Sidebar

18
srp, ne
14 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí: Mgr. Eva Krovová

Tajemnice katedry: Mgr. Jarmila Jehličková

Sekretářka: Pavlína Máčková

Profesoři / profesorky:

prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Docenti / docentky:

doc. Hana Bergerová, Dr.

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

doc. Dr. phil. Mirek Němec

- agenda BP a DP

Odborní asistenti / odborné asistentky:

Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.

Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

Mgr. Jarmila Jehličková

- koordinátorka pedagogických praxí, rozvrh

Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

- vedoucí centra CEPRONIV, koordinátor kombinovaného studia a výukové platformy Moodle

Mgr. Eva Krovová

- koordinátorka programu ERASMUS+, jazykových cvičení NJ a odborné praxe

Mgr. Monika Růžičková

Asistenti / asistentky:

Mgr. Andrea Frydrychová

- katedrová stipendia

Zahraniční lektoři / lektorky:

Dr. Karin Wozonig

- rakouská lektorka

Externisté / externistky:

em. prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Mgr. Lucie Obrová

Doktorandi / doktorandky:

Mgr. Karl-Heinz Gmehling, M.A. 

Mgr. Gabriela Šilhavá

Knihovnice: Květoslava Vlachová