Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: doc. Hana Bergerová, Dr.

Zástupce vedoucí: doc. Dr. phil. Miroslav Němec

Tajemnice katedry: Mgr. Andrea Frydrychová

Sekretářka: Pavlína Máčková

Profesoři / profesorky:

prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Docenti / docentky:

doc. Hana Bergerová, Dr.

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

- koodinátorka dvojitého diplomu, garantka DS a mag. IKG

doc. Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

doc. Dr. phil. Miroslav Němec

- agenda BP a DP

Odborní asistenti / odborné asistentky:

Mgr. Andrea Frydrychová

- katedrová stipendia, koordinátorka jazykových cvičení NJ, rozvrh katedry

Mgr. Petra Fuková

Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.

- koordinátorka programu ERASMUS+

Mgr. Jarmila Jehličková

- koordinátorka pedagogických praxí

Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

- garantka bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

- vedoucí centra CEPRONIV, koordinátor kombinovaného studia a odborné praxe

Mgr. Monika Růžičková

- koordinátorka kurzů DLL

Zahraniční lektoři / lektorky:

Dr. Karin Wozonig

- rakouská lektorka

Externisté / externistky:

em. prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Mgr. Lucie Obrová

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Doktorandi / doktorandky:

Mgr. Karl-Heinz Gmehling, M.A.

Annabelle Jänchen, M.A.

Mgr. Martina Mühlberg Krejčová

Mgr. Gabriela Šilhavá

- tutorka 1. ročníku bak. studia

Knihovnice: Květoslava Vlachová