Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Komunikační procesy v Euroregionech

Mezinárodní sympózium

Mezinárodní symposium na téma „Komunikační procesy v Euroregionech“ při příležitosti životního jubilea Prof. Petera Schmidta z FHWT Zittau/Görlitz, člena Vědecké rady PF UJEP

  • Datum konání: 24. 3. 2004

  • Pořadatelé: katedry germanistiky a bohemistiky PF UJEP

  • Organizační zabezpečení: Doc. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

  • Sborník z konference: Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für ausländische Studierende (Sonderheft). Zittau 2004.