Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Česko-německá interkulturní setkání v Ústí nad Labem

Mezinárodní kolokvium a workshop

Česko-německá interkulturní setkání Katedry germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků FSE UJEP a Alumni Klubem DAAD v Praze, mezinárodní setkání členů Alumni klubu DAAD v ČR a studujících UJEP se vstupními odbornými přednáškami k interkulturní kompetenci (Prof. Dr. Bernd Müller-Jaquier) a ke stereotypním obrazům Čechů a Němců v médiích (Bára Procházková)

  • Datum konání: 07. 11. 2008
  • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP a Alumni Klub DAAD v Praze
  • Organizační zabezpečení: Dr. Renata Cornejo
  • pdf Program