Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: jarmila.jehlickova@ujep.cz
tel.: 475 286 484
kancelář: B 102

K osobě

Vzdělání

 • 1998 absolvovala PF UJEP v Ústí nad Labem, magisterské studium učitelství Čj – Nj
 • od 2014 v doktorském studiu na FF MU Brno - Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Disertační práce je zaměřena na problematiku Útěku a odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva v literatuře pro děti a mládež
 • 2004-2005 stipendijní pobyt na TU Dresden – Herbert Quandt Stipendium
 • 11/12 2005 badatelský pobyt v Německém státním literárním archívu (DLA), Marbach am Neckar, Německo, téma: „H. G. Adler – literatura holocaustu“
 • 05/06 2006 badatelský pobyt v Německém státním literárním archívu (DLA), Marbach am Neckar, Německo, téma: „Odsun a vyhnání v německé literatuře pro děti a mládež“
 • 04/2011-02/2012  stipendijní pobyt Hermann-Niermann Stiftung/Studienbörse Germanistik na Julius-Maximilians- Universität Würzburg
 • 06/2012 stipendijní pobyt ÖAD na PPH Linz

Pedagogická činnost

 • 1997-2000 lektorka Nj a Čj pro Institut obchodní výchovy v Ústí nad Labem
 • 1999-2000 lektorka němčiny pro Mezinárodní jazykový institut Most
 • 2000-2001 lektorka na katedře germanistiky PF UJEP
 • od r. 2001 odborná asistentka na KGER PF UJEP, od r. 2006 na FF UJEP
 • 2006-2009 lektorka Čj na Hochschule Zittau/Görlitz, SRN

Členství a funkce

 • předsedkyně Disciplinární komise FF UJEP
 • koordinátorka souvislé pedagogické praxe na KGER
 • členka komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • členka komise pro státní závěrečné zkoušky

Výuka

 • Česká témata a motivy v německojazyčné literatuře
 • Česko-německé vztahy v hudbě
 • Česko-německé vztahy ve výtvarném umění
 • Dějiny literatury NJO II (od r. 1848 do r. 1933)
 • Německá literatura pro děti a mládež
 • Německá literatura z Českých zemí I, II
 • Odsun a vyhnání v německy psané literatuře
 • Průběžná pedagogická praxe
 • Reflektovaná pedagogická praxe
 • Souvislá pedagogická praxe

Oblasti vědeckého bádání

 • Útěk, odsun a vyhnání v německy psané literatuře pro děti a mládež
 • Holocaust v německé literatuře z Českých zemí
 • Německy psaná literatura z Čech a Moravy

Publikační činnost

Antologie

 • Arnold, H./ Jehličková, J./ Cornejo, R./ Zeidler, H. (2000): Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur, Ústí nad Labem: UJEP, 196 stran, ISBN 80-7044-332-4

Vědecké stati

 • Jehličková, J. (2018): Migration und Integration im Literaturunterricht. In: Janíková, V./ Brychová, A./ Veličková, J./ Wagner, R. (Hgg.): Sprachen verbinden. Hamburg: Dr. Kovač, str.  309-316, ISBN 978-3-8300-9698-6
 • Jehličková, J. (2016): Erinnern und Erzählen oder Über die Vermittlung von nachdenklichen Themen den kleinsten Lesern. In: Bohušová, Z./ Ďuricová, A. (Hgg.): Germanistik interdisziplinär. Hamburg: Dr. Kovač, str. 337-342, ISBN 978-3-8300-9148-6
 • Jehličková, J. (2013): Bitte sage mir, welchen Weg ich gehen soll oder Die Kinderklassiker im Wandel. In: Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts. Hamburg: Dr. Kovač,  str. 231-241,  ISBN 978-3-8300-7104-4
 • Jehličková, J. (2012): Marionetten spielen Theater für den Kaiser. In: Lang, E./ Pólay, V./  Szatmári, P./ Takács, D. (Hgg.): Schnittstellen – Sprache – Literatur – Fremdsprachendidaktik. Studien zur Germanistik. Band 43. Hamburg: Dr. Kovač, str. 185-192,  ISBN 978-3-8300-5929-5
 • Jehličková, J. (2011): Fremd- und Vertrautsein im Werk von Annelies Schwarz. In:  Beníšková, B./ Culková, V. (Hgg.): Lingvodiverzita a multikulturalismus. Pardubice: Univerzita Pardubice, str. 112-116, ISBN 978-80-7395-363-8
 • Jehličková, J. (2010): Hold německé pražské literatury velikánům české hudby. In: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: UJEP, str. 13-19,  ISBN 978-80-7414-298-7
 • Jehličková, J. (2009): Verluste als Wege zur Suche nach eigener Identität. In: Lingua tyrnaviensis 2009. Hrsg. v. Ľ. Jančovičová. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavské univerzity, str. 80-85, ISBN 978-80-8082-283-5
 • Jehličková, J. (2009): Die Kinderlyrik im DaF-Unterricht. In: Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich. Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik. Hrsg. v. E. Bialek und K. Huszcza. Dresden/ Wroclaw: Neisse, str. 183-189, ISSN 1426-7241
 • Jehličková, J. (2009): Wann bekommt ein Deutscher Fünfundzwanzig? oder Über die sprachliche Spezifik im Werk von Otfried Preußler. In: Traditionen und Tendenzen der Ausspracheschulung im DaF-Unterricht. II. Köningsgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Traditionen und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa. Beiträge zur germanistischen Pädagogik. sv. IV.  Hrsg. v. J. Ondráková/ J. Berger/ P. Besedová. Hradec Králové: Gaudeamus, str. 132-142, ISBN 978-80-7435-023-8
 • Jehličková, J. (2008): „Tinten“-Trilogie – deutscher Harry Potter oder eine unendliche Geschichte? Die phantastische Geschichte bezaubert Kinder und Erwachsene im ganzen Europa. In: Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. Olomouc: Univerzita Palackého, str. 253-159, ISBN 978-80-244-2252-7
 • Jehličková, J. (2008): Přínos německé pražské literatury a Oskara Bauma na poli literárním a hudebním. In: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, str. 122-130, ISBN 978-80-7414-076-1
 • Jehličková, J. (2007): Berliner Begegnungen – Liedertexte im interkulturellen Kontext. In: Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Univerzita Pardubice: Filozofická fakulta, str. 111-115,  ISBN 978-80-7395-086-6
 • Jehličková, J. (2007): Flucht und Vertreibung in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. In: Aussiger Beiträge 1 (2007), str. 71-77,  ISSN 1802-6419
 • Jehličková, J. (2007): Deutsch-tschechische Beziehungen in der deutschsprachigen Literatur für Kinder und Jugendliche. In: Sprach – und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. München: Lincom europa, str. 127-132, ISBN 978-3895-8650-39
 • Jehličková, J. (2007): Význam německy psané literatury pro studenty a učitele němčiny. In: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno, str. 93-97,  ISBN 80-7044-715-X
 • Jehličková, J. (2006): Theresienstädter Literatur. In: Heinemann, M. (Hg.): Deutsch- Sprache der Euroregion(en). Konferenz Beiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23. November 2006. Liberec: Bor, str. 199-205,  ISBN 80-86807-29-0
 • Jehličková, J. (2006): Die wechselvolle Geschichte deutsch – tschechischer Beziehungen am Beispiel der Familie Schmelzer im Roman Cejch (Unterm Mittagsstein) von Zdenĕk Šmíd. In: Erzgebirge – Heimat und domov. Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 71-79, ISBN 3-631-55027-8
 • Jehličková, J. (2005): Die neuentdeckte Literatur aus Theresienstadt, aus dem sog. Ghetto. In: Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls für Germanistik. Hrsg. von H. Bergerová, R. Cornejo und E. Harring. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, str. 115-119, ISBN 80-7044-645-5
 • Jehličková, J. (2004): Das zeitgeschichtliche Thema der deutsch – tschechischen Beziehungen in der deutschsprachige Literatur für Kinder und Jugendliche. In: Zbornik prispevkov zo VII. konference SUNG Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache? v Banské Bystrici, Slovensko, ve dnech 1. - 4. 9. 2004. Banská Bystrica: SUNG, str. 285-288, ISBN 80-89057-05-5
 • Jehličková, J. (2004): Osobnost a dílo filozofa, sociologa a básníka H. G. Adlera. In: Hovory. 9. Sborník Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové k 70. výročí otevření Milíčova domu 1933-2003, str. 76-80,  ISBN 80-86779-01-7
 • Jehličková, J. (2004): Historik i básník H. G. Adler (1910-1988). In: Sborník z konference Ackermann-Gemeinde Perspektivy mladé generace pro Evropu, Česko-německé vztahy v pracích studentů. München: Institutum Bohemicum der A – G / Ústí n. Labem: Univerzita J. E. Purkyně, str. 42-46, ISBN 80-7044-556-4
 • Cornejo, R./ Jehličková, J. (2001): Německy psaná literatura pro děti a mládež. In: Cizí jazyky 5/2000-2001, roč. 44, str. 154-156.

Recenze

 • Jehličková, J. (2015): Bescansa, Carme/Nagelschmidt, Ilse (Hgg.) (2014): Heimat als Chance und Herausforderung. Repräsentationen der verlorenen Heimat. Berlin: Frank & Timme. In: Aussiger Beiträge 9/2015, str. 253-255, ISSN 1802-6419
 • Jehličková, J. (2014): Ulbrecht, Siegfried/Platen Edgar (Hgg). (2012): Peter Härtling. Germanoslavica, Jg. 23, Heft 2/2012. In: Aussiger Beiträge 8/2014, str. 217-219, ISSN 1802-6419
 • Jehličková, J. (2013): Heinrichová, Naděžda/ Hrdličková, Jana: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2012. In: Aussiger Beiträge 7/2013, str. 259-260, ISSN 1802-6419
 • Jehličková, J. (2013): Motyčka, Lukáš/ Opletalová, Veronika (Hrsg.): Literarische Wanderungern durch das deutsche Olmütz. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. In: Aussiger Beiträge 7/2013, str. 268, ISSN 1802-6419
 • Jehličková, J. (2012): Karsten Rinas/ Birgit Gunsenheimer/ Veronika Opletalová: Übungsbuch zur deutschen Wissenschaftssprache. Olomouc: Palacký-Universität, 2011. In: Aussiger Beiträge 6/2012, S. 288-289, ISSN 1802-6419
 • Jehličková, J. (2010): Ulrike Eder: "Mehrsprachige Kinder- und Jugendliteratur für mehrsprachige Lernkontexte." Wien: Praesens Verlag, 2009. In: Aussiger Beiträge 4/2010, str. 158-159, ISSN 1802-6419
 • Jehličková, J. (2010): Stefan Krist/Patricia Brooks/Günter Vallaster (Hrsg.): "Das literarische Sprachlabor. Workschop-Konzepte für den Deutsch-Unterricht." Wien: Praesens Verlag, 2009. In: Aussiger Beiträge 4/2010, str. 166-168, ISSN 1802-6419

Projekty

 • 2017 AKTION 78p12: Interkultureles und interaktives Erleben der gemeinsamen Geschichte (řešitelka)
 • 2012 AKTION 62p2: Gemeinsame Geschichte erleben: interkulturell, interdisziplinär, interaktiv (řešitelka)
 • 2012 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Migrace jako interkulturní a literární fenomén (spoluřešitelka)
 • 2012 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Reflexe 2. světové války a holocaustu v německy psané literatuře (spoluřešitelka) 
 • 2011 AKTION 60p11: Reflexion der Kunst in Kultur- und Bildungskonzepten – interaktive Workshops zu tschechisch-österreichischen interkulturellen Beziehungen (řešitelka)
 • 2011 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Migrace jako interkulturní fenomén současnosti (spoluřešitelka)
 • 2010 AKTION 56p19: Binationales Kolloquium zur Problematik der Migrationsformen im 20. und 21. Jahrhundert (Flucht und Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung, Eiserner Vorhang) in Geschichte und Kunst (řešitelka)
 • 2009 AKTION 53p9: Kolloquium zur Problematik des Holocaust in Literatur, Musik, Sprache, bildender Kunst und Unterricht in Verbindung mit der Besichtigung der Holocaust-Gedenkstätten in Terezín/Theresienstadt, Mauthausen und Schloss Hartheim (spoluřešitelka s dr. Hanou Bergerovou)
 • 2005 AKTION 42p5: Didaktische Austauschexkursion von Lehramtstudenten des Lehrstuhls für Germanistik der UJEP Ústí nad Labem und der PÄDAK Linz mit interkulturellem Schulpraxismodul (spoluřešitelka, řešitel doc. PhDr. Veselý, CSc.)
 • 2004 AKTION 39p5: Fachexkursion von Studenten des Lehrstuhls für Germanistik der UJEP Ústí nad Labem nach Oberösterreich u. der Lehrstudenten der PÄDAK Linz in die ČR mit didaktischer interkultureller und literaturhistorischer Zielsetzung (spoluřešitelka)
 • 2003 AKTION 36p4: Projekt vědecké spolupráce a výměny studentů učitelství katedry germanistiky UJEP a Pedagogické akademie Linz (spoluřešitelka)
 • 2002-2003 AKTION: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Lehstuhl für Germanistik der PF UJEP in Ústí nad Labem (spoluřešitelka)

Obhájené diplomové a bakalářské práce

doc Obhájené diplomové a bakalářské práce