Sidebar

30
lis, čt
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: monika.strzinkova@ujep.cz
tel.: 475 286 400
kancelář: A 317

Téma dizertační práce

Die Ikone Božena Němcová interkulturell und intermedial. Eine komparative Analyse im Rahmen der deutschsprachigen und der tschechischen Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts

Vedoucí práce: doc. Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.