Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Kontakty

e-mail: Eva.Krovova@ujep.cz
tel.: 475 286 473
kancelář: B 106

K osobě

 • 1989 SZZ v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (později UJEP), Český jazyk a literatura – Německý jazyk
 • 1989 - 1992 učitelka, Gymnázium a SPgŠ v Ústí n.L., učitelka ČJ, NJ
 • 1992 - 2009 PF/FF UJEP, odborná asistentka, katedra germanistiky – výuka Normativní gramatika NJ, Morfologie NJ a Lexikologie NJ, Praktická jazyková cvičení
 • 1993 Stipendium německého Bundestagu, Bonn (5 měsíců)
 • 2006 Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele Juridicum UK Praha ukončené certifikátem
 • od r. 2006 koordinátorka programu Erasmus a pracovnice oddělení pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP
 • 2009 - 2012 odborná asistentka na Jazykovém centru FF UJEP (výuka NJ negermanistických oborů na FF, výuka odborné němčiny pro historiky a studenty magisterského studia Politická filozofie)
 • od r. 2012  odborná asistentka na katedře germanistiky FF UJEP
 • od r. 2016   doktorské studium studijního programu "Specializace v pedagogice", obor "Didaktika cizího jazyka"  na PdF MU v Brně, téma dizertační práce "Rozvoj řečové dovednosti psaní ve filologickém studiu germanistiky" (školitelka: Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.)

Členství a funkce

 • zástupkyně vedoucí katedry (od r. 2016)
 • koordinátorka programu Erasmus na KGER
 • koordinátorka výuky jazykových cvičení NJ
 • koordinátorka odborných praxí KGER
 • koordinátorka 1. ročníku prezenčního studia

 čĆVýuka

 • Didaktika NJ I, II
 • Gramatický proseminář
 • Morfologie I, II
 • Jazykové dovednosti I, II
 • Komunikativní kompetence I, II
 • Písemný projev
 • Propedeutika vědecké práce
 • Překladatelský seminář
 • Základy didaktiky NJ

 

Další aktivity

 

 • Účast na kurzech DLL Goethe-Institutu v Praze (Deutsch lehren lernen)
 • Překlady odborných textů, zejména z oblasti historie
 • Výuka češtiny jako cizího jazyka (češtiny pro cizince) 

 Oblasti vědeckého bádání

 • Didaktika němčiny jako cizího jazyka (oborová didaktika)

Publikační činnost

Vědecké stati

 • Krovová, E (2017): Psaní ve výuce německého jazyka u studentů filologického studia germanistiky. In Janíková, V.; Hanušová, S. Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, s. 73-101. ISBN 978-80-210-8868-9.
 • Krovová, E. (2003):  Die deutschen Abtönungspartikeln denn und ja und ihre möglichen Entsprechungen im Tschechischen. Ein Beitrag zu Untersuchungen der Abtönungspartikeln aus konfrontativer, deutsch-tschechischer Sicht. In: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 144-158.   ISBN 80-7041-162-7
 • Krovová, E. (2003): Další vzdělávání učitelů němčiny v Ústeckém kraji. In: Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi, roč. 46, č. 4/2003, s. 300-301, ISSN 1210-0811
 • Krovová, E. (2002):  K některým možnostem využití elektronického jazykového korpusu ve výuce němčiny. In: Škoda, Jiří (ed.): Aktivní konstrukce poznání. Ústí nad Labem: UJEP, s. 46-50. ISBN 80-7044-427-4

Učební materiály

 • Bergerová, H./ Krovová, E. (2007): Lexikologie (studijní opora). Ústí nad Labem: UJEP.
 • Krovová, E. (2006): Gramatický proseminář (studijní opora). Ústí nad Labem: UJEP.
 • Krovová, E. (2005): Normativní mluvnice (studijní opora). Ústí nad Labem: UJEP.

Projekty

 • 2018-2020 SGS: Vliv kooperativního psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní studentů germanistických studijních oborů
 • 2018 IP PO2 Pokračování inovací odborných praxí studijních oborů FF UJEP za účelem zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
 • 2017-2018 SGS: Motivační strategie učení německému jazyku (spoluřešitelka, realizováno ve spolupráci s FSE)
 • 2012-2015 Multimediální vzdělávání posluchačů magisterských studijních programů,  CZ.1.07/2.2.00/28.0299  OPVK 2.2, příjemce ČVUT, UJEP – partner projektu, koordinátorka cílové skupiny UJEP (1.3.2012 - 28.2.2015)
 • 2009-2012 Nová media ve vědě a výzkumu,  CZ.1.07/2.3.00/09.0097, OPVK 2.3, příjemce ČVUT, UJEP – partner projektu, http://ff.ujep.cz/esf/resene-projekty_nova-media.html, koordinátorka cílové skupiny UJEP (01.09.2009 - 31.08.2012)
 • 2009-2012 Česko-saská vysokoškolská iniciativa, Program Cíl 3 ČR – Sasko (Lead Partner TU Chemnitz (01.07.2009 - 31.05.2012), http://www.sthi.eu/o-projektu, koordinátorka projektu za FF UJEP
 • 2002-2004 Výzkumný záměr PF UJEP: CEZ J12/98:134300003 Aktivní konstrukce poznání
 • 2002 FRVŠ Koncepce dalšího vzdělávání učitelů němčiny v regionu, řešitelka projektu na KGER PF UJEP

Obhájené DP a BP

 • 2018 Lukáš Bedenk: Spezifika im Deutschunterricht der Schüler mit ADH Störungen
 • 2018 Anna Janečková:   Motivation der Schüler, an einem Praktikum in Deutschland teilzunehmen
 • 2007 Jana Pokorná: Untersuchungen zur Verwendung von Anglizismen in der Werbung im deutschen und tschechischen Fernsehen
 • 2006 Radka Brejchová: Zur Problematik der Artikelwörter im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
 • 2006 Karel Kadeřábek: Untersuchungen zu deutschen Funktionsverbgefügen in der Weimarer Verfassung und dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
 • 2005 Petr Flégr: „Gemelkt“ oder „gemolken“? Zu Verben mit mehreren Formen im Präteritum und Partizip II ohne Bedeutungsunterschied
 • 2005 Vladimíra Frühaufová: Untersuchungen zur sprachlichen Höflichkeit in der Kommunikation
 • 2004 Jitka Gruntová: Konfrontative deutsch – tschechische Untersuchungen zu Abtönungspartikeln (in Dramen von Thomas Bernhard)
 • 2004 Markéta Šafránková: Vergleichende deutsch – tschechische Untersuchungen zu Gradpartikeln
 • 2004 Jiří Štěpánek: Morphologische, syntaktische und semantische Merkmale der durch Präfixe an- und auf- modifizierten Verben
 • 2003 Lenka Lexová: Untersuchungen zu Abtönungspartikeln in elektronischen Wörterbüchern (CD-ROM und Internet)
 • 2003 Lenka Pechoušová: Probleme bei der Bildung und Verwendung des Präteritums und Perfekts bei den tschechischen Deutschlernenden (Eine Untersuchung in Grundschulen und Gymnasien)
 • 2003 Lenka Žáková: Abtönungspartikeln als Problem im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
 • 2002 Markéta Maráková: Vergleichende Untersuchungen zu eineigen Abtönungspartikeln aus der lexikographischen Sicht
 • 2002 Dita Miková: Grad der Sicherheit – Untersuchungen zur Modalität im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
 • 2002 Daniela Pokorná: Notwendigkeit – Möglichkeit. Untersuchungen zur Modalität im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
 • 2001 Petra Valentová: Untersuchungen zum Passiv im Unterricht Deutsch als Fremdsprache