Migrantenliteratur aus der ČSSR (Ig) - Mar
Knižní fond (KGER)

Signatur (signatura): Ig 8 - 1.0.0
Registriernummer (přírůstkové číslo): 3300026824
Titel (název): Familienalbum
Verfasser (autor): Marková, Marta
Ort (místo): Wien
Verlag (vydavatelství): Braumüller
Jahr (rok): 2011
Anzahl (počet): 1
Band (svazek): 0
Auflage (vydání): 1.
Umfang (počet stran): 205
ISBN: 978-3-99200-051-7
Bemerkungen (poznámka): zakoupeno 11/2011 - fa 31/2011 -Kč 695,-

[ zpět na kategorie ]