Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität

Mezinárodní germanistická konference v rámci realizace projektu „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" 2017-2020

  • Datum a místo konání: 26.-28.04.2018 Ústí nad Labem
  • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Univerzitou Řezno a ÚGS FF UK v Praze
  • Organizátoři: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Ustí nad Labem), doc. Dr. phil. Mirek Němec (Ústí nad Labem), Prof. Dr. Manfred Weinberg (Praha)

Webové stránky konference:  http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/regionale-call-for-papers

Publikace vybraných příspěvků in: Aussiger Beiträge 12/2018