Migrantenliteratur aus der ČSSR (Ig) - Pro
Knižní fond (KGER)

Signatur (signatura): Ig 8 - 1.0.0
Registriernummer (přírůstkové číslo): 3300026822
Titel (název): Wir treffen uns, wenn alle weg sind
Verfasser (autor): Procházková, Iva
Ort (místo): Frankfurt am Main
Verlag (vydavatelství): Fischer
Jahr (rok): 2009
Anzahl (počet): 1
Band (svazek): 0
Auflage (vydání): 1.
Umfang (počet stran): 303
ISBN: 978-3-596-80812-0
Bemerkungen (poznámka): zakoupeno v roce 2010, fa 12/2010 -Kč 245,-

[ zpět na kategorie ]