Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Uferdasein

Mezinárodní germanistická konference ku příležistosti 75. životního jubilea doc. PhDr. Otakara Veselého, CSc.

Dne 19. září 2007 se bude konat konference u příležitosti 75. životního jubilea pana doc. PhDr. Otakara Veselého, CSc., dlouholetého vedoucího katedry germanistiky na UJEP v Ústí nad Labem. Tato konference, která nese název Uferdasein (tj. „existence na okraji“), se bude věnovat otázce česko-německých vztahů v oblastech lingvistiky, literatury, kulturních dějin a didaktiky. V rámci akce bude představen i nový časopis katedry germanistiky Aussiger Beiträge. Večer bude zakončen slavnostním otevřením nové katedrální knihovny.

Účast veřejnosti akademické, studentské i neakademické je srdečně vítána. Místo konání konference: Filozofická fakulta UJEP – České mládeže 8 – Ústí nad Labem, budova A (tzv. stará budova), místnost č. 502 (5. patro)

Program

9.00 – 9.30 h

 • Zahájení konference (Dr. Charvát)

 • Laudatio

9.30 – 10.30 h (moderuje Dr. Bergerová)

 • prof. Peter Schmidt: German for Academic Purposes – ein e-learning-Programm zur Unterstützung studentischer Mobilität

 • Dr. Renata Cornejo: Alles nur böhmische Dörfer? Das Bild der Deutschen in den deutschsprachigen Werken tschechischer AutorInnen nach 1968

11.00 - 12.30 h (moderuje prof. Maroušková)

 • doc. Josef Peřina: Na rozhodující křižovatce česko-německého soužití

 • Mgr. Jan Kvapil: Ignatianische Auffassung der Liebe Gottes in der Literatur der frühen Neuzeit

 • Dr. Mirek Němec: Die Leiden und Freuden eines Sprachlehrers. Der Pädagoge Eduard Vencl

14.00 – 15.30 h (moderuje prof. Schmidt)

 • prof. Marie Maroušková: Frühbeginn von DaF in tschechischen Schulen – einige wesentliche Konturen

 • Dr. Filip Charvát: Die Kunst zu sterben. Thema und Darstellung des Ich-Zerfalls in Hermann Hesses Steppenwolf (1927) und Karel Čapeks Obyčejný život (1934)

 • Jonathan Schüz: Topik und textuelle Kommunikation

16.00 – 17.30 h (moderuje Dr. Cornejo)

 • Dr. Hana Bergerová: Überlegungen zur Phraseologismenvermittlung im DaF-Unterricht. Ein Didaktisierungsvorschlag

 • Mgr. Šárka Blažková Sršňová: Zur Höflichkeit in der interkulturellen Kommunikation. Einige Thesen

 • Dr. Hans-Bernhard Zeidler: Kleiner Beitrag zur Anwendung Dr. Veselýs linguistisch-didaktische Erkenntnisse auf dem Gebiet des Leseverstehens

18.00 h

 • SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ KATEDRÁLNÍ KNIHOVNYspolečenský večer s občerstvením (místnost č. 618 – tzv. nová budova)