Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: marie.marouskova@ujep.cz
tel.: 475 286 477
kancelář: B 111

K osobě

 • 1962  absolvovala FF UK Praha, obor německý jazyk- český jazyk (V rigorozním řízení na FF UK v oboru současný německý jazyk složila zkoušky a předložila rigorozní práci u Prof. PhDr. Emila Skály, DrSc. V oboru obecná jazykověda obhájila na FF UK kandidátskou práci u Prof. PhDr. Milana Romportla, DrSc. Na FF UK získala též titul docentky.)
 • 1962 - 1963  SEŠ Mariánské Lázně, učitelka Nj
 • 1963 - 1965  SVVŠ Praha, učitelka Nj
 • 1965 - 1994  PEDF UK Praha, odb.asist. docentka
 • 1994 - 2006  PF UJEP – Kat. germanistiky, docentka
 • 1997 získala v SRN titul profesorky
 • 2007-2016 profesorka na Katedře germanistiky FF UJEP, obor Didaktika německého jazyka
 • 2006 udělení titulu "emeritní profesorka" na UJEP v Ústí nad Labem

Členství a funkce

 • členka vědecké rady TUL Liberec
 • členka komise pro státní závěrečné zkoušky
 • členka komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • školitelka doktorského studia

Výuka

 • Didaktika německého jazyka

Oblasti vědeckého bádání

 • fonetika německého a českého jazyka
 • didaktika vyučování cizím jazykům
 • překladatelství

Publikační činnost

Vědecké stati

 • Maroušková, M. (2011): Faszination Mehrsprachigkeit: Frühes Deutschin tschechischen Euroregionen – Ansätze und Probleme. In: Petra Besedová, Jürgen Beyer, Naděžda Heinrichová (eds.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik, Brno: Tribun EU, s. 23 – 38, ISBN 978-80-263-0078-6
 • Maroušková, M. (2010): Altneuund/oder neualt im kombinierten Germanistikstudium.In: Mária Vajičková/Andrea Mikulášová (Hg.): Sammelband IX. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Bratislava, 11. - 13. September 2008. Bratislava: SUNG, 2010. S. 69-75.  ISBN 978-80-8052-345-9
 • Maroušková, M. (2009): Traditionen und Tendenzen der Ausspracheschulung im DaF-Unterricht. In: II. Köningsgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Traditionen und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa. Beiträge zur germanistischen Pädagogik, Band IV, Ondráková, J., Berger, J., Besedová, P. (eds.),  Hradec Králové, Gaudeamus, 2009, s. 7 – 25, ISBN 978-80-7435-023-8
 • Maroušková, M. (2009): Nesnesitelná lehkost výuky mateřštiny v cizině. In: Usta ad Albim BOHEMICA, UJEP Ústí nad Labem, ročník IX, č. 1, str. 151 – 156, ISSN 1802-825X (Je ke stažení na http://pf.ujep.cz/files/data/KBO_casopis2009-1.pdf )
 • Maroušková, M. (2007): Evaluace uplatňování EJP v (počáteční) výuce němčiny jako cizího jazyka. In: Portfolio v cizojazyčném vyučování, Brno, MU s. 27 – 36, ISBN 978-80-210-4480-0
 • Maroušková, M. (2007): Frühbeginn von DaF in tschechischen Schulen – einige wesentliche Konturen. In: Aussiger Beiträge 1, Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, S. 191 – 198, Ústí nad Labem, ISBN 978-3-7069-0470-4, ISSN 1802-6419
 • Maroušková, M. (2007): Die Verständlichkeit der Klanggestalt des Deutschen bei Deutsch-Lernenden. (Ergebnisse psycho- und soziolinguistischer Untersuchungen). In: Motivation für Detusch, Nitra (SK), s. 405 – 410, ISBN 978-80-8094-175-8
 • Maroušková, M. (2007): Prostor euroregionu – prostor pro jazykovou komunikaci. In: Prostor v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem, s. 31 – 35, ISBN 978-80-7044-863-2
 • Maroušková, M. – Pavlíčková, H. (2007): K využití portfolia v kombinovaném studiu učitelů jazyků. In: Portfolio v cizojazyčném vyučování, Brno MU, s. 55 – 62, ISBN 978-80-210-4480-7
 • Maroušková, M. (2006): Deutschausbildung in der Tschechischen Republik. In: Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für ausländische Studierende, Heft 9, Zittau, s. 31 – 40.
 • Maroušková, M. (2006): S poznáním roste nepoznané aneb Některé společné momenty (a také problémy) výuky německé a české literatury. In: Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích, Ústí nad Labem, s. 58 – 62, ISBN 80-7044-767-2
 • Maroušková, M. (2006): Autonomní učení a osvojování výslovnosti cizího jazyka. In: Janíková, V. (ed.): Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu., Brno MU, s. 242 – 252, ISBN 80-210-4164-1
 • Maroušková, M. (2006): Je ten, kdo chápe, schopen nenávidět? In: Kielhorn, A. - Šebek, J. (edd.): Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků, Pardubice, s. 149 – 156, ISBN 80-7194-893-4
 • Maroušková, M. (2005): Soziolinguistische Forschungsprojekte zum Aussprachetraining. In: Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik, Ústí nad Labem, s. 160 – 170. ISBN 80-7044-645-5
 • Maroušková, M. - Eck, V. (2005): Čas a časové relace v jazyce a v umělé inteligenci. In: Čas v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem, s. 23 – 28, ISBN 80-7044-716-8
 • Maroušková, M. (2004): Znají Němci Němcovou? In: Národní literatury v evropské perspektivě, Ústí nad Labem 2004, s. 83- 87, ISBN 80-7044-544-0
 • Maroušková, M. (2004): K výzkumu hodnotících postojů k „cizí“ výslovnosti. In: Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für asuländische Studierende, Zittau, s. 37 – 42.
 • Maroušková, M. (2002): Čeština jako cizí jazyk v euroregionech. Český jazyk a literatura. roč. 53/2002-2003, č. 5, str. 219 – 223. ISSN 0009-0786

Skripta, učebnice, cd-rom (výběr)

 • Maroušková, M./ Eck, V. (2006): Němčina pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Praha (Fortuna), 48 stran, ISBN 80-7168-981-5
 • Maroušková, M./ Eck, V. (2006): Němčina pro 3. ročník základní školy. Učebnice. Praha (Fortuna), 120 stran, ISBN 80-7168-980-7
 • Maroušková, M. (2005): Výukový program. Němčina pro 4. ročník základní školy. CD-ROM, Praha (Fortuna) a Brno (Albion), licence 176-1266 (jednouživatelská) a 176-1299 (multilicence pro školy).
 • Maroušková, M./ Schmidt, M. (2005): Jak správně vyslovovat němčinu. Příručka německé výslovnosti pro české učitele němčiny. Ústí nad Labem, s. 92, ISBN 80-7044-671-4
 • Maroušková, M. a kol. (2004): Metodická příručka k učebnici Němčina pro 4. ročník ZŠ, Brno (Albion), 109 stran, z toho Maroušková s. 3 – 73 a 104 – 109. ISBN 80-86853-00-4

Zvané přednášky, příspěvky na mezinárodních konferencích

 • „Traditionen und Perspektiven der Ausspracheschulung im DaF-Unterricht“, mezinár. konference „Traditionen und Perspektiven des DaF in der Europäischen Union, Hradec Králové, 29. – 31. 10. 2008
 • "Altneu und/oder neualt in der Ausspracheschulung im Germanistikstudium", mezinár. konference IX. Deutschlehrer- und Germanistentagung der Slowakei, Bratislava, 11. – 13. 9. 2008
 • „Deutschausbildung in der Tschechischen Republik“, mezinár. konference v SRN na téma Das Studienkolleg im 21. Jahrhundert. Zittau, září 2005.

Organizace vědeckých setkání

 • (10/2006) Didaktické kolokvium o interkulturním zaměření vyučování jazyků na rakouských a českých základních školách s modulem výukové praxe. Projekt AKTION PF UJEP a Pädag Linz (Rakousko)
 • (3/2004) Organizace mezinár. kolokvia Komunikační procesy v Euroregionech PF UJEP