Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Perspektivy mladé generace pro Evropu

1. mezinárodní studentská odborná konference na téma česko-německé vztahy v pracích studentů

  • Datum konání: 13. – 15. 10. 2000

  • Pořadatelské organizace: Sdružení Ackermann-Gemeinde, PF UJEP, Institutum Bohemikum (SRN). Uskutečněno za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti.

  • Organizační příprava: Mgr. Helena Pavlíčková

  • Sborník z konference: Pavlíčková H., Radvanovský Z. (Ed.): .Perspektivy mladé generace pro Evropu. Ústí n. L., 2002, ISBN 80-7044-387-1