Sidebar

22
čec, po
16 Aktuality

Katalogy mediotéky

Kontakty

 • Umístění: FF budova B, suterén - místnost B 010
 • Správce: Květoslava Vlachová
 • Tel.: (+420) 475 286 471
 • E-mail: kvetoslava.vlachova@ujep.cz

Otevírací doba

 • PO - ČT 08:00 - 18:00
 • Zkouškové období: PO - ČT 08:00 - 15:00

pdf Pravidla provozu studovny a mediotéky KGER

 

Knihovna a multimediální studovna KGER vznikla 19. 9. 2007 sloučením stávající mediotéky (z r. 2001) a tří dílčích knihoven. Byla zřízena z prostředků grantu MŠMT (Grant RG 3978/2000: „Cizojazyčná mediotéka“, řešitelka doc. Cornejo), z prostředků PF UJEP a Filozofické fakulty UJEP, jejíž součástí se KGER stala 1.10.2006. Současný rozsáhlý knižní fond mohl vzniknout především díky knižním darům Magistrátu města Vídně, Rakouského spolkového ministerstva pro vědu a výzkum, Nadace ProHelvetia v Curychu a organizace DAAD se sídlem v Bonnu. Součástí multimediální studovny jsou DVD, CD, CD-ROMy a přístup k německojazyčným satelitním programům.

K dispozici je 14 pracovních míst, z toho 3 u počítačů s připojením na internet, 2 s připojením na satelit a dvd přehrávač, 9 míst s možností připojení vlastních notebooků (přes Wifi), z toho jedno místo pro studující se specifickými potřebami. Dále je k dispozici kopírka s funkcí tiskárny a skeneru a přípojky USB.

 

Multimediální studovna nabízí uživatelům k prezenčnímu studiu:

 • sledování aktuálních pořadů všech německých televizních a rádiových programů volně dostupných přes digitální SATELIT

 • přístup k počítači a internetu s možností e-mailu, skenování, kopírování a černobílého tisku potřebných studijních materiálů

 • DVD (zejména autorské portréty, záznamy divadelních představení, zfilmovaná literární díla, filmy), CD-ROMy (encyklopedie, slovníky) a CD (hudba, reálie německojazyčné oblasti)

 

 • odbornou literaturu v oblastech

a) lingvistika (fonetika, gramatika, morfologie, lexikologie, stylistika, vývoj jazyka)

b) literatura (dějiny literatury, literární teorie, literární věda, literární kritika, divadlo, literatura z Čech aj.)

c) didaktika němčiny jako cizího jazyka

d) dějiny a reálie Německa, Rakouska a Švýcarska

e) interkulturní germanistika

 • odborné časopisy (např. Aussiger Beiträge, Bohemia, Brücken, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Cizí jazyky, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprache Deutsch, Gender a společnost, Germanoslavica, Journal Austrian Studies, Literatur und Kritik, Sprachreport, Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, Zeitschrift für mitteleuropäische Germanistik)

 • denní tisk (Die Zeit, Der Standard)

 

Allgemeine Lexika

 • DER DIGITALE GRIMM - Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
 • DEUTSCH als FREMDSPRACHE
 • DORNSEIFF. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen
 • DUDEN - Deutsches Universal Wörterbuch
 • Jeder ist käuflich, DaF Lernkrimi
 • Kindlers MALER Lexikon
 • LANGENSCHEIDTS Großwöterbuch Deutsch als Fremdsprache
 • LEXI-ROM: Rechtschreibung, Fremdwörterbuch, Sinn- und sachverwandte Wörter, Lexikon, Wörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch
 • LEXIKON der ANTIKE
 • Lexikon der SYMBOLE
 • Lexikon der WELTARCHITEKTUR
 • Metzler LEXIKON SPRACHE
 • Německý TECHNICKÝ SLOVNÍK
 • Ottův slovník naučný
 • Philosophie von PLATON bis NIETSCHE
 • SPRICHWÖRTER und ZITATE
 • WÖRTERBUCH der MYTHOLOGIE
 

Didaktik

 • Auf neuen Wegen Deu.als Fremdspr.für die Mittelst. und Oberst.3CDs
 • DEUTSCH 1 - Multimedia Sprachtrainer
 • DIDAKTIK - BIBEL: Das alte Testament
 • Didaktik - LINGUA LAND (2x)
 • Didaktik - MEMORARY Němčina (2x)
 • em 1. - 6. LEKTION
 • em 7. - 10. LEKTION
 • em Abschlusskurs (2CD)
 • HÖRTRAINING für die Mittelstufe CD 5-8
 • HÖRTRAINING für die Mittelstuffe CD 9-12
 • KONTAKT DEUTSCH
 • LANDESKUNDE DaF (TU Dresden)
 • Literární výchova jako cesta k četbě, k Didaktik 8-30
 • Němčina pro 3. ročník ZŚ ke knize Didaktik Ž-XI-46
 • NĚMČINA pro 4. ročník ZŠ - Poslechové nahrávky
 • NĚMČINA pro 4. ročník ZŠ - Výukový program
 • Německá konverzace
 • Německá slovesa
 • Schreiben und Telefonieren
 • Talk to me 1
 • Talk to me 2
 • ÜBUNGSBLÄTTER per MAUSKLICK 2x
 • Verhandlungsgespräche
 • Zvukové diktáty
 

Geschichte

 • 1848 - 1949 Ein Jahrhundert deutsche Geschichte
 • Das 18. Jahrhundert
 • Das Perikopenbuch Kaiser HEINRICHS II.
 • Der 2. WELTKRIEG
 • DER FALL DER MAUER
 • ERDKUNDE/GESCHICHTE
 • GESCHICHTE Centennia
 • GESCHICHTE – DEUTSCHLAND seit 1945
 • KRONIKA LIDSTVA
 • POLITEIA - Die deutsche Geschichte nach 1945 aus Frauensicht
 • PROPYLÄEN – Weltgeschichte
 

Landeskunde

 • 2000 STADTPLÄNE mit Complett - Routing
 • DEUTSCHER BUNDESTAG
 • Föderalismus in Deutschland 3x
 • Hallo Europa: Europa und EU - Leitfaben für Jugentliche
 • ÖSTERREICH SPIEGEL Nr. 16/01
 • SINGLES - weshalb so viele allein sind 2x
 

Linguistik

 • Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen
 • Die RECHTSCHREIBREFORM auf einen Klick
 • Einführung in die LINGUISTIK (2x)
 • Neue deutsche RECHTSCHREIBUNG
 • PHONETIK interaktiv (2x)
 • Schwyzertüütsch – Praktische Sprachlehre
 

Literatur

 • AUTORENLEXIKON des 20. Jh.
 • Autoři světové literatury pro DĚTI A MLÁDEŽ
 • Deutsche Literatur von LESSING bis KAFKA (3x)
 • Epochen der Literatur III - ROMANTIK
 • GRUPPE 47 (von H. Arnold; 2x)
 • Ich hörte sagen, Gedichte und Prosa, Celan Paul, 2x
 • KILLY - LITERATURLEXIKON (3x)
 • KLASSISCHE WERKE - deutsche Literatur (2x)
 • Lexikon der Weltliteratur - WILPERT
 • LYRIK I - Barock
 • LYRIK II - Romantik
 • LYRIK III - 20. Jahrhundert
 • SACHWÖRTERBUCH - LITERATUR (3x)
 • STURM und DRANG / KLASSIK (2x)
 • Zeitgenössische Literatur 1945 - 1967
 • Zeitgenössische Literatur 1968 - 2000
 • ŽMEGAČ - Literaturgeschichte
 

Literatur - Autoren

 • Best of Literaturhaus Salzburg
 • ERICH KÄSTNER – Klassiker auf CD
 • GOETHE
 • Günter Eich - TRÄUME (3CD)
 • HEINRICH HEINE - Leben und Werk
 • KÄSTNER – Gedichte, Briefe, Leben
 • KURT TUCHOLSKI
 • KURT TUCHOLSKI - Lieder und Texte
 • Literatur - HEINRICH HEINE
 • Martin Walser - EIN LIEBENDER MANN (zum LDA Wals 22)
 

Musik

 • Musik - CLAIRE WALDOFF
 • Musik - HERBERT GRÖNEMEYER
 • Musik - PUR
 • MUSIKGESCHICHTE
 • REQUIEM - Wolfgang Amadeus Mozart
 

Sonstiges

 • ERASMUS Web
 • TU CHEMNITZ
 • UNDE et QUO VADIS (Fak.humanit.vied Univ.Mateja Bela)