Sidebar

22
led, po
33 Aktuality

Pozice:      asistentka (KGER)
Kontakt:     Katedra germanistiky, Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
                  kancelář č. B 102
Telefon:     47528 - linka: 6485
E-mail:       andreafrydrychova@seznam.cz

K osobě:

Vzdělání:

 • 2008 - 2011   UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, obor Německý jazyk a literatura,       titul: Bc.                                      
 • 2011 - 2014   UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, obor Učitelství cizích jazyků pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk, titul: Mgr.
 • 2013     účast na mezinárodním letním jazykovém kurzu „Region - National - Europa. 22. Sommerkurs für Studenten aus Mittel- und Osteuropa“ Academia Baltica v Sankelmarku
 • 2014     účast na semináři „Tschechen und Deutsche zwischen 1989 und 2014“ Academia Baltica v Sankelmarku (Německo)
 • 2014 - 2015   Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo), Philosophische Fakultät, Deutsch als Fremdsprache,     studijní pobyt (Erasmus)
 • od r. 2016     účast na kurzech DLL Goethe-Institutu v Praze (Deutsch lehren lernen)
 • od 9/2017     doktorské studium na PdF MU v Brně v kombinované formě, studijní program "Specializace v pedagogice", obor "Didaktika cizího jazyka", téma dizertační práce "Fremdsprachenunterricht aus der Sicht des Lehrenden: Deutsch nach Englisch an den tschechischen Schulen" (školitelka: Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.) 

Pedagogická činnost:

 • 2011 - 2014    lektorka německého jazyka, Jazykové studio Spell
 • 2013               učitelka němčiny, Gymnázium Teplice  
 • 2015 - 2016    učitelka němčiny na gymnáziu, Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
 • od 9/2016       asistentka Katedry germanistiky, Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

Výuka:

 • Didaktika NJ I, II
 • Fonetika a fonologie I, II
 • Komunikativní kompetence I, II
 • Úvod do jazykovědy
 • Základy didaktiky

Oblasti vědeckého bádání:

 • fonetika německého jazyka
 • aktuální otázky současné didaktiky NJ a lingvodidaktiky

Vědecká činnost:

2012       účast na konferenci „Pragestt - Prager germanistische Studententagung“ (Univerzita Karlova v Praze) s příspěvkem „Die Aufnahme von Neologismen (Anglizismen) in die Mundart“   

Granty:

2017       AKTION 78p12: Gemeinsame Geschichte erleben: interkulturell, interdisziplinär, interaktiv (spoluřešitelka, řešitelka Mgr. Jehličková)