Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Vielfältige Konzepte – Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit

Mezinárodní germanistická konference ku příležitosti 25. výročí založení UJEP a 10. výročí založení Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

  • Datum a místo konání: 4.-9.10.2016 Ústí nad Labem / Praha
  • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP a ÚGS FF UK v Praze ve spolupráci s Společností pro interkulturní germanistiku (GiG) v Bayreuthu
  • Organizátoři: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Ustí nad Labem), Prof. Dr. Manfred Weinberg (Praha)

Konference se zúčastnilo přes 200 germanistů a germanistek ze 48 zemí světa ze všech 5 kontinentů!

Webové stránky konference http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/vielfaeltige-konzepte

Publikace: