Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: monika.ruzickova@ujep.cz
tel.: 475 286 477
kancelář: B 111

K osobě

 • 1999 absolventka PF UJEP, obor NJ- DĚ pro III. stupeň vzdělávání
 • 1997 – 2000 Obchodní akademie Ústí nad Labem, učitelka Německého jazyka a Dějepisu
 • 2000 – 2006 lektorka na Katedře germanistiky PF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2006 – 2011 lektorka na Katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2011 zahájení doktorského studia na FF MU v Brně, obor Německá literatura, dizertační práce na téma "Elbe als Phänomen der Zeit und des Raumes"
 • od r. 2011 odborná asistentka na Katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem

Další vzdělávání/certifikáty

 • 2018 DLL4 vzdělávací seminář Goethe Institutu: „Aufgaben, Übungen, Interaktion“
 • 2017 DLL7 vzdělávací seminář Goethe Institutu: „Prüfen, Testen, Evaluiren“
 • 2017 DLL2 vzdělávací seminář Goethe Institutu: „Wie lehrt/lernt man Deutsch?“
 • 2017 ÖSD Zertifikat für Prüfende A1, A2, B1, B2
 • 2016 seminář s akreditací MŠMT „Metody a materiály pro výuku německého jazyka v raném věku“, Hueber Verlag
 • 2015 seminář s akreditací MŠMT „Neurodidaktické přístupy ve výuce NJ“, Hueber Verlag
 • 2011 seminář s akreditací MŠMT „Metody aktivizace žáků“, Hueber Verlag

Členství a funkce

 • členka přijímací komise pro přijímací zkoušky na kger
 • členka GeSuS – Gesellschaft für Sprache und Sprachen
 • členka Svazu germanistů
 • členka klubu Alumni DAAD

Výuka

 • Aktuální dění
 • Interkulturní komunikace
 • Interkulturní germanistika
 • Internet pro germanisty

Oblasti vědeckého bádání

 • interkulturní vztahy v příhraničním regionu Severních Čech
 • tematizace příhraničního prostoru řeky Labe v rámci teorie spatial a culture turn a teorie prostoru
 • jazyk a kultura německé menšiny v Sudetech, problém identity

Publikační činnost

Vědecké stati

 • Růžičková, M. (2018): Die Elbe schreibt Geschichte – Flucht in die Freiheit. Die Flucht der Familie Feierabend im April 1948 aus der Tschechoslowakei. In: Janíková, V. / Brychová, A. / Veličková, J. / Wagner, R. (Hgg.): Sprachen verbinden. Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016. Hamburg: Dr. Kovač, str. 485-494, ISBN 978-3-8300-9698-6
 • Růžičková, M. (2016): Die Elbe – der Fluss der Begegnungen. In: Knápek, Pavel (ed.) / Beníšková, Bianca (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání. Pardubice: Univerzita Pardubice 2/ 2016, str. 45-53, ISBN 978-80-7560-019-6
 • Jiterská, M. (2005): Ein E-Mail-Projekt im DaF – Unterricht als Möglichkeit interkultureller Kommunikation. In: Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik, Ústí nad Labem: UJEP, str. 181-193, ISBN 80-70044-645-5
 • Jiterská, M. (2004): Multimedia in der Unterrichtsdisziplin Deutsche Geschichte und Realien “Präsentation eines interaktiven Unterrichtsmaterials, In: Duricova, A./Hanuljakova, H. (Eds.): Zbornik prispevkov zo VII. konference Spolocnosti ucitelov nemeckeho jazyka a germanistov, Banska Bystrica 1.-4.9.2004. Banska Bystrica: SUNG, str. 111-113, ISBN 80-89057-05-5
 • Jiterská M./ Krovová, E. a kol. (2003): Další vzdělávání učitelů němčiny v Ústeckém kraji. In: Cizí jazyky, roč, 46, č. 4/2002-2003, str. 300-301, ISSN 1210-0811

Učební materiály

 • Jiterská, M. (2005): Dějiny a reálie NJO. Multimediální výuková pomůcka. Opora pro výuku v kombinovaném studiu. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-714-1

Projekty

 • 2017 Vědecko-výzkumný projekt FF UJEP „Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext" (spoluřešitelka, řešitelka doc. Cornejo)
 • 2014-2016  Vědecko-výzkumný projekt FF UJEP „Na pomezí. Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu“ (spoluřešitelka)
 • 2004-2005 FRVŠ Inovace studijních programů „Tvorba multimediální pomůcky pro vybrané disciplíny katedry“ (řešitelka grantu MŠMT)
 • 2003-2004  „Vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů" (spoluřešitelka)
 • 2003  „Transformační a rozvojový program: Využití technologie ve výuce studentů na PF UJEP 2003" (spoluřešitelka, řešitelka Kubištová) 
 • 2001-2003  AKTION „Literarisch.landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Studienprigramms am Lehstuhl Germanistik der PF UJEP in Ústí nad Labem“  (spoluřešitelka, řešitelka projektu Mgr. R. Cornejo) 
 • 2002 FRVŠ „Koncepce dalšího vzdělávání učitelů Němčiny v regionu“ (spoluřešitelka, řešitelka Mgr. Krovová) 
 • 2001 FRVŠ „Inovace studijních programů: Inovace výuky komunikativní kompetence" (řešitelka grantu MŠMT) 
 • 2000 RG 3978 Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit – „Cizojazyčná mediotéka“ (spoluřešitelka, řešitelka projektu Mgr. Cornejo)