Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

„Česko-německá interkulturní setkání“
„Deutsch-tschechische interkulturelle Begegnungen“
7.11.2008 v Ústí nad Labem

Dne 7. 11. 2008 se na FSE a FF UJEP konalo mezinárodní setkání s názvem Deutsch-tschechische interkulturelle Begegnungen, pořádané Katedrou germanistiky Filozofické fakulty UJEP a Katedrou cizích jazyků Fakulty sociálně-ekonomické ve spolupráci s Alumni Klubem DAAD v Praze.

Setkání předcházela výroční schůze Alumni klubu DAAD, která se zabývala činností klubu v minulých dvou letech a volbou nového představenstva.

Hlavní program setkání byl zahájen na FSE v 10:30, za přítomnosti děkanky FF UJEP, PhD. Michaely Hrubé, Ph.D. a vedoucích obou kateder, Dr. Bergerové a Dr. Suchánkové, Ph.D.

Dopolední blok probíhal v německém jazyce. Úvodní přednášky se ujal známý odborník na interkulturní problematiku, Prof. Bernd Müller-Jacquier z Univerzity v Bayreuthu, který hovořil na téma pdf Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit (Interkulturní komunikativní kompetence). Svůj zajímavý výklad ilustroval videoukázkami chování čelních politických představitelů na mezinárodním fóru.

Druhá přednášející, Bára Procházková, novinářka a interkulturní trenérka, ve svém příspěvku navázala na danou tematiku přednáškou o Česko-německých stereotypech v médiích. Kromě jiného prezentovala výsledky vlastního výzkumu obrazu Čechů v německém tisku a obrazů Němců v tisku českém a své závěry podkládala mnohdy až zábavnými příklady stereotypního přístupu a netolerance jak v českém tak i německém prostředí.

Po společném obědě byl program rozdělen na dvě sekce. Na Fakultě filozofické se konal pod záštitou Katedry germanistiky workshop Das Bild der Tschechen und Deutschen in ausgewählten literarischen Texten, vedený Dr. Hrdličkovou v německém jazyce, na který navazoval dále seminář Deutsch-tschechische interkulturelle Kommunikation im Alltag, vedený Mag. Gudrun Mücke a Mag. Tinou Schreyer z TU Chemnitz. Na Fakultě sociálně ekonomické se konal v této době pod vedením Prof. Rudolfa Wernerem a Mgr. Kateřiny Smejkalové paralelně v českém jazyce workshop Interkulturní management, který doplnil a prohloubil vlastní zkušenosti účastníků semináře na základě rozboru analogických situací, ilustrovaných pomocí videoukázek nesprávného a necitlivého přístupu během obchodních jednání mezi příslušníky odlišných kultur.

Mezi řadou dalších doprovodných programů, jako byla např. Česko-německá literární noc v Domě kultury, měla velký úspěch prohlídka města Ústí nad Labem, které se ujal osobně ředitel Archívu města Ústí nad Labem, Dr. Vladimír Kaiser. Účastníkům akce cestou od bývalého židovského hřbitova v dnešním městském parku až k Hourově plastice v centru města stihl barvitě a poutavě vylíčit bouřlivé dějiny jak českých tak i německých obyvatel města Ústí nad Labem od jejich počátků až do současnosti.

Česko-německých interktulturních setkání 7.11. 2008 v Ústí nad Labem se zúčastnilo kromě studujících germanistiky FF a studujících managementu FSE přes třicet členů Alumni Klubu DAAD, kteří se sjeli do Ústí z celé České republiky.

Renata Cornejo

{gallery}kger/konference/20081107_deutsch-tschechische:::0:0{/gallery}