Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Hotzenplotz aus Osoblaha. Die böhmische Thematik im Werk Otfried Preußlers

Mezinárodní konference o české tematice v díle libereckého rodáka Otfrieda Preußlera

  • Datum konání: 12.- 14.06.2009
  • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP a Collegium Bohemicum
  • Organizační zabezpečení: Rahel Rosa Neubauer
  • Program (německy)

Holocaust v literatuře, hudbě, jazyce, výtvarném umění a ve výuce

Česko-rakouské kolokvium 

  • Projekt AKTION 53p9)
  • Datum konání: 23.-26.03.2009 na rakouském území a 18.-20.05.2009 na UJEP
  • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz v Rakousku, za finančního přispění AKTION
  • Organizační zabezpečení: Dr. Hana Bergerová (řešitelka projektu) a Mgr. Jarmila Jehličková (spoluřešitelka projektu)
  • Zpráva