Sidebar

24
čen, po
27 Aktuality

Kontakty

e-mail: andreafrydrychova@seznam.cz
tel.: 475 286 485
kancelář: B 102

K osobě

Vzdělání

 • 2008 - 2011 UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, obor Německý jazyk a literatura, titul: Bc.
 • 2011 - 2014 UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, obor Učitelství cizích jazyků pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk, titul: Mgr.
 • 2013 účast na mezinárodním letním jazykovém kurzu „Region - National - Europa. 22. Sommerkurs für Studenten aus Mittel- und Osteuropa“ Academia Baltica v Sankelmarku
 • 2014  účast na semináři „Tschechen und Deutsche zwischen 1989 und 2014“ Academia Baltica v Sankelmarku (Německo)
 • 2014 - 2015 Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo), Philosophische Fakultät, Deutsch als Fremdsprache,     studijní pobyt (Erasmus)
 • od r. 2016 účast na kurzech DLL Goethe-Institutu v (Deutsch Lehren Lernen)
 • od 9/2017 doktorské studium na PdF MU v Brně v kombinované formě, studijní program "Specializace v pedagogice", obor "Didaktika cizího jazyka", téma dizertační práce "Fremdsprachenunterricht aus der Sicht des Lehrenden: Deutsch nach Englisch an den tschechischen Schulen" (školitelka: Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.) 

Pedagogická činnost

 • 2011 - 2014 lektorka německého jazyka, Jazykové studio Spell
 • 2013 učitelka němčiny, Gymnázium Teplice  
 • 2015 - 2016 učitelka němčiny na gymnáziu, Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
 • od 9/2016 asistentka Katedry germanistiky, Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

Výuka

 • Didaktika NJ I, II
 • Fonetika a fonologie I, II
 • Komunikativní kompetence I, II
 • Korektivní fonetika
 • Prezentační dovednosti
 • Úvod do jazykovědy
 • Základy didaktiky

Oblasti vědeckého bádání

 • fonetika německého jazyka
 • aktuální otázky současné didaktiky NJ a lingvodidaktiky

Vědecká činnost

 • 2012 účast na konferenci „Pragestt - Prager germanistische Studententagung“ (Univerzita Karlova v Praze) s příspěvkem „Die Aufnahme von Neologismen (Anglizismen) in die Mundart“   

Granty

 • 2017  AKTION 78p12: Gemeinsame Geschichte erleben: interkulturell, interdisziplinär, interaktiv (spoluřešitelka, řešitelka Mgr. Jehličková)