Sidebar

5
pro, út
25 Aktuality

Kontakty

e-mail: hana.bergerova@ujep.cz
tel.: 475 286 475, 475 286 489
kancelář: B 105, B 115

K osobě

 • 1982 absolventka Univerzity Lipsko, obor germanistika a anglistika
 • 1983 – 1989 středoškolská učitelka (Nj – Aj) na Gymnáziu Děčín
 • od r. 1989 odborná asistentka (germanistická lingvistika) na katedře germanistiky PF UJEP, od roku 2006 na FF UJEP
 • 1991 – 1994 doktorské studium na Herderově institutu Univerzity Lipsko
  (u prof. Dr. Dr. h. c. Gerharda Helbiga)
 • 1994 návrat na UJEP a pokračování pedagogické činnosti
 • 1995 získání titulu Dr. phil. na Univerzitě Lipsko (v ČR přiznán akademický titul Dr.)
 • 2002 – 2006 vedoucí katedry germanistiky PF UJEP
 • únor – červenec 2007 badatelský pobyt na Univerzitě Würzburg
 • únor 2008 – leden 2010 vedoucí katedry germanistiky FF UJEP
 • květen – říjen 2010 badatelský pobyt na Univerzitě Würzburg
 • duben – září 2011 badatelský pobyt na Univerzitě Würzburg
 • 2012 – 2019 proděkanka pro studium FF UJEP
 • 2014 ukončení habilitačního řízení na MU v Brně, titul "doc."
 • od r. 2014 docentka na Katedře germanistiky FF UJEP, obor Germanistická lingvistika
 • od 11/2019 – vedoucí katedry germanistiky FF UJEP

Členství a funkce

 • proděkanka pro studium na FF UJEP v období 2012 – 2019
 • předsedkyně Redakční rady časopisu Aussiger Beiträge
 • členka komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • členka komise pro státní závěrečné zkoušky
 • členka oborové rady doktorského studia v oboru Německá filologie na FF UJEP
 • členka oborové rady doktorského studia v oboru Germánské jazyky na FF UK v Praze
 • členka oborové rady doktorského studia v oboru Německý jazyk na FF Ostravské univerzity v Ostravě
 • členka oborové rady doktorského studia v oboru Německý jazyk na FF Masarykovy univerzity v Brně

Výuka

 • Interkulturní lingvistika
 • Frazeologie v česko-německém kontextu
 • Jazykovědná propedeutika
 • Lexikologie 1, 2
 • Magisterský seminář lingvistický
 • Německá frazeologie ve výuce němčiny
 • Srovnávací lexikologie
 • Vývojové tendence v současné němčině

Oblasti vědeckého bádání

 • frazeologie, především z pohledu komparatistického, lexikografického a didaktického
 • dvojjazyčná (studijní) lexikografie
 • jazyk a emoce
 • interkulturní lingvistika

Publikační činnost

Monografie

 • Bergerová, H./Vaňková, L. et al. (2015): Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 262 stran, ISBN 978-80-7464-460-3
 • Vaňková, L./Bergerová, H. et al. (2012): Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 207 stran, ISBN 978-80-7464-187-9
 • Bergerová, H. (1997): Vergleichssätze in der deutschen Gegenwartssprache. Syntaktische und semantische Beschreibung einer Nebensatzart. Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang, 162 stran, ISBN 3-631-31233-4

Editorská činnost

 • Aussiger Beiträge 13 (2019): Deutsch als Fremdsprache – Didaktische und sprachwissenschaftliche Perspektiven.Hrsg. v. H. Bergerová, H.-H. Lüger u. G. Schuppener. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně/Wien: Prasens Verlag, 209 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 11 (2017): Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik im Spannungsfeld interkultureller Vielfalt. Hrsg. v. H. Bergerová, G. L. Schiewer u. G. Schuppener. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně/Wien: Prasens Verlag, 299 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 9 (2015): Text und Stil im Wandel – neue Perspektiven der Textlinguistik und Stilistik. Hrsg. v. H. Bergerová, G. Schuppener u. P. Szatmári. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně/Wien: Prasens Verlag, 318 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 7 (2013): Lexikologie und Lexikografie. Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Hrsg. v. H. Bergerová, M. Schmidt u. G. Schuppener. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 310 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 5 (2011): Schlüsselkompetenz Germanistik. Profile und Perspektiven einer Disziplin im Wandel. Hrsg. v. H. Bergerová, E. W. Haring u. M. Schmidt. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 229 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 3 (2009): Sprache, Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik in Bewegung. Hrsg. v. H. Bergerová, M. Schmidt u. G. Schuppener. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 229 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 1 (2007): Germanistische Schriftenreihe aus Lehre und Forschung.  Hrsg. v. H. Bergerová u. E. W. Haring. Ústí nad Labem: UJEP, 272 stran, ISSN 1802-6419
 • Bergerová, H./Cornejo, R./Haring, E. (Hrsg.) (2005): Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 468 stran, ISBN 80-7044-645-5

Vědecké stati

 • Bergerová, H./Haragová, L. (2019): Reflexionen über den Einsatz von Texten aus Kinder- und Jugendzeitschriften im schulischen DaF-Unterricht. Eine Fallstudie zur Textsorte Steckbrief. In: Aussiger Beiträge 13 (2019), str. 13-30, ISSN 1802-6419
 • Bergerová, H. (2019): pdf Zum Topos Südsee in Reisebeschreibungen von Alma M. Karlin im Spiegel eines emotionlinguistischen Ansatzes. In: Jesenšek, V./Ehrhardt, H. (eds.): Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin/Language and Style in the Work of Alma M. Karlin. Maribor: ZORA, str. 175-199. ISBN 978-961-286-308-1
 • Bergerová, H. (2018): pdf Deutsch-tschechische Phraseographie zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Wirklichkeit und Wunschvorstellungen. In: Soutet, O./Sfar, I./Mejri, S. (eds.): La phraséologie contrastive. Paris: Honoré Champion, str. 309-320, ISBN 978-2-7453-4782-4
 • Bergerová, H. (2017): Sprache der Emotionen als Herausforderung für den DaF-Unterricht: erste Überlegungen anhand von Deutsch und Tschechisch. In: Aussiger Beiträge 11 (2017), str.31-45, ISSN 1802-6419
 • Bergerová, H. (2016): Deutsch-tschechische und tschechisch-deutsche Lernerwörterbücher auf dem Prüfstand. Eine Fallstudie zur Behandlung fester Wortverbindungen. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica19/2016, str. 23-36, ISSN 1803-408X  
 • Bergerová, H./Schmidt, M. (2015): Textsortenlinguistik und Fremdsprachendidaktik. Zum Einsatz von Beratungstexten aus Jugendzeitschriften im schulischen DaF-Unterricht. In: Aussiger Beiträge 9 (2015), str. 49-65, ISSN 1802-6419
 • Bergerová, H. (2014): Emotionalität im Text: Fallstudie zu Ratgeber-Texten in deutschen und tschechischen Jugendzeitschriften. In: Lenka Vaňková (Hrsg.): Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag, str. 220-230, ISBN 978-3-95809-506-9
 • Bergerová, H. (2013): Emotionswortschatz: (lerner)lexikographisch und korpuslinguistisch. Fallbeispiel: Kollokationen des Typs Verb + Adverb. In: Aussiger Beiträge 7 (2013), str. 13-34, ISSN 1802-6419
 • Bergerová, H. (2013): Phraseographie im Lichte sprachwissenschaftlicher Quellenkunde. Oder: Aus welchen Quellen kann ein zweisprachiges phraseologisches Lernerwörterbuch gespeist werden? In: Norbert Richard Wolf/Iva Kratochvílová (Hrsg.): Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Narr Francke Attempto, str. 85-98, ISBN 978-3-7069-0602-9
 • Bergerová, H. (2012): Zur Emotionalität in deutschen und tschechischen Jugendzeitschriften am Beispiel von Ratgeber-Texten. In: Lenka Vaňková et al.: Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava: Universitas Ostraviensis, str. 9-37, ISBN 978-80-7464-187-9
 • Bergerová, H. (2012): pdf Emotionswortschatz im Lichte der Kollokationsforschung. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 26/1-2, 2012, str. 68-80, ISSN 1803-7380
 • Bergerová, H. (2012): Phraseosemantisches Feld "Ärger". Überlegungen zu seinen Außengrenzen. In: Germanistika segodnja: konteksty sovremennosti i perspektivy razvitija. Kazan: Pecatj-Servis-XXI vek. str. 118-126. 
 • Bergerová, H. (2011): pdf Emotionen und sprachliche Feldstrukturen. Überlegungen zum Status, zu Außengrenzen und zur internen Struktur eines Feldes. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 9/2011, str. 5-20, ISSN 1803-408X
 • Bergerová, H. (2011): pdf Emotionen im Spiegel bildlicher Sprache. Fallbeispiel: Ärger. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 8/2011, str. 5-19, ISSN 1803-408X
 • Bergerová, H. (2011): Lernerlexikographie und Fremdsprachenerwerb. Desiderata und Perspektiven am Beispiel phraseologischer Lernerwörterbücher. In: Aussiger Beiträge 5 (2011), str. 145-159, ISSN 1802-6419
 • Bergerová, H. (2011): Zum Lehren und Lernen von Phraseologismen im DaF-Studium. Überlegungen zu Inhalten und Methoden ihrer Vermittlung anhand eines Unterrichtsmodells. In: Linguistik online 47, 3/11, str. 107-117, ISSN 1615-3014
 • Bergerová, H. (2010): pdf Phraseologie in deutsch-tschechischen und tschechisch-deutschen (lerner-) lexikographischen Texten auf dem Prüfstand. Eine Fallstudie anhand von Phraseologismen zum Ausdruck der Emotion „Ärger“. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 6/2010, str. 55-68, ISSN 1803-408X
 • Bergerová, H. (2010): Zum Nutzen korpusbasierter Untersuchungen für eine adäquate lexikographische Beschreibung von Phraseologismen. Eine Fallstudie zu sein Mütchen kühlen. In: Iva Kratochvílová/Norbert Richard Wolf (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik. Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, str. 197-206, ISBN 978-3-8253-5793-1
 • Bergerová, H. (2009): Wie viel Phraseologie brauchen künftige Deutschlehrende? In: Libuše Spáčilová/Lenka Vaňková (Hrsg.): Germanistische Linguistik – die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Brno: Academicus, str. 71-80, ISBN 978-80-87192-05-4
 • Bergerová, H. (2009): Idiome und Emotionen: Eine Fallstudie zu deutschen und tschechischen Idiomen aus dem semantischen Feld ÄRGER. In: Mónika Cseresznyák/Petra Szatmári (Hrsg.): Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Szombathely/Wien: Savaria University Press/Praesens Verlag, str. 15-24, ISBN 3-528-06438-2
 • Bergerová, H. (2009): Nachdenken über ein phraseologisches Lernerwörterbuch. In: Peter Ďurčo/Růžena Kozmová/Daniela Drinková (Hrsg.): Deutsche Sprache in der Slowakei. Bratislava/Trnava: FF UCM/SUNG, str. 39-50, ISBN 978-80-8052-335-0
 • Bergerová, H. (2008): Überlegungen zum Einsatz von Horoskopen bei der Vermittlung von Phraseologismen im DaF-Unterricht bei jugendlichen Lernern. In: Pedagogy and Teacher´s Education (Acta Universitatis Latviensis), Vol 741, str. 182-188, ISSN 1407-2157
 • Bergerová, H. (2007): Phraseologismen aus dem semantischen Feld Ärger, psychologisch betrachtet. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, str. 15-27, ISSN 1211-4979
 • Bergerová, H. (2007): Überlegungen zur Phraseologismenvermittlung im DaF-Unterricht. Ein Didaktisierungsvorschlag. In: Aussiger Beiträge 1/2007, str. 163-178, ISSN 1802-6419
 • Bergerová, H. (2007): Phraseologismen im Lichte kommunikativ-semantischer Felder. In: Joachim Buscha/Renate Freudenberg-Findeisen (Hrsg.): Feldergrammatik in der Diskussion. Funktionaler Grammatikansatz in Sprachbeschreibung und Sprachvermittlung. Frankfurt/M.: Peter Lang, str. 221-233, ISBN 978-3-631-54756-4
 • Bergerová, H. (2006): Wie weit ist es von der phraseographischen Forschung zur phraseographischen Praxis? Fallstudie zum tschechisch-deutschen phraseologischen und idiomatischen Wörterbuch. In: Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in der Slowakei 4/2006, str. 65-75, ISBN 978-80-8052-290-2
 • Bergerová, H. (2006): Untersuchungen zur Motiviertheit bei deutschen und tschechischen Phraseologismen mit den Farbbezeichnungen GRÜN und SCHWARZ. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, str. 7-21, ISSN 1211-4979
 • Bergerová, H. (2005): Phraseologievermittlung im DaF-Unterricht? – Auf jeden Fall! Aber wie? In: Hana Bergerová/Renata Cornejo/Ekkehard Haring (Hrsg.): Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls für Germanistik der PF UJEP in Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: UJEP, str. 56-70, ISBN 80-7044-645-5
 • Bergerová, H. (1999): Das Elend der Phraseographie und kein Ende. Diesmal am Beispiel der deutsch-tschechischen Wörterbücher. In: Bernd Skibitzki/Barbara Wotjak (Hrsg.): Linguistik und Deutsch als Fremdsprache: Festschrift für Gerhard Helbig zum 70. Geburtstag. Tübingen: Niemeyer, str. 29-40, ISBN 3-48473052-8
 • Bergerová, H. (1998): Zu Problemen der Nebensatzbeschreibung am Beispiel der Vergleichssätze. In: Deutsch als Fremdsprache 3/1998, str. 148-153, ISSN 0011-9741

Publikované příspěvky z konferencí

 • Bergerová, H. (2020): Kinder- und Jugendzeitschriften bei der Phraseologievermittlung im schulischen DaF-Unterricht: ein Erfahrungsbericht. In: Gondek, A./Jurasz, A./Staniewski, P./Szczęk. J. (eds.): Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast. Beiträge der 2. internationalen Tagung zur Phraseologie und Parömiologie in Wrocław/Polen, 23.-25. Mai 2019. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, str. 403-417, ISBN 978-3-339-11484-6
 • Bergerová, H. (2020): Vermittlung von Phraseologismen zwischen Tradition und Innovation. In: Durand, M.-L./Lefevre, M./Öhl, P.: Tradition und Erneuerung: Sprachen, Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. Akten der 26. Fachtagung der Gesellschaft für Sprache und Sprache GeSuS e.V. in Montpellier, 5.-7. April 2018. Hamburg: Dr. Kovač, str. 193-202, ISBN 978-3-339-11110-4
 • Bergerová, H. (2010): Multimediale Unterrichtsmaterialien für die Vermittlung von Phraseologismen. Erste Erfahrungen aus der Praxis. In: Jarmo Korhonen/Wolfgang Mieder/Elisabeth Piirainen/Rosa Piñel (Hg.): EUROPHRAS 2008. Beiträge zur internationalen Phraseologiekonferenz vom 13.-16.08.2008 in Helsinky. Helsinky: Universität Helsinki, str. 392-398, ISBN 978-952-10-6372-5, pdf http://52661917.de.strato-hosting.eu/images/stories/documents/Verschiedenes/ep2008.pdf
 • Bergerová, H. (2010): Überlegungen zum kreativen Umgang mit Phraseologie im DaF-Unterricht am Beispiel von Sprachwitzen. In: Mária Vajičková/Andrea Mikulášová (Hg.): Sammelband IX. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Bratislava, 11.-13. September 2008. Bratislava: SUNG, str. 93-101, ISBN 978-80-8052-345-9
 • Bergerová, H. (2009): Zum semantischen Feld des Ärgers. Am Beispiel deutscher und tschechischer Phraseme. In: Csaba Földes (Hrsg.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag, str. 401-411 (Sammelband der EUROPHRAS-Tagung, Veszprém/Ungarn, 09.-11.06.2006), ISBN 978-3-8233-6534-1
 • Bergerová, H. (2009): Zur Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit phraseodidaktischer Forschungsergebnisse in Unterrichtsmaterialien am Beispiel Deutsch als Fremdsprache. In: Ľudmila Jančovičová (Hrsg.) Lingua Tyrnaviensis 2009. Trnava: PF Trnavskej univerzity v Trnave, str. 231-238. (Sammelband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz Lingua Tyrnaviensis 2009, 24.09.2009, CD-ROM), ISBN 978-80-8082-283-5
 • Bergerová, H. (2008): Überlegungen zur Phraseodidaktik am Beispiel von multimedialem Unterrichtsmaterial zur deutschen Phraseologie für tschechische Muttersprachler. In: Mari Tarvas (Hrsg.): Tradition und Geschichte im literarischen und sprachwissenschaftlichen Kontext. Frankfurt/M. u. a.: Peter Lang, str. 109-118. (Beiträge der II. germanistischen Tagung „Zukunft und Perspektiven der Germanistik“, Tallinn/Estonsko, 03.-05.05. 2007), ISBN 978-3-631-57270-2
 • Bergerová, H. (2008): Phraseologismen zum Ausdruck von Ärger im Deutschen und Tschechischen unter Berücksichtigung der interlingualen Perspektive. In: Iva Kratochvílová/Jana Nálepová (Hrsg.): „Sprache Deutsch“. Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums Opava/Sambachshof, 5.-11.10. 2007. Opava: FPF SU, str. 91-100, ISBN 978-80-7248-463-8
 • Bergerová, H. (2007): Rolle der Arbeit mit und an Texten bei der Vermittlung von Phraseologismen im schulischen Deutschunterricht. In: Sammelband. VIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, Nitra 30. 08. – 02. 09. 2006. Nitra: SUNG, str. 155-161, ISBN 978-80-8094-175-8
 • Bergerová, H. (2007): Zur Motiviertheit bei Phraseologismen: Interlinguale Studie zu deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Farbkonzept ROT. In: Iwona Bartoszewicz/Joanna Szczęk/Artur Tvorek (Hrsg.): Fundamenta linguisticae (= Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 1). Wrocław/Dresden: (ATUT/Neisse Verlag), str. 351-358, ISSN 1426-7241
 • Bergerová, H. (2007): Zur Konzeption des Faches „Phraseologie“ in der Ausbildung ausländischer DeutschlehrerInnen. In: Maria Balaskó/Petra Szatmári (Hrsg.): Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückeschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. München: Lincom Europa, str. 555-564, ISBN 978-3-89586-503-9
 • Bergerová, H. (2005): Zur Zahlsymbolik in der deutschen und tschechischen Phraseologie. In: Acta Germanistica Savariensia IX. Sprache(a) und Literatur(en) im Kontakt. Beiträge der internationalen Konferenz 6.-7. November 2003. Szombathely, Wien: Praesens, str. 33-39, ISBN 3-7069-0334-2
 • Bergerová, H. (2003): Vergleichende verbale Phraseolexeme mit Tierbezeichnungen im Deutschen und Tschechischen. In: Jana Korčáková/Jürgen Beyer (Hrsg.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus, str. 256-260, ISBN 80-7041-162-7
 • Bergerová, H. (1989): Negation und Negieren im phraseologischen Bereich. XV. Gesamtstaatliche Fachtagung der Deutschlehrer und Germanisten der ČSSR in Prag. Januar 1989. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch DDR - ČSSR 1988/89, str. 250-257. Hrsg.: Dr. D. Kelling/Lektorat für deutsche Sprache und Literatur beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Prag.

Skripta a učební materiály

Recenze, zprávy

Projekty

Externí

 • 2018-2021 ERASMUS+2018-1-SK01-KA203-046375: Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums
 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0620/SOPD/KH: Oblast vzdělávání dospělých  –  Vysokoškolské vzdělávání v kombinované formě studia (řešitelka)
 • 2014 DAAD: Sprachliche Vielfalt in Norddeutschland (řešitelka, partneři Prof. Dr. Antje Heine – Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Dr. Patrick Grommes – Universität Hamburg)
 • 2009-2013 GA ČR 405/09/0718: Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci. Řešitelka: prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (spoluřešitelka)
 • 2009  AKTION 53p9: Kolokvium k problematice holocaustu v literatuře, hudbě, jazyce, výtvarném umění a výuce ve spojení s návštěvou památných míst holocaustu v Terezíně, Mauthausenu a na zámku Hartheim. Spoluřešitelka: Mgr. Jarmila Jehličková
 • 2005-2009 Spolupracovnice mezinárodního projektu Evropské společnosti pro frazeologii s názvem "Widespread Idioms in Europe and Beyond", www.widespread-idioms.uni-trier.de
 • 2006 FRVŠ 1804/2006: Tvorba multimediální učební pomůcky k německé frazeologii (řešitelka)
 • 2003 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk v rámci rozvojového projektu Ústeckého kraje s názvem „Projekt dalšího rozvoje středního školství v Ústeckém kraji formou rozšíření a inovace vybraných studijních a učebních oborů ve středních a vyšších odborných školách“ (řešitelka)
 • 1999 FRVŠ 1582 F5: Inovace učebních programů pro jazyková cvičení v rámci vzdělávání učitelů Nj (řešitelka)

Interní

 • 2020 – 2021 Studentská grantová soutěž: Frazeologie ve výuce německého jazyka na českých školách (řešitelka)
 • 2020 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky III (řešitelka)
 • 2019 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky II (řešitelka)
 • 2018 – 2019 Studentská grantová soutěž: Rozvoj synergií mezi textovou lingvistikou a výukou němčiny jako cizího jazyka (řešitelka)
 • 2018 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky (řešitelka)
 • 2017 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální otázky lexikologie a lingvodidaktiky (řešitelka)
 • 2016 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální otázky lexikologie a (meta)lexikografie (řešitelka)
 • 2014 – 2015 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální otázky dvojjazyčné (meta)lexikografie na příkladu němčiny a češtiny (řešitelka)
 • 2011– 2013 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Aktuální tendence výzkumu lexikálního plánu současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty (řešitelka)
 • 2010 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Výrazové prostředky emocionality z německo-českého pohledu na příkladu frazeologických spojení (řešitelka)
 • 2010 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Prameny, proudy a břehy badatelské činnosti na Katedře germanistiky FF UJEP 1990-2010 (řešitelka)