Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

Díky spolupráci s Euroregionem Elbe Labe a Goethe-Institutem v Praze mohlo být v r. 2017 zřízeno při katedře germanistiky Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV), které nabízí jednak různé semináře, školení nebo exkurze pro vyučující německého jazyka v severočeském regionu a jednak realizuje animační programy pro žáky základních a středních škol. Mimo to je jeho součástí specializovaná metodicko-didaktická knihovna, jejíž fond je prezenčně k dispozici v prostorách Vědecké knihovny UJEP nebo přes meziknihovní výpůjční službu.

V rámci aktivit centra CEPRONIV jsou realizovány také společné projekty se Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD), jejichž cílem je příprava materiálů pro české školní výpravy, navštěvující muzeální expozice v Rezidenčním zámku v Drážďanech.

Ve spolupráci s Činoherním studiem v Ústí nad Labem se studující katedry germanistiky podíleli na realizaci projektu Překročit hranice, a to formou překladatelských seminářů, jejichž výsledky – překlady her současných německojazyčných dramatiků do českého jazyka studujícími germanistiky – byly následně nastudovány studenty JAMU a DAMU a prezentovány široké veřejnosti formou scénických čtení v ústeckém Činoherním studiu.

Katedra germanistiky dále spolupracuje s ústeckým Veřejným sálem Hraničářpři realizace česko-německých besed nad aktuálními společenskými tématy.

Ve spolupráci s Collegiem Bohemicem v Ústi nad Labem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka, Goethe-InstitutemRakouským kulturním fórem v Praze pořádá katedra germanistiky pro své studující a pedagogy nejen odborné přednášky a semináře, ale zejména řádu zajímavých kulturních akcí jako jsou autorská čtení, dvojjazyčné výstavy, diskusní fóra k česko-německým vztahům, prezentace významných publikací aj. (viz Archív akcí).

Písemný test (zkouška) z Úvodu do studia literatury pro skupiny USL a 2USL denního studia se koná 23.1. od 13 hodin v místnosti A219. Zkouška byla posunuta, jak jsem již oznamovala emailem, z 10. na 13. hodinu. 

Veronika Jičínská

Кафедра германской филологии Университета им. Яна Эвангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем

Изучение германской филологии в Усти-над-Лабем – это окно в среднюю Европу.

Вы изучаете немецкий язык на уровне бакалавра и хотели бы расширить свою осведомлённость в области Средней Европы? Подайте своё заявление к обучению на магистратуре на Кафедре германской филологии в университете города Усти-над-Лабем, учитесь один год в Чешской Республике и один год в немецком университете в городе Байройт и в итоге получите два титула, чешский Mgr. и немецкий M.A. одновременно!

Магистерская специальность НЕМЕЦКАЯ ФИЛОЛОГИЯ В ЧЕШСКО-НЕМЕЦКОМ МЕЖКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ (см. дополнительную информацию на чешском языке ЗДЕСЬ) предлагает:

1. Привлекательную возможность изучения межкультурной германской филологии, специализирующейся на Среднюю Европу (с акцентом на чешско-немецкие и чешско-австрийские отношения)

2. Двойной Диплом (DoubleDegree) – уникальная возможность получения чешско-немецкого двойного диплома в рамках одного курса обучения. Избранные участники окончат первый год обучения в университете в Усти-над-Лабем, а второй год в нашем партнёрском университете в городе Байройт (нем. Bayreuth), напишут одну дипломную работу, а после успешно сданных экзаменов получат как чешский, так и немецкий титул магистра Mgr. и M.A.

3. «Чешские» затраты на обучение на немецком уровне (затраты в Чешской Республике приблизительно в два раза меньше, чем в Германии), а проживание в Байройте возможно финансировать по программе Erasmus+

4. Межкультурная компетентность для частной и государственной сферы деятельности

5. Для обучения на этой специальности НЕНУЖНО сдавать экзамен по чешскому языку

6. Опекун в начале обучения

7. Возможность освоить чешский язык

8. Расположение университетского городка вблизи двух больших городов – из Усти-над-Лабем до Дрездена 60 км, а до Праги 90 км

9. Возможность обучения в рамках программы Erasmus+ в многих государствах Европейского Союза

10. Возможность последующего образования на докторской степени специальности НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА (см. дополнительную информацию на чешском языке ЗДЕСЬ)

11. Магистерское обучение следует за бакалавриатом по специальности МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (см. дополнительную информацию на чешском языке ЗДЕСЬ)

У Вас есть вопросы? Обращайтесь по следующему электронному адресу: renata.cornejo@ujep.cz(по немецкому и чешскому языку)

Вивчайте з нами германістику на німецькому рівні в чеських умовах!

 • Високий рівень бакалаврських та магістерських програм
 • Безкоштовне навчання  (з можливістю отримання стипендії на житло та за досягнення)
 • Низькі витрати на життя (порівняно з Німеччиною)
 • Подвійний диплом (англ. Double Degree, титулимагістр Mgr. та M.A.) з Університетом Байройт (нім. Bayreuth)
 • 60 км до метрополю Саксонії, Дрездену, та 100 км до Праги
 • Довготривалі стипендійні проживання на партнерських университетах у Німеччині ті Австрії
 • Австрійська бібліотека (нім. Österreichbibliothek) та багато оснащена бібліотека на кафедрі
 • Багаті культурні заходи
 • Професіональна практика на договірних чеських та німецьких університетах
 • Абітурієнти з випускними іспитами з німецької мови або з наявністю сертифіката про закінчення курсів з німецької мови будуть прийняті без вступних екзаменів
 • Українськомовний репетитор (ukr@ujep.cz)

Студійні програми: детальніше ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ

 • Бакалавр:
  • Інтеркультурна германістика
  • Німецька мова та література у комбінації з англійською/чеською мовою та іншими спеціалізаціями
 • Магістр:
  • Німецька філологія у чесько-німецькому інтеркультурному контексті
   • З можливістю придбання подвійного диплому (англ.Double Degree) у співпраці з Університетем Байройт (перший рік навчання в Усті над Лабем, другий рік зі стипендією в Байройту (нім. Bayreuth)) – детальніше ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ
  • Вивчання німецької мови та літератури – самостійно та в поєднанні з іншими спеціалізаціями

Про нашу кафедру ЧЕСЬКОЮ та НІМЕЦЬКОЮ.

Інформація про приймальну комісію ЧЕСЬКОЮ.

Контакти:

ukr@ujep.cz – Наш українськомовний репетитор Дарія Курпас Вам відповість на Ваші запитання, допоможе з написанням заяв та на початку вичання Вами німецької мови в Усті над Лабем.

FacebookFacebook Dasha Kurpas

Aktuálně připravujeme

 • Jičínská, V. (2018): 'Reine Sprache'/Übersetzungssprache. Die Neuordnung des semiotischen Raumes im Werk deutschjüdischer Schriftsteller und Intellektueller (Hugo von Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka). Dresden: Thelem (Reihe Lesecher).

V poslední době vyšlo

Organizace:

Praktikum aj.:

Knihovny, databanky:

Interkulturní germanistika:

Lingvistika:

Literatura:

Dějiny a reálie:

Výuka německého jazyka:

 • 9 (2015) Text und Stil im Wandel – neue Perspektiven der Textlinguistik und Stilistik (hrsg. von Hana Bergerová, Georg Schuppener und Petra Szatmári)
 • 8 (2014) Begegnungen und Bewegungen: österreichische Literaturen (hrgs. von Anna Babka, Renata Cornejo und Sandra Vlasta), ISSN 1802-6419, ISBN 878-80-7414-779-1 (UJEP), ISBN 978-3-7069-0813-9 (Praesens Verlag), 256 S.
 • 7 (2013) Lexikologie und Lexikografie. Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen (hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener), ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0778-1 (Praesens Verlag), 310 S.
 • 6 (2012) National – postnational – transnational? Neuere Perspektiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa (hrsg. von Renata Cornejo, Sławomir Piontek und Sandra Vlasta), ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0726-2 (Praesens Verlag), 318 S.
 • 5 (2011) Schlüsselkompetenz Germanistik. Profile und Perspektiven einer Disziplin im Wandel (hrsg. von Hana Bergerová, Ekkehard Haring und Marek Schmidt), ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0678-4 (Praesens Verlag), 228 S.
 • 4 (2010) Differenz und Hybridität: Grenzfiguren als literarischer Topos (hrsg. von Renata Cornejo, Jana Hrdličková und Karin Wozonig), ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0632-6 (Praesens Verlag), 218 S.
 • 3 (2009) Sprache, Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik in Bewegung. Aktuelle Fragestellungen germanistischer Linguistik und DaF-Didaktik (hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener), ISSN 1802-6419, ISBN 978-80-7414-144-7 (UJEP), ISBN 978-3-7069-0583-1 (Praesens Verlag), 229 S.
 • 2 (2008) Die Geburt der Identität aus dem Geiste der Ambivalenz. Betrachtungen im mitteleuropäischen Literatur- und Kulturkontext (hrsg. von Renata Cornejo und Ekkehard Haring), ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0470-4 (UJEP), ISBN 978-3-7069-0525-1 (Praesens Verlag), 229 S.
 • 1 (2007) ohne thematischen Schwerpunkt (hrsg. von Hana Bergerová und Ekkehard Haring), ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0470-4, 272 S.

Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls für Germanistik der PF UJEP in Ústí nad Labem. Ed.: Hana Bergerová, Renata Cornejo, Ekkehard Haring. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. ISBN 80-7044-645-5, stran 470

Jubilejní sborník katedry germanistiky, vydávaný k 15. výročí její existence, si klade za cíl stručně načrtnout její historii a vývoj, představit současný stav a nastínit její perspektivy a možnosti v rámci změn spojených se vstupem do EU.

Důležitou součástí sborníku jsou příspěvky všech současných členů katedry, ve kterých představují těžiště své vědecké, popř. pedagogické práce. Doplňují je příspěvky bývalých kolegů, jejichž práce významně přispěla k formování a vývoji katedry v posledních 15 letech.

V další části je dán prostor k prezentaci vědeckých příspěvků kolegům a kolegyním ze SRN, Rakouska, Švýcarska a České republiky, kteří jako hostující docenti na katedře germanistiky významně obohatili nabídku odborných přednášek a seminářů.

V neposlední řadě byli osloveni i studenti a bývalí absolventi, kteří se uplatnili v nejrůznější oblastech. Jejich příspěvky vypovídají o zkušenostech v zahraničí a o přínosu studia pro jejich profesní dráhu.

„Česko-německá interkulturní setkání“
„Deutsch-tschechische interkulturelle Begegnungen“
7.11.2008 v Ústí nad Labem

Dne 7. 11. 2008 se na FSE a FF UJEP konalo mezinárodní setkání s názvem Deutsch-tschechische interkulturelle Begegnungen, pořádané Katedrou germanistiky Filozofické fakulty UJEP a Katedrou cizích jazyků Fakulty sociálně-ekonomické ve spolupráci s Alumni Klubem DAAD v Praze.

Setkání předcházela výroční schůze Alumni klubu DAAD, která se zabývala činností klubu v minulých dvou letech a volbou nového představenstva.

Hlavní program setkání byl zahájen na FSE v 10:30, za přítomnosti děkanky FF UJEP, PhD. Michaely Hrubé, Ph.D. a vedoucích obou kateder, Dr. Bergerové a Dr. Suchánkové, Ph.D.

Dopolední blok probíhal v německém jazyce. Úvodní přednášky se ujal známý odborník na interkulturní problematiku, Prof. Bernd Müller-Jacquier z Univerzity v Bayreuthu, který hovořil na téma pdf Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit (Interkulturní komunikativní kompetence). Svůj zajímavý výklad ilustroval videoukázkami chování čelních politických představitelů na mezinárodním fóru.

Druhá přednášející, Bára Procházková, novinářka a interkulturní trenérka, ve svém příspěvku navázala na danou tematiku přednáškou o Česko-německých stereotypech v médiích. Kromě jiného prezentovala výsledky vlastního výzkumu obrazu Čechů v německém tisku a obrazů Němců v tisku českém a své závěry podkládala mnohdy až zábavnými příklady stereotypního přístupu a netolerance jak v českém tak i německém prostředí.

Po společném obědě byl program rozdělen na dvě sekce. Na Fakultě filozofické se konal pod záštitou Katedry germanistiky workshop Das Bild der Tschechen und Deutschen in ausgewählten literarischen Texten, vedený Dr. Hrdličkovou v německém jazyce, na který navazoval dále seminář Deutsch-tschechische interkulturelle Kommunikation im Alltag, vedený Mag. Gudrun Mücke a Mag. Tinou Schreyer z TU Chemnitz. Na Fakultě sociálně ekonomické se konal v této době pod vedením Prof. Rudolfa Wernerem a Mgr. Kateřiny Smejkalové paralelně v českém jazyce workshop Interkulturní management, který doplnil a prohloubil vlastní zkušenosti účastníků semináře na základě rozboru analogických situací, ilustrovaných pomocí videoukázek nesprávného a necitlivého přístupu během obchodních jednání mezi příslušníky odlišných kultur.

Mezi řadou dalších doprovodných programů, jako byla např. Česko-německá literární noc v Domě kultury, měla velký úspěch prohlídka města Ústí nad Labem, které se ujal osobně ředitel Archívu města Ústí nad Labem, Dr. Vladimír Kaiser. Účastníkům akce cestou od bývalého židovského hřbitova v dnešním městském parku až k Hourově plastice v centru města stihl barvitě a poutavě vylíčit bouřlivé dějiny jak českých tak i německých obyvatel města Ústí nad Labem od jejich počátků až do současnosti.

Česko-německých interktulturních setkání 7.11. 2008 v Ústí nad Labem se zúčastnilo kromě studujících germanistiky FF a studujících managementu FSE přes třicet členů Alumni Klubu DAAD, kteří se sjeli do Ústí z celé České republiky.

Renata Cornejo

{gallery}kger/konference/20081107_deutsch-tschechische:::0:0{/gallery} 

Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) ist eine Sprachprüfung für alle, die bereits über gute Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügen und diese überprüfen möchten.

Wer in Deutschland studieren will, muss ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, um zu einem Fachstudium zugelassen zu werden. Dieser Nachweis kann durch die Prüfung TestDaF erbracht werden

Die Prüfung TestDaF wird weltweit an lizenzierten Testzentren angeboten und kann somit im Heimatland der Bewerberinnen und Bewerber abgelegt werden. TestDaF eignet sich als Sprachnachweis

 • für Studierende, die ein Studium in Deutschland aufnehmen wollen und hierfür einen Nachweis ihrer deutschen Sprachkenntnisse brauchen,

 • für Studierende, die in ihrem Heimatland ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen

 • für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen Aufenthalt an einer Hochschule in Deutschland planen und ihren Sprachstand überprüfen wollen,

 • für alle, die für wissenschaftliche Berufe ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen,

 • für Studierende, die über Programme der Europäischen Union zum Studium nach Deutschland kommen und am Ende Ihres Aufenthalts einen qualifizierten Sprachnachweis erwerben wollen.

Niveau und Aufgaben der Prüfung TestDaF

TestDaF ist eine Sprachprüfung auf fortgeschrittenem Niveau. Sie umfasst auf der Skala des Europarats etwa die Niveaustufen B 2.1 (ALTE-Stufe 3) bis C 1.2 (ALTE-Stufe 5). Prüfungsteilnehmer sollten vor der Anmeldung zur Prüfung bereits ca. 700 bis 1000 Unterrichtseinheiten Deutsch absolviert haben. Ein Nachweis über die Deutschkenntnisse ist für die Anmeldung zur Prüfung nicht notwendig. Die Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden, kostet aber jeweils 110,-Euro Prüfgebühr.

TestDaF misst den sprachlichen Leistungsstand. Die Prüfungsleistungen werden drei Niveaustufen zugeordnet: TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5) TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3).

TDN 5 ist die höchste Stufe. Unterhalb von TDN 3 differenziert TestDaF nicht, sondern stellt nur fest, dass der Prüfungsteilnehmer das Eingangsniveau von TestDaF noch nicht erreicht hat.

Die vier Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck und mündlicher Ausdruck werden getrennt geprüft, um ein differenziertes sprachliches Leistungsprofil festzustellen. Die Prüfungsergebnisse in den einzelnen Fertigkeiten werden daher im Zeugnis getrennt ausgewiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.testdaf.de/  

Kontaktperson am Lehrstuhl Germanistik: Carolin-Christine Eckardt, M.A., E-Mail: carolin.eckardt@gmx.de

 

Poštovní adresa

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Sekretariát

Pavlína Máčková

Kde nás najdete? MAPKA

Najdete nás i na facebooku!

Katedra germanistiky byla založena v r. 1990 a od r. 2006 je součástí Filozofické fakulty UJEP, která se nachází v novém univerzitním kampusu v moderně vybavených prostorách. V současné době studuje na katedře cca 200 studujících v prezenční a kombinované formě studia.

Ústecká katedra germanistiky se řadí mezi přední středoevropské instituce svého druhu a zaměřuje se zejména na česko-německé (příp. česko-rakouské) vztahy v oblasti literární vědy, lingvistiky a kulturní historie. Ke kvalitě její vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti přispívají dlouhodobé kontakty se zahraničními institucemi. Zvyšování jazykové kompetence zajišťují rodilí mluvčí (němečtí a rakouští lektoři) a studijní pobyty, které mohou studujjící realizovat na 15 partnerských zahraničních univerzitách v Německu a Rakousku. Během studia může každý studující vyjet v rámci programu ERASMUS+ na jedno- až dvousemestrální pobyt na zahraniční partnerskou univerzitu (jak na bakalářském, tak i magisterském stupni) a v případě zájmu absolvovat v zahraničí také odbornou praxi na instituci dle svého vlastního výběru. Nedílnou součástí studia jsou také odborné zahraniční exkurze.

Vědecká a publikační činnost členů katedry germanistiky se soustřeďuje zejména na

 • výzkum německé literatury z Čech a německy píšících židovských autorů,
 • německy píšící autory německojazyčné oblasti českého původu po r. 1945 a 1968,
 • problematiku česko-německých resp. rakouských interkulturních vztahů a kulturního transferu,
 • výzkum německých periodik vycházejících na území dnešní ČR do r. 1945,
 • srovnávací lexikologii a frazeologii,
 • jazyk pravicového extremismu.

K uvedenému výzkumnému zaměření se pojí v České republice unikátní interkulturně zaměřené studijní obory a programy - "Interkulturní germanistika" na bakalářském a "Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu" na magisterském stupni. Vybraní studující mají možnost získat během magisterského studia DVOJITÝ DIPLOM (Mgr. a M.A.), realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Akademické vzdělávání lze završit doktorským studiem v oboru "Německá literatura" (Ph.D.) popř. rigorózní zkouškou (PhDr.). Bakalářský stupeň lze studovat i v kombinované formě.

  

Výběrové řízení DOUBLE DEGREE v roce zahájení studijního programu Dvojitého diplomu s Univerzitou Bayreuth

Vedle filologického interkulturně zaměřeného vzdělání nabízí katedra germanistiky studium německého jazyka a literatury pro budoucí učitele na základních a středních školách. V oblasti oborové didaktiky nabízí katedra  germanistiky ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze studujícím řadu zajímavých kurzů zaměřených na nové výukové metody a nová média. Studijní obor "Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy" (jednooborové a dvouoborové) navazuje na dvouoborové bakalářské studium "Německého jazyka a literatury", ale lze ho studovat i v návaznosti na obor "Interkulturní germanistika". Jednooborové učitelství německého jazyka a literatury lze studovat i v kombinované formě, kdy jsou dvě třetiny výuky realizovány formou samostudia s využitím výukové platformy Moodle.

Seznam nabídky všech studijních oborů

Zajímají Vás úspěchy našich studentů a absolventů?

Zajímá Vás, jak naši studenti svět? Přečtěte si jejich články v našem studentském online magazínu MEINUNGSSTARK!

Součástí katedry germanistiky je od r. 2017 je také Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, zaměřující se na podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání zejména v severočeském regionu. Zásluhou katedry se rovněž podařilo v Ústí nad Labem zřídit Rakouskou knihovnu, která nabízí akademické i širší veřejnosti bohaté knižní fondy různých společenskovědných oborů.

Katedra germanistiky vydává od r. 2017 mezinárodně uznávaný germanistický časopis Aussiger Beiträge. Časopis vychází jednou ročně a chápe se jako mezinárodní mezigenerační fórum zahrnující všechny základní germanistické disciplíny a akcentující především česko-německo-rakouské vztahy, jejichž relevantnost vyplývá z geografické polohy ústecké germanistiky. Přes své relativní mládí si časopis již vydobyl své místo mezi řadou dalších odborných periodik v oblasti germanistiky a byl zařazen do mezinárodní databáze SCOPUS.

Chcete se o katedře germanistiky dozvědět více?

Nahlédněte pdf Brožura o KGER

Co dalšího katedra nabízí?

V roce 2001 obdržela naše katedra licenci Test-DaF (Test für Deutsch als Fremdsprache), která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti složit na katedře germanistiky zkoušku Zertifikatsprüfung Test-DaF opravňující ke studiu na vysokých školách v SRN. Organizačně tuto zkoušku zabezpečuje lektor DAAD, u kterého je nutné se na zkoušku přihlásit. 

Katedra germanistiky pořádá mimo to pravidelné akce určené pro širokou veřejnost, jako jsou výstavy, filmové večery, autorská čtení nebo neformální posezení, na kterých je možné popovídat si na zajímavá témata v německém jazyce (Stammtisch, Kaffeehausgespräche).

Ve spolupráci s Činoherním studiem a Katedrou slavistiky TU Dresden studující katedry germanistiky překládají na svých seminářích díla současných německých a rakouských dramatiků, která jsou studenty JAMU a DAMU inscenována jako scénická čtení v ústeckém Činoherním studiu pro širokou veřejnost nejen z Ústí (projekt Překročit hranice).

Od roku 2000 je studujícím na katedře k dispozici MEDIOTÉKA sloužící jako multimediální studovna, která nabízí veškerou odbornou literaturu potřebnou k prezenčnímu i kombinovanému studiu. Mimo počítačových míst a přístupu na internet nabízí možnost sledovat volně přístupné satelitní programy v německém jazyce nebo využít dalších médií (CD-ROM, DVD), kopírovat a skenovat.

Katedra germanistiky

Proč je atraktivní či smysluplné právě dnes studovat němčinu?

Katedra germanistiky v médiích