Sidebar

21
kvě, so
48 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: doc. Hana Bergerová, Dr.

Zástupce vedoucí: doc. Dr. phil. Miroslav Němec

Tajemnice katedry: Mgr. Jarmila Jehličková

Sekretářka: Pavlína Máčková

Profesoři / profesorky:

prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Docenti / docentky:

doc. Hana Bergerová, Dr.

- garantka studijního programu Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

- koodinátorka dvojitého diplomu, garantka DS a mag. IKG

doc. Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

doc. Dr. phil. Miroslav Němec

Odborní asistenti / odborné asistentky:

Mgr. Andrea Frydrychová

- koordinátorka jazykových cvičení NJ

Mgr. Petra Fuková, Ph.D.

- vedoucí Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturní vzdělávání - CEPRONIV
- katedrální stipendia
- koordinátorka pedagogických praxí

Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.

- koordinátorka programu ERASMUS+

Mgr. Jarmila Jehličková

- rozvrh katedry

Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

- garantka bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Mgr. Monika Růžičková

- koordinátorka kurzů DLL

Zahraniční lektoři / lektorky:

Manuel Kloibhofer, M.A.

Externisté / externistky:

em. prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Doktorandi / doktorandky:

Mgr. Markéta Brožová

Mgr. Andrea Frydrychová

Annabelle Jänchen, M.A.

Mgr. Martina Mühlberg Krejčová

Mgr. Gabriela Šilhavá

Mgr. Monika Stržínková

Knihovnice: Mgr. Gabriela Šilhavá