Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

„Europa und der Grenzdiskurs in der deutschsprachigen Literatur“

Mezinárodní workshop v rámci realizace projektu „Zkvalitnění grantové soutěže a výuky  doktorských studijních programech na UJEP“ U21 – QGRANT OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947

Publikace vybraných příspěvků v recenzovaném časopise KulturPoetik 1/2023 a prezentace 20.3.2023 na Univerzitě Brémy (Forschungsstelle Osteuropa) v rámci kulturního festivalu „So macht man Frühling“ v Brémách.