Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Populärkulturen im intertextuellen Kontext am Beispiel der deutsch-tschechischen Wechselbeziehungen

Mezinárodní germanistická konference v rámci realizace projektu „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" 2017-2020

  • Datum a místo konání: 27.-29.06.2019, FF UK Praha
  • Pořadatelé: Ústav germánských studií FF UK v Praze ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem
  • Organizátoři: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Ustí nad Labem), Prof. Dr. Manfred Weinberg (Praha), Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (Praha)
  • URL: http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/uber