Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Katalogy mediotéky

Kontakty

 • Umístění: FF budova B, suterén - místnost B 010
 • Správce: Květoslava Vlachová
 • Tel.: (+420) 475 286 471
 • E-mail: kvetoslava.vlachova@ujep.cz

Otevírací doba

 • PO - ČT 08:00 - 18:00
 • Zkouškové období: PO - ČT 08:00 - 15:00

pdf Pravidla provozu studovny a mediotéky KGER

 

Knihovna a multimediální studovna KGER vznikla 19. 9. 2007 sloučením stávající mediotéky (z r. 2001) a tří dílčích knihoven. Byla zřízena z prostředků grantu MŠMT (Grant RG 3978/2000: „Cizojazyčná mediotéka“, řešitelka doc. Cornejo), z prostředků PF UJEP a Filozofické fakulty UJEP, jejíž součástí se KGER stala 1.10.2006. Současný rozsáhlý knižní fond mohl vzniknout především díky knižním darům Magistrátu města Vídně, Rakouského spolkového ministerstva pro vědu a výzkum, Nadace ProHelvetia v Curychu a organizace DAAD se sídlem v Bonnu. Součástí multimediální studovny jsou DVD, CD, CD-ROMy a přístup k německojazyčným satelitním programům.

K dispozici je 14 pracovních míst, z toho 3 u počítačů s připojením na internet, 2 s připojením na satelit a dvd přehrávač, 9 míst s možností připojení vlastních notebooků (přes Wifi), z toho jedno místo pro studující se specifickými potřebami. Dále je k dispozici kopírka s funkcí tiskárny a skeneru a přípojky USB.

 

Multimediální studovna nabízí uživatelům k prezenčnímu studiu:

 • sledování aktuálních pořadů všech německých televizních a rádiových programů volně dostupných přes digitální SATELIT

 • přístup k počítači a internetu s možností e-mailu, skenování, kopírování a černobílého tisku potřebných studijních materiálů

 • DVD (zejména autorské portréty, záznamy divadelních představení, zfilmovaná literární díla, filmy), CD-ROMy (encyklopedie, slovníky) a CD (hudba, reálie německojazyčné oblasti)

 

 • odbornou literaturu v oblastech

a) lingvistika (fonetika, gramatika, morfologie, lexikologie, stylistika, vývoj jazyka)

b) literatura (dějiny literatury, literární teorie, literární věda, literární kritika, divadlo, literatura z Čech aj.)

c) didaktika němčiny jako cizího jazyka

d) dějiny a reálie Německa, Rakouska a Švýcarska

e) interkulturní germanistika

 • odborné časopisy (např. Aussiger Beiträge, Bohemia, Brücken, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Cizí jazyky, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprache Deutsch, Gender a společnost, Germanoslavica, Journal Austrian Studies, Literatur und Kritik, Sprachreport, Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, Zeitschrift für mitteleuropäische Germanistik)

 • denní tisk (Die Zeit, Der Standard)