Sidebar

30
lis, čt
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: pavlina.mackova@ujep.cz
tel.: +420 475 286 490
kancelář: B 116
úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 11:30; 12:30 – 15:00

Pozice

Sekretářka KGER

Sekretariát KGER zajišťuje

  • poskytuje potřebné informace studentům (ohledně přítomnosti vyučujících, kanceláří, konzultací, výuky, harmonogramy SZZ a obhajob, hesla do dokumentů na web stránkách FF aj.)
  • na sekretariátu katedry lze zanechávat žádosti k vyřízení pro vedoucí KGER
  • k dispozici jsou zde poštovní přihrádky jednotlivých vyučujících, kde lze na základě předchozí domluvy s vyučujícím zanechat potřebné dokumenty, seminární práce aj.
  • zadání výsledků do Stagu (pouze v ojedinělých případech, zejména když se vyučujícímu nedaří zadat výsledky do systému, vždy budou vloženy na základě dohody s vyučujícím a po vyplnění příslušného formuláře)
  • odevzdání katedrové přihlášky a materiálů k SZZ
  • odevzdání BP a DP (nejprve musí se student dostavit na příslušné stud. odd. fakulty, kde obdrží razítko, bez razítka nebudou práce přijaty)
  • lze zde zakoupit některé studijní materiály