Sidebar

20
led, so
34 Aktuality

Písemný test (zkouška) z Úvodu do studia literatury pro skupiny USL a 2USL denního studia se koná 23.1. od 13 hodin v místnosti A219. Zkouška byla posunuta, jak jsem již oznamovala emailem, z 10. na 13. hodinu. 

Veronika Jičínská

Вивчайте з нами германістику на німецькому рівні в чеських умовах!

 • Високий рівень бакалаврських та магістерських програм
 • Безкоштовне навчання  (з можливістю отримання стипендії на житло та за досягнення)
 • Низькі витрати на життя (порівняно з Німеччиною)
 • Подвійний диплом (англ. Double Degree, титулимагістр Mgr. та M.A.) з Університетом Байройт (нім. Bayreuth)
 • 60 км до метрополю Саксонії, Дрездену, та 100 км до Праги
 • Довготривалі стипендійні проживання на партнерських университетах у Німеччині ті Австрії
 • Австрійська бібліотека (нім. Österreichbibliothek) та багато оснащена бібліотека на кафедрі
 • Багаті культурні заходи
 • Професіональна практика на договірних чеських та німецьких університетах
 • Абітурієнти з випускними іспитами з німецької мови або з наявністю сертифіката про закінчення курсів з німецької мови будуть прийняті без вступних екзаменів
 • Українськомовний репетитор (ukr@ujep.cz)

Студійні програми: детальніше ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ

 • Бакалавр:
  • Інтеркультурна германістика
  • Німецька мова та література у комбінації з англійською/чеською мовою та іншими спеціалізаціями
 • Магістр:
  • Німецька філологія у чесько-німецькому інтеркультурному контексті
   • З можливістю придбання подвійного диплому (англ.Double Degree) у співпраці з Університетем Байройт (перший рік навчання в Усті над Лабем, другий рік зі стипендією в Байройту (нім. Bayreuth)) – детальніше ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ
  • Вивчання німецької мови та літератури – самостійно та в поєднанні з іншими спеціалізаціями

Про нашу кафедру ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ.

Інформація про приймальну комісію ЧЕСЬКОЮ.

Контакти:

ukr@ujep.cz – Наш українськомовний репетитор Дарія Курпас Вам відповість на Ваші запитання, допоможе з написанням заяв та на початку вичання Вами німецької мови в Усті над Лабем.

FacebookFacebook Dasha Kurpas

Novinky

Připravujeme

 • Jičínská, V. (2017): 'Reine Sprache'/Übersetzungssprache. Die Neuordnung des semiotischen Raumes im Werk deutschjüdischer Schriftsteller und Intellektueller (Hugo von Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka). Dresden Thelem (Reihe Lesecher).

Изучайте с нами германистику на немецком уровне в чешских условиях!

 • Высокий уровень бакалаврских и магистрских программ
 • Бесплатное образование (с возможностью получения стипендии на проживание и за успеваемость)
 • Низкие затраты на жизнь (по сравнению с Германией)
 • Двойной диплом (англ. Double Degree, титулы Mgr. a M.A.) с университетом в Байройте (нем. Bayreuth)
 • 60 км до мегаполиса Саксонии, Дрездена, и 100 км до Праги
 • Долговременные стипендийные проживания в партнёрских университетах в Германии и Австрии
 • Австрийская библиотека (нем. Österreichbibliothek) и хорошо оснащенная библиотека на кафедре
 • Множество культурный мероприятий
 • Профессиональная практика в договоренных чешских и немецких университетах
 • Абитуриенты с выпускным экзаменом по немецкому языку (ДПА/ЕГЭ) или с наличием сертификата об окончании курсов по немецкому языку будут приняты без вступительных экзаменов
 • Русскоговорящий репетитор

Учебные программы: подробно на ЧЕШСКОМ и НЕМЕЦКОМ

 • Бакалавратура:
  • Интеркультурная германистика
  • Немецкий язык и литература в комбинации с английским языком, чешским языком и другими специальностями
 • Магистратура:
  • Немецкая филология в чешско-немецком интеркультурном контексте
   • С возможностью получения двойного диплома (англ. Double Degree) при сотрудничестве с Университетом в Байройте (первый год обучения в Усти-над-Лабем, второй год со стипендией – в Байройте) – подробно на ЧЕШСКОМ и НЕМЕЦКОМ
  • Педагогика немецкого языка и литературы – независимо и в комбинации с дальнейшими специальностями

О нашей кафедре на ЧЕШСКОМ и НЕМЕЦКОМ.

Информация о вступительной кампании на ЧЕШСКОМ.

Контакти:

rus@ujep.cz – Наш українськомовний репетитор Дарія Курпас Вам відповість на Ваші запитання, допоможе з написанням заяв та на початку вичання Вами німецької мови в Усті над Лабем.

FacebookFacebook Dasha Kurpas

Další články...