Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Uferdasein. Quellen und Strömungen germanistischer Forschung

Mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí založení Katedry germanistiky

 • Datum konání: 03.-04.12.2010
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP
 • Organizační zabezpečení: Dr. Hana Bergerová, Dr. Jan Kvapil, Mgr. Tereza Pavlíčková
 • Informace
 • Program
 • Zpráva

Ein „hinternationaler“ Schriftsteller aus Böhmen

Dritte internationale und interdisziplinäre Johannes-Urzidil-Konferenz

 • Datum konání: 05.-09.05.2010
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Collegiem Bohemikem, Společností Johanneses Urzidila v Českých Budějovicích. Rakouským kulturním fórem a Pražským literárním domem v Praze
 • Organizační zabezpečení: Dr. phil. Mirek Němec
 • Program (německy)
 • Zpráva z konference

Česko-rakouské kolokvium k problematice forem migrace ve 20. a 21. století (útěk a vyhnání sudetoněmeckého obyvatelstva, Železná opona) v historii a umění 

Česko-rakouské binacionální kolokvium

 • Projekt AKTION 56p19
 • Datum konání: 22.-24.03.2010 na UJEP a 04.-07.05.2010 na rakouském území
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz v Rakousku, za finančního přispění AKTION
 • Organizační zabezpečení: Mgr. Jarmila Jehličková (řešitelka projektu)
 • Zpráva