize Juli Zeh: Temná energie, přel. Jana Zoubková,  Praha: Euromedia Group - Odeon, str. 291-295, ISBN 978-80-207-1292-9
 • Jičínská, V. (2005): Německy psaná literatura. In: Literatura ve světě 2004. Praha: Gutenberg, str. 172-186, ISBN 80-86349-20-9
 • Jičínská, V. (2004): Německy psaná literatura. In: Literatura ve světě 2003. Praha: Gutenberg, str. 77-82,  ISBN 80-86349-16-0
 • Jičínská, V. (2001): Ein Leben in Fiktionen: Die Prager Jahre von Fritz Mauthner. In: Klaus Schenk (Hrsg.): Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur. Tübingen und Basel: Francke, str. 155-166,  ISBN 3772027555
 • Jičínská, V. (1999): Zapomenutý rodák Fritz Mauthner. In: Literární noviny, ročník 10, č. 47, str. 8-9.

Překlady

Odborné recenze

 • KLEIE, Stefan (2019): Der Rosenkavalier und die Spektakelkultur der Moderne. Werkpolitik, Rezeption, Analysen. Dresden: Thelem. 360 S. In: Aussiger Beiträge 14/2000, str. 233-234.
 • BECHER, P./ HÖHNE, S./ KRAPPMANN, J./ WEINBERG, M. (Hrsg.) (2017): Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler. In: Institut pro studium literatury [online]. [cit. 28.5.2019]. Dostupné z: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1542&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php. Path: Homepage; E*forum pro (germano)bohemistiku; 16.5.2019
 • NEKULA, M. (2016). Franz Kafka and His Prague Contexts: Studies in Language and Literature. Karolinum Press, Prague, 242 stran. In:Pražský sborník historický XLV (2018), Pražský sborník historický XLV (2018), Praha: Archiv hl. města Prahy, str. 23-28. ISBN 978-80-86852-75-1.

Literární recenze a články

 • 1999-2010 rozsáhlá recenzní činnost pro Literární noviny, Hospodářské noviny, Tvar, A2, iliteratura.cz

Konferenční příspěvky

 • Mehrsprachigkeit in der Donaumonarchie (1848–1918). Wissen – Herrschaft – Soziale Praxis. Ludwig-Maximilians-Universität München, 9.–11. Oktober 2018. Sprachphilosophie in ihrer „habsburgischen“ Prägung: Fritz Mauthner und Ernst Mach
 • American Comparative Literature Association (ACLA) v Los Angeles, USA 29.3.-1.4.2018 “...Something entirely un‐named, even barely nameable: Loss of Language at the Fin‐de‐Siècle”
 • Kafka im interkulturellen Kontext, Symposion in Prag, 1.-3.12. 2016. „Mein Nichttanzen wird ja verschiedene Gründe haben“. Franz Kafka und die Prager Tanzszene.
 • Vielfältige Konzepte - Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit. Internationale Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Ústí nad Labem - Prag, 4.-9.10.2016: Der "provinzielle" Exotismus: Franz Kafkas Reisen nach Nordböhmen
 • Deutsch ohne Grenzen, Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik und Konferenz in České Budějovice, Tschechien, 16.-18. 9. 2014: Karl Kraus als Shakespeare-Übersetzer
 • German Studies Association, 37th Annual Conference in Denver, Colorado, 3. – 6. 10. 2013: Who is the better forger? German parodies of Czech fake medieval manuscripts as a struggle for cultural hegemony 
 • From the Margins: Revisiting European History, ca. 1400 to Present. GRAINES (Graduate Interdisciplinary Network for European Studies). SciencesPo Menton, Francie, 17. - 20. 6. 2013: Franz Kafka: A Postcolonial Writer?
 • Forging Linguistic Identities. Language in the Nation, the Region, and the World. An International Conference. University of Towson, 14. - 16. 3. 2013: Czech ‘jazz’ Translation in the 1920s
 • ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) 44th Annual Convention, New Orleans, LA, 15. - 18. 11. 2012: Translating from German into Czech, Translating of German into Czech
 • Soziale/Kulturelle (Stadt-)Räume und Transkulturalität in Prag. Universität Konstanz, 15. - 17. 7. 2011: Tschechische Literatur in deutschen Übersetzungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und ihre Reflexion in den Werken der Prager Deutschen
 • Forging Linguistic Identities. Language in the Nation, the Region, and the World. An International Conference. University of Towson, 17. - 19. 3. 2011: Translating Identities: fin-de-siècle Czech-German culture
 • Workshop: Prager deutsche Literatur – Neue Perspektiven. Univerzita Karlova v Praze, 23.-24.10.2009: Karl Kraus und Franz Kafka über das Mauscheln
 • 8th Annual Czech Workshop: Czechs in the Old and New Europe. University of Illinois at Urbana-Champaign, 30. 3. – 1. 4. 2007: Finding the Middle Ground: Competing Cultures in Translations from Czech into German in the Early 20th Century 
 • International conference on Walter Benjamin: JETZT - The Now of Recognizability. Sites of Engagment: Walter Benjamin in the history of culture, the arts and sciences. Berlín, 17. – 22. 10. 2006: Search for the Pure Language/Suche nach der reinen Sprache 

Členství v odborných organizacích

 • DAAD Alumni Club v České republice (členka předsednictva)
 • Svazu germanistů České republiky
 • German Studies Association (USA)
 • Association of Slavic, Eastern European, and Eurasian Studies
 • Goethova společnost v České republice (v letech 2000-2001 jednatelka, spoluorganizátorka přednáškové řady  “Goethe a jeho doba”)