Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Migrace, identita a česko-německé vztahy v příhraničí

Mezinárodní kolokvium

 • Datum konání: 04. - 05.10.2011 na UJEP v Ústí nad Labem
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth (DaF/Interkulturelle Germanistik)
 • Organizační zabezpečení: doc. Renata Cornejo, Ph.D. (řešitelka projektu), Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková
 • Plakát
 • Program
 • Abstrakty
 • Zpráva

Odraz umělecké tvorby v kulturních a vzdělávacích konceptech

Česko-rakouské interaktivní workshopy k česko-rakouským interkulturním vztahům

 • Datum konání: 22. - 24.03.2011 na UJEP a 10. - 13.05.2011 na rakouském území
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz v Rakousku, za finančního přispění AKTION ČR-Rakousko
 • Organizační zabezpečení: Mgr. Jarmila Jehličková (řešitelka projektu)
 • Zpráva