Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

  • Fakultní koordinátorka: Mgr. Monika Stržínková, e-mail: monika.strzinkova@ujep.cz (řeší všechny administrativní záležitosti v součinnosti s rektorátem UJEP)
  • Akademická koordinátorka na KGER: Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz (radí při výběru univerzit a předmětů, řeší uznávání předmětů po návratu)

Program Erasmus+ umožňuje pobyt v zahraničí opakovaně na každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D), a to vždy rozsahu max. 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Uznávání zápočtů a známek v rámci programu ERASMUS+ se řídí následujícími pravidly: 

V rámci programu ERASMUS+ nabízí katedra germanistiky FF UJEP studijní pobyty na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách

Aktuální přehledný seznam platných meziinstitucionálních smluv a další informace zahraničního oddělení UJEP o programu ERASMUS+ naleznete zde.


 

Zdroj: DAAD-Letters, Nr. 3. Dezember 2008, 28. Jg., S. 22

Studijní pobyty

  • Kdy se mohu přihlásit? Výběrové řízení probíhá vždy v říjnu (pro LS daného akademického roku) a v únoru (pro ZS následujícího akademického roku). Aktuální termín odevzdávání přihlášek je uveden na webových stránkách FF.
  • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o studijní pobyt postupují dle pokynů v aktuálně vyhlašovaném výběrovém řízení (formuláře, termíny).
  • Od kterého semestru se mohu přihlásit? Je možno hlásit se již od LS prvního ročníku (tedy tak, aby studijní pobyt začínal v ZS druhého ročníku). Záleží na uvážení každého zájemce. Před zahájením studia na zahraniční univerzitě je třeba mít ukončený 1. ročník!
  • Jak dlouhý je studijní pobyt Erasmus? Studenti většinou vyjíždějí na jeden semestr (v závislosti na meziinstitucionální smlouvě). Pobyt je ale možno po dohodě s přijímající i domácí univerzitou prodloužit inrofmace podává fakultní koordinátorka).
  • Mohu v rámci studia absolvovat dva či více studijních pobytů Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Více informací naleznete