Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Perspektivy mladé generace pro Evropu

2. mezinárodní studentská odborná konference na téma česko-německé vztahy v pracích studentů

  • Datum konání: 26. – 28. 9. 2003

  • Pořadatelské organizace: Sdružení Ackermann-Gemeinde, PF UJEP, Institutum Bohemikum (SRN). Uskutečněno za finančního přispění Česko-německého fondu a Nadace Konrada Adenauera.

  • Organizační příprava: Mgr. Helena Pavlíčková

  • Sborník z konference: Pavlíčková H., Radvanovský Z. (Ed.): Perspektivy mladé generace pro Evropu 2003. Ústí n. L., 2004, ISBN 80-7044-556-4